DOBRO DOSLI NA MOJ SAJT zeli vam -------- MIKUSA--------

TURSKA TV

18-11-2015

#‎EXTM3U‬
‪#‎EXTINF‬:-1,24
http://31.186.24.233:8000/1
#EXTINF:-1,TV4
http://31.186.24.233:8000/2
#EXTINF:-1,ISTANBUL TV
http://31.186.24.233:8000/3
#EXTINF:-1,GELISIM TV
http://31.186.24.233:8000/4
#EXTINF:-1,KANAL 56
http://31.186.24.233:8000/5
#EXTINF:-1,GOVEND TV
http://31.186.24.233:8000/6
#EXTINF:-1,OSMANLI
http://31.186.24.233:8000/8
#EXTINF:-1,MUHACIR TV
http://31.186.24.233:8000/9
#EXTINF:-1,HAK TV
http://31.186.24.233:8000/10
#EXTINF:-1,TV HMS
http://31.186.24.233:8000/11
#EXTINF:-1,CANKIRI TV
http://31.186.24.233:8000/12
#EXTINF:-1,ESKI FILMLER
http://31.186.24.233:8000/13
#EXTINF:-1,TV AVRASYA
http://31.186.24.233:8000/14
#EXTINF:-1,YESILCAM AVRUPA
http://31.186.24.233:8000/15
#EXTINF:-1,TV FHM
http://31.186.24.233:8000/17
#EXTINF:-1,HAVIN TV
http://31.186.24.233:8000/18
#EXTINF:-1,MASTIKA TV
http://31.186.24.233:8000/19
#EXTINF:-1,EMAN TV
http://31.186.24.233:8000/20
#EXTINF:-1,ANADOLU HALK
http://31.186.24.233:8000/21
#EXTINF:-1,TARZ TV
http://31.186.24.233:8000/22
#EXTINF:-1,CINERAMA
http://31.186.24.233:8000/23
#EXTINF:-1,ZEYNO
http://31.186.24.233:8000/24
#EXTINF:-1,TV 28
http://31.186.24.233:8000/25
#EXTINF:-1,MEZOPOTAMYA TV
http://31.186.24.233:8000/26
#EXTINF:-1,ASINEMA TV
http://31.186.24.233:8000/27
#EXTINF:-1,HANEDAN TV
http://31.186.24.233:8000/28
#EXTINF:-1,24 SAAT FILM
http://31.186.24.233:8000/29
#EXTINF:-1,A SELCUKLU TV
http://31.186.24.233:8000/30
#EXTINF:-1,MEGASINEMA TV
http://31.186.24.233:8000/31
#EXTINF:-1,DANS TV
http://31.186.24.233:8000/33
#EXTINF:-1,360
http://31.186.24.233:8000/105
#EXTINF:-1,BRT 1 KKTC
http://31.186.24.233:8001/48
#EXTINF:-1,BRT 2 KKTC
http://31.186.24.233:8001/49
#EXTINF:-1,KIBRIS ADA TV
http://31.186.24.233:8001/50
#EXTINF:-1,KIBRIS GENC TV
http://31.186.24.233:8001/51
#EXTINF:-1,KIBRIS TV
http://31.186.24.233:8001/52
#EXTINF:-1,KANAL SIM
http://31.186.24.233:8001/53
#EXTINF:-1,AS TV
http://31.186.24.233:8001/54
#EXTINF:-1,GENC TURKU TV
http://31.186.24.233:8001/55
#EXTINF:-1,STAR SHOPPING ONE TV
http://31.186.24.233:8001/56
#EXTINF:-1,RAHMET TV
http://31.186.24.233:8001/57
#EXTINF:-1,STAR SINEM-A TV
http://31.186.24.233:8001/58
#EXTINF:-1,DIYALOG TV
http://31.186.24.233:8001/59
#EXTINF:-1,TURKISH TV
http://31.186.24.233:8001/60
#EXTINF:-1,SEVVAL TV
http://31.186.24.233:8001/61
#EXTINF:-1,KANAL T
http://31.186.24.233:8001/105
#EXTINF:-1,KANAL D
http://31.186.24.233:8002/62
#EXTINF:-1,A SHOPPING
http://31.186.24.233:8002/63
#EXTINF:-1,NHK WORLD TV
http://31.186.24.233:8002/64
#EXTINF:-1,CARTOON NETWORK
http://31.186.24.233:8002/65
#EXTINF:-1,MÜZİK ANKARA TV
http://31.186.24.233:8002/66
#EXTINF:-1,ARABESK MELODİ TV
http://31.186.24.233:8002/67
#EXTINF:-1,MODA LİFE TV
http://31.186.24.233:8002/68
#EXTINF:-1,MAXI TV
http://31.186.24.233:8002/69
#EXTINF:-1,SEVDA TV
http://31.186.24.233:8002/70
#EXTINF:-1,KOCAELİ TV
http://31.186.24.233:8002/71
#EXTINF:-1,TOP SHOP TV
http://31.186.24.233:8002/72
#EXTINF:-1,ÇINAR TV
http://31.186.24.233:8002/73
#EXTINF:-1,BİTLİS TV
http://31.186.24.233:8002/74
#EXTINF:-1,TV LIFE
http://31.186.24.233:8002/75
#EXTINF:-1,CİVAN TV
http://31.186.24.233:8002/76
#EXTINF:-1,AVANTAJ TV
http://31.186.24.233:8002/77
#EXTINF:-1,ANADOLU YURDUM
http://31.186.24.233:8002/78
#EXTINF:-1,KAPLAN TV
http://31.186.24.233:8002/79
#EXTINF:-1,ANC TV
http://31.186.24.233:8002/80
#EXTINF:-1,AL TV
http://31.186.24.233:8002/81
#EXTINF:-1,OUTLET TV
http://31.186.24.233:8002/82
#EXTINF:-1,ANADOLU TV
http://31.186.24.233:8002/83
#EXTINF:-1,EZO TV
http://31.186.24.233:8002/84
#EXTINF:-1,CEYLAN TV
http://31.186.24.233:8002/85
#EXTINF:-1,TMB TV
http://31.186.24.233:8003/94
#EXTINF:-1,TARIMTURK
http://31.186.24.233:8003/95
#EXTINF:-1,KARADENIZTURK TV
http://31.186.24.233:8003/96
#EXTINF:-1,KANAL C
http://31.186.24.233:8003/97
#EXTINF:-1,TEMPO TV
http://31.186.24.233:8003/98
#EXTINF:-1,VAN TV
http://31.186.24.233:8003/99
#EXTINF:-1,HLT TV
http://31.186.24.233:8003/100
#EXTINF:-1,LALEGUL TV
http://31.186.24.233:8003/101
#EXTINF:-1,JIYAN TV
http://31.186.24.233:8003/102
#EXTINF:-1,ONE BAL TV
http://31.186.24.233:8003/103
#EXTINF:-1,BER TV
http://31.186.24.233:8003/104
#EXTINF:-1,FIL TV
http://31.186.24.233:8004/1
#EXTINF:-1,KIDZ/ANIMEZ
http://31.186.24.233:8004/2
#EXTINF:-1,TOPRAK YILDIZ TV
http://31.186.24.233:8004/3
#EXTINF:-1,BAHARTURK TV
http://31.186.24.233:8004/4
#EXTINF:-1,TV 27
http://31.186.24.233:8004/5
#EXTINF:-1,KANAL 60
http://31.186.24.233:8005/1
#EXTINF:-1,YOL TV
http://31.186.24.233:8005/2
#EXTINF:-1,KANAL AVRUPA
http://31.186.24.233:8005/3
#EXTINF:-1,MPL TV
http://31.186.24.233:8005/4
#EXTINF:-1,NUR TV
http://31.186.24.233:8005/5
#EXTINF:-1,KABE(CANLI) AL QURAN
http://31.186.24.233:8005/6
#EXTINF:-1,MESCID-I NEBEVI AL SUNNAH
http://31.186.24.233:8005/7
#EXTINF:-1,RUDAW TV
http://31.186.24.233:8005/8
#EXTINF:-1,ONUR TV
http://31.186.24.233:8006/1
#EXTINF:-1,SEBIL SUFI
http://31.186.24.233:8006/2
#EXTINF:-1,UMMET TV
http://31.186.24.233:8006/3
#EXTINF:-1,SINIR TV
http://31.186.24.233:8006/4
#EXTINF:-1,DURU TV
http://31.186.24.233:8006/5
#EXTINF:-1,HUNKAR TV
http://31.186.24.233:8006/6
#EXTINF:-1,68 AKSARAYSPOR TV
http://31.186.24.233:8006/7
#EXTINF:-1,365 TV
http://31.186.24.233:8006/8
#EXTINF:-1,SUPERPOP
http://31.186.24.233:8006/9
#EXTINF:-1,OSMANLI AVRUPA
http://31.186.24.233:8006/10
#EXTINF:-1,HALKSTAR
http://31.186.24.233:8006/11
#EXTINF:-1,MEGA SHOP
http://31.186.24.233:8006/12
#EXTINF:-1,KRDNZ TURK
http://31.186.24.233:8006/13
#EXTINF:-1,ANADOLUTURK
http://31.186.24.233:8006/14
#EXTINF:-1,BERAT SUFI
http://31.186.24.233:8006/15
#EXTINF:-1,AKDENIZTURK TV
http://31.186.24.233:8006/16
#EXTINF:-1,NEHIR TV
http://31.186.24.233:8006/17
#EXTINF:-1,MEGA TV
http://31.186.24.233:8006/18
#EXTINF:-1,OZGUR GUN TV
http://31.186.24.233:8006/19
#EXTINF:-1,TV YEK
http://31.186.24.233:8006/20
#EXTINF:-1,VIDEYON
http://31.186.24.233:8006/21
#EXTINF:-1,ZELAL TV
http://31.186.24.233:8006/22
#EXTINF:-1,MMC
http://31.186.24.233:8006/23
#EXTINF:-1,VADITURK
http://31.186.24.233:8006/24
#EXTINF:-1,YESILCAM
http://31.186.24.233:8006/25
#EXTINF:-1,TV A
http://31.186.24.233:8006/26
#EXTINF:-1,BUSINESSTURK CHANNEL
http://31.186.24.233:8006/27
#EXTINF:-1,ARABESQTURK
http://31.186.24.233:8006/28
#EXTINF:-1,MEDYAM 14
http://31.186.24.233:8007/1
#EXTINF:-1,EGETURK TV
http://31.186.24.233:8007/2
#EXTINF:-1,ES TV
http://31.186.24.233:8007/3
#EXTINF:-1,AGI TV
http://31.186.24.233:8007/4
#EXTINF:-1,NURS TV
http://31.186.24.233:8007/5
#EXTINF:-1,ONE SUPER TV
http://31.186.24.233:8007/6
#EXTINF:-1,EXPO CHANNEL
http://31.186.24.233:8007/7
#EXTINF:-1,4 EYLUL TV
http://31.186.24.233:8007/8
#EXTINF:-1,TV KAYSERI
http://31.186.24.233:8008/1
#EXTINF:-1,OLAY TV
http://31.186.24.233:8008/2
#EXTINF:-1,TV6
http://31.186.24.233:8008/3
#EXTINF:-1,TV 1
http://31.186.24.233:8008/4
#EXTINF:-1,7/24 TV
http://31.186.24.233:8008/5
#EXTINF:-1,SHOPPING CHANNEL
http://31.186.24.233:8008/6
#EXTINF:-1,MGC TV
http://31.186.24.233:8008/7
#EXTINF:-1,BALIKESIR TV 100
http://31.186.24.233:8008/8
#EXTINF:-1,DENGE TV
http://31.186.24.233:8008/9
#EXTINF:-1,KANAL FIRAT
http://31.186.24.233:8008/10
#EXTINF:-1,ZAROK TV
http://31.186.24.233:8008/11
#EXTINF:-1,POWERTV HD
http://31.186.24.233:8009/1
#EXTINF:-1,POWERTURK HD
http://31.186.24.233:8009/2
#EXTINF:-1,DENGBEJ
http://31.186.24.233:8009/3
#EXTINF:-1,B&B
http://31.186.24.233:8009/4
#EXTINF:-1,BELGESEL BOX
http://31.186.24.233:8009/5
#EXTINF:-1,IZDIVAC TV
http://31.186.24.233:8009/6
#EXTINF:-1,DOGU SINEMA
http://31.186.24.233:8009/7
#EXTINF:-1,WESTERN TV
http://31.186.24.233:8009/8
#EXTINF:-1,ALFA 1
http://31.186.24.233:8009/9
#EXTINF:-1,VENUS TV
http://31.186.24.233:8009/10
#EXTINF:-1,ACTION BOX EURO
http://31.186.24.233:8009/11
#EXTINF:-1,REALITY TV
http://31.186.24.233:8009/12
#EXTINF:-1,FUL ARABESK
http://31.186.24.233:8009/13
#EXTINF:-1,TURK BOX EURO
http://31.186.24.233:8009/14
#EXTINF:-1,TURKU PLUS
http://31.186.24.233:8009/15
#EXTINF:-1,DELAL
http://31.186.24.233:8009/16
#EXTINF:-1,SARK TV
http://31.186.24.233:8009/17
#EXTINF:-1,HEVAL
http://31.186.24.233:8009/18
#EXTINF:-1,MACA TV
http://31.186.24.233:8009/19
#EXTINF:-1,ASYA 1
http://31.186.24.233:8009/20
#EXTINF:-1,RAKS TV
http://31.186.24.233:8009/21
#EXTINF:-1,NISBET TV
http://31.186.24.233:8009/22
#EXTINF:-1,C7
http://31.186.24.233:8009/23
#EXTINF:-1,BODY GYM
http://31.186.24.233:8009/24
#EXTINF:-1,CINEMAONE
http://31.186.24.233:8009/25
#EXTINF:-1,TELE BOX
http://31.186.24.233:8009/26
#EXTINF:-1,360
http://31.186.24.234:8000/1
#EXTINF:-1,1 TV GEORGIA
http://31.186.24.234:8000/2
#EXTINF:-1,MAESTRO
http://31.186.24.234:8000/3
#EXTINF:-1,RUSTAVI2
http://31.186.24.234:8000/4
#EXTINF:-1,IMEDI TV
http://31.186.24.234:8000/5
#EXTINF:-1,ADJARA TV
http://31.186.24.234:8000/6
#EXTINF:-1,TV 25
http://31.186.24.234:8000/7
#EXTINF:-1,GDS TV
http://31.186.24.234:8000/8
#EXTINF:-1,STV AVRUPA
http://31.186.24.234:8000/9
#EXTINF:-1,MEHTAP TV
http://31.186.24.234:8000/10
#EXTINF:-1,S HABER TV
http://31.186.24.234:8000/11
#EXTINF:-1,YUMURCAK TV
http://31.186.24.234:8000/12
#EXTINF:-1,MC TV
http://31.186.24.234:8000/13
#EXTINF:-1,DUNYA TV
http://31.186.24.234:8000/14
#EXTINF:-1,TUNA SHOPPING TV
http://31.186.24.234:8000/15
#EXTINF:-1,IRMAK TV
http://31.186.24.234:8000/16
#EXTINF:-1,HAZAR TV
http://31.186.24.234:8000/17
#EXTINF:-1,WORLD TRAVEL CHANNEL
http://31.186.24.234:8000/18
#EXTINF:-1,VIVA TV
http://31.186.24.234:8000/19
#EXTINF:-1,PLANET MUTFAK
http://31.186.24.234:8000/20
#EXTINF:-1,PLANET TURK
http://31.186.24.234:8000/21
#EXTINF:-1,PLANET PEMBE
http://31.186.24.234:8000/22
#EXTINF:-1,SEMERKAND TV
http://31.186.24.234:8000/24
#EXTINF:-1,SEYMEN TV
http://31.186.24.234:8000/25
#EXTINF:-1,PLANET COCUK
http://31.186.24.234:8000/26
#EXTINF:-1,TRT 1
http://31.186.24.234:8000/27
#EXTINF:-1,TRT HABER
http://31.186.24.234:8000/28
#EXTINF:-1,TRT TURK
http://31.186.24.234:8000/29
#EXTINF:-1,TRT MUZIK
http://31.186.24.234:8000/30
#EXTINF:-1,TRT COCUK
http://31.186.24.234:8000/31
#EXTINF:-1,TRT AVAZ
http://31.186.24.234:8000/32
#EXTINF:-1,TRT SPOR
http://31.186.24.234:8000/33
#EXTINF:-1,TRT KURDI
http://31.186.24.234:8000/34
#EXTINF:-1,TRT DIYANET
http://31.186.24.234:8000/35
#EXTINF:-1,BUGUN
http://31.186.24.234:8000/37
#EXTINF:-1,KARDELEN TV
http://31.186.24.234:8000/38
#EXTINF:-1,ABANT TV
http://31.186.24.234:8000/39
#EXTINF:-1,DOST TV
http://31.186.24.234:8000/40
#EXTINF:-1,DOLUNAY INT
http://31.186.24.234:8000/41
#EXTINF:-1,KANAL 26
http://31.186.24.234:8000/42
#EXTINF:-1,GUNEYDOGU TV
http://31.186.24.234:8000/43
#EXTINF:-1,KANAL TEK
http://31.186.24.234:8000/44
#EXTINF:-1,TV 2000
http://31.186.24.234:8000/45
#EXTINF:-1,KANAL 5
http://31.186.24.234:8000/46
#EXTINF:-1,YURDUM TV
http://31.186.24.234:8000/86
#EXTINF:-1,VIZYON 58
http://31.186.24.234:8000/87
#EXTINF:-1,CAN ERZINCAN TV
http://31.186.24.234:8000/88
#EXTINF:-1,ONE DAMLA TV
http://31.186.24.234:8000/89
#EXTINF:-1,KUDUS TV
http://31.186.24.234:8000/90
#EXTINF:-1,AZADI TV
http://31.186.24.234:8000/91
#EXTINF:-1,KANAL 24
http://31.186.24.234:8000/92
#EXTINF:-1,RTV 23
http://31.186.24.234:8000/93
#EXTINF:-1,UCANKUS TV
http://31.186.24.234:8000/94
20-09-2015
#EXTINF:-1,TURK:DREAM TURK m3u8
http://212.224.108.76:80/S1/HLS_LIVE/dreamturktv/1000/prog_index.m3u8
#EXTINF:-1,TURK:DREAM TÜRK m3u8 origin.live 640*360
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/f9051a29d5def26626ff1fba0fa12872_live_0_0/index.m3u8
#EXTINF:-1,TURK:DREAM TÜRK TV m3u8 -720*576
http://live.netd.com.tr/S1/HLS_LIVE/dreamturktv/1000/prog_index.m3u8
#EXTINF:-1,TURK:DREAM TV m3u8 -720*576
http://live.netd.com.tr/S1/HLS_LIVE/dreamtv/1000/prog_index.m3u8
#EXTINF:-1,TURK:DREAM TV m3u8 origin.live 640*360
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/287b096e02ad5f19c0e92d4f39c33213_live_0_0/index.m3u8
#EXTINF:-1,TURK:DREAMTV m3u8
http://212.224.108.76:80/S1/HLS_LIVE/dreamtv/1000/prog_index.m3u8
#EXTINF:-1,TURK:FINEST TV http
http://62.153.171.60:1466
#EXTINF:-1,TURK:kral.m3u8
http://149.255.152.69/hls-live/livepkgr/kral/kral/kral.m3u8
#EXTINF:-1,TURK:NUMBER ONE TÜRK m3u8 origin.live 640*360
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/28093c3307f7e9afe35a7e35899953dc_live_0_0/index.m3u8
#EXTINF:-1,TURK:NUMBER ONE TÜRK TV rtmp 640*360
rtmp://mn-l.mncdn.com/birnumaramedya_live/nr1_turk.sdp
#EXTINF:-1,TURK:Ritmix m3u8 origin.live 640*360
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/3fc0b418eab6a83120e672fe6a74797a_live_0_0/index.m3u8
#EXTINF:-1,TURK:SEVDA DAMAR TV m3u8 origin.live 640*360
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/41d1630daf5a724edd7d057eed6fe147_live_0_0/index.m3u8
#EXTINF:-1,TURK:TARZ m3u8 origin.live 640*360
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/d9d36ec8292fc3eacb4f93ee659918c8_live_0_0/index.m3u8
#EXTINF:-1,TURK:TEK Damar TV m3u8 origin.live 640*360
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/241d91d49c3557f57d5f9a735ea461da_live_0_0/index.m3u8
13-09-2015
#EXTM3U #EXTINF:-1,TR_akillitv http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/271.m3u8 #EXTINF:-1,TR_Aspor http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/265.m3u8 #EXTINF:-1,TR_atv http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/247.m3u8 #EXTINF:-1,TR_Az_idman http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/266.m3u8 #EXTINF:-1,TR_belgesel5 http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/223.m3u8 #EXTINF:-1,TR_benguturktv http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/257.m3u8 #EXTINF:-1,TR_bloomberg http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/269.m3u8 #EXTINF:-1,TR_buguntv http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/270.m3u8 #EXTINF:-1,TR_cartoons http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/273.m3u8 #EXTINF:-1,TR_cine5 http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/290.m3u8 #EXTINF:-1,TR_cinebox7 http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/228.m3u8 #EXTINF:-1,TR_cnbc http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/253.m3u8 #EXTINF:-1,TR_cnn-turk http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/275.m3u8 #EXTINF:-1,TR_discovery-sci http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/293.m3u8 #EXTINF:-1,TR_dreamturk http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/281.m3u8 #EXTINF:-1,TR_e2 http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/254.m3u8 #EXTINF:-1,TR_ege-tv http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/272.m3u8 #EXTINF:-1,TR_family http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/283.m3u8 #EXTINF:-1,TR_Fb-tv-/-diemasport2-BG http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/313.m3u8 #EXTINF:-1,TR_foxtv http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/246.m3u8 #EXTINF:-1,TR_haberturk http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/278.m3u8 #EXTINF:-1,TR_halktv http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/277.m3u8 #EXTINF:-1,TR_history http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/230.m3u8 #EXTINF:-1,TR_kanal_7HD http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/249.m3u8 #EXTINF:-1,TR_kanalD http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/243.m3u8 #EXTINF:-1,TR_kanalturk http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/251.m3u8 #EXTINF:-1,TR_klasiktv-2 http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/256.m3u8 #EXTINF:-1,TR_loca1 http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/236.m3u8 #EXTINF:-1,TR_loca2 http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/237.m3u8 #EXTINF:-1,TR_loca3 http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/238.m3u8 #EXTINF:-1,TR_mavi-karadeniz http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/262.m3u8 #EXTINF:-1,TR_minika_cocuk http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/288.m3u8 #EXTINF:-1,TR_moviesmart-gold http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/227.m3u8 #EXTINF:-1,TR_movimax-star http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/231.m3u8 #EXTINF:-1,TR_movismart-turk http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/287.m3u8 #EXTINF:-1,TR_natinoal-geo http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/240.m3u8 #EXTINF:-1,TR_natinoal-geo.wild http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/239.m3u8 #EXTINF:-1,TR_Ntv http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/286.m3u8 #EXTINF:-1,TR_ntv_spor http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/264.m3u8 #EXTINF:-1,TR_osmanli-tv http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/274.m3u8 #EXTINF:-1,TR_saloon1 http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/233.m3u8 #EXTINF:-1,TR_saloon2 http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/234.m3u8 #EXTINF:-1,TR_saloon3 http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/235.m3u8 #EXTINF:-1,TR_samanyolu http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/248.m3u8 #EXTINF:-1,TR_showtv http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/244.m3u8 #EXTINF:-1,TR_sinema-action http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/226.m3u8 #EXTINF:-1,TR_sinema-hd2 http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/224.m3u8 #EXTINF:-1,TR_sinema-hd3 http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/225.m3u8 #EXTINF:-1,TR_sinematurk http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/284.m3u8 #EXTINF:-1,TR_SİNEMATV-1 http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/289.m3u8 #EXTINF:-1,TR_sky360-tv http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/335.m3u8 #EXTINF:-1,TR_skycomedy http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/229.m3u8 #EXTINF:-1,TR_smartspor1 http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/221.m3u8 #EXTINF:-1,TR_smartspor2 http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/222.m3u8 #EXTINF:-1,TR_startv http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/245.m3u8 #EXTINF:-1,TR_tgrt_belgesel http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/261.m3u8 #EXTINF:-1,TR_tgrt-haber http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/279.m3u8 #EXTINF:-1,TR_tivibu-spor-1 http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/268.m3u8 #EXTINF:-1,TR_tivibu-spor-2 http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/267.m3u8 #EXTINF:-1,TR_tjktv http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/292.m3u8 #EXTINF:-1,TR_trt_belgesel http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/260.m3u8 #EXTINF:-1,TR_trt_haber http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/291.m3u8 #EXTINF:-1,TR_trt_spor http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/263.m3u8 #EXTINF:-1,TR_trt1 http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/242.m3u8 #EXTINF:-1,TR_trtHD http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/241.m3u8 #EXTINF:-1,TR_trt-muzik http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/280.m3u8 #EXTINF:-1,TR_tv2 http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/255.m3u8 #EXTINF:-1,TR_tv8-hd http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/250.m3u8 #EXTINF:-1,TR_ulusalkanal http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/258.m3u8 #EXTINF:-1,TR_vip-cocuk http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/232.m3u8 #EXTINF:-1,TR_vip-sinema-yesilcam http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/285.m3u8 #EXTINF:-1,TR_yabantv http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/259.m3u8 #EXTINF:-1,TR_yerli-sinama http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/252.m3u8 #EXTINF:-1,TR_yesilcam2 http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/282.m3u8 #EXTINF:-1,TR_yumurcak-tv http://151.80.36.7:8000/live/1maggdtv040215/2maggdtv040215/276.m3u8
6-08-2015
#EXTINF:-1, ATV HD
rtmp://146.0.32.43:1935/hls/1

#EXTINF:-1, KANALTÜRK HD
rtmp://146.0.32.43:1935/hls/2

#EXTINF:-1, BUGÜN HD
rtmp://146.0.32.43:1935/hls/3

#EXTINF:-1, SHOW TV HD
rtmp://146.0.32.43:1935/hls/4

#EXTINF:-1, TV 8 HD
rtmp://146.0.32.43:1935/hls/6

#EXTINF:-1, FOX TV HD
rtmp://146.0.32.43:1935/hls/7

#EXTINF:-1, SAMANYOLU HD
rtmp://146.0.32.43:1935/hls/8

#EXTINF:-1, TRT 1 HD
rtmp://146.0.32.43:1935/hls/9

#EXTINF:-1, STAR TV
rtmp://146.0.32.43:1935/hls/10

#EXTINF:-1, NTV
rtmp://146.0.32.43:1935/hls/11

#EXTINF:-1, CNN TÜRK HD
rtmp://146.0.32.43:1935/hls/12

#EXTINF:-1, KANAL D
rtmp://146.0.32.43:1935/hls/13
2-08-2015
#EXTINF:-1,ATV http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/0a982dbefc5e9d29952bda5a981a9c6d_live_0_0/index.m3u8 #EXTINF:-1,Kanal D http://212.224.108.80/S1/HLS_LIVE/kanald/750/prog_index.m3u8 #EXTINF:-1,Star TV http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/7acfc999bbde179fc45f18506125345f_live_0_0/index.m3u8 #EXTINF:-1,Show TV http://mn-l.mncdn.com/showtv/showtv2/playlist.m3u8 #EXTINF:-1,Show Türk http://mn-l.mncdn.com/showturktv/showturktv2/playlist.m3u8 #EXTINF:-1,TRT 1 http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/b5306512cde2565f1566ad35c241674c_live_0_0/index.m3u8 #EXTINF:-1,TRT HD http://trtcanlitv-lh.akamaihd.net/i/TRTHD_1@182045/master.m3u8 #EXTINF:-1,Kanal 7 http://livetr.gostream.nl/kanal7hq/kanal7hq/media_w65933969.m3u8 #EXTINF:-1,Kanal A http://yayin.yayin.tv.tr:1935/kanala/kanala1/playlist.m3u8 #EXTINF:-1,TGRT Eu http://tgrteu.mediatriple.net:1935/tgrteuliveedge/tgrteu3/playlist.m3u8 #EXTINF:-1,Kanal Türk http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/1a38fbc57c3fcf24a4b401d9d6d327be_live_0_0/index.m3u8 #EXTINF:-1,TRT Haber http://trtcanlitv-lh.akamaihd.net/i/TRTHABERHD_1@181942/master.m3u8 #EXTINF:-1,A Haber http://hls.turkuvazgroup.net/ahaber/ahaber3/playlist.m3u8 #EXTINF:-1,24 TV http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/316f8a9dee51cf7e92610d30373f964c/index.m3u8 #EXTINF:-1,Haber Türk http://live-ciner.mncdn.net/haberturk/haberturk1/playlist.m3u8 #EXTINF:-1,Cnn Türk http://212.224.109.101/S1/HLS_LIVE/cnn_turk/1000/prog_index.m3u8 #EXTINF:-1,NTV http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/725528006e858fe951867f4e2436843f_live_0_0/index.m3u8 #EXTINF:-1,TGRT Haber http://tgrthaber.mediatriple.net:1935/tgrtliveedge/tgrt3/playlist.m3u8 #EXTINF:-1,Ülke Tv http://livetr.gostream.nl/ulketvhq/ulketvhq/ratus42.m3u8 #EXTINF:-1,Tvnet rtmp://91.93.118.165/tvnet/livestream #EXTINF:-1,Beyaz TV rtmp://beyaztv.mediatriple.net:1935/beyazliveedge/beyaztv1 #EXTINF:-1,360 TV http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/7b1c4724e7c32f1554013ca5977fd903_live_0_0/index.m3u8 #EXTINF:-1,Bugün TV http://kanalturk.ercdn.net/er/buguntv3/playlist.m3u8 #EXTINF:-1,TRT Spor http://sol.trtcdn.com/tv/trtspor/mp4:trtspor_1/playlist.m3u8 #EXTINF:-1,A Spor http://hls.turkuvazgroup.net/aspor/aspor3/playlist.m3u8 #EXTINF:-1,NTV Spor http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/a820629b8abc43c73c76b091086c138a_live_0_0/index.m3u8 #EXTINF:-1,Bursa Spor Tv http://stream.yayindayiz.biz/Bursaspor/bursaspor/playlist.m3u8 #EXTINF:-1,Sports Tv http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/4be5c4a578575c5b4e15a61f2dbc01cf_live_0_0/index.m3u8 #EXTINF:-1,GS TV http://tvlive.web.tv.streamprovider.net/akamairtmp/db1d9f202a7abe6883e9c072e04892c0_live_0_0/playlist.m3u8 #EXTINF:-1,FB TV http://origin2.live.web.tv.streamprovider.net/streams/544e1de84736a3750a8c37a5eac2b12f/index.m3u8 #EXTINF:-1,TJK TV http://stream.farm.cdnline.com/liveedge/tjk.stream_512k/playlist.m3u8 #EXTINF:-1,TV2 http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/d1281a2cc49f4f48ff63484373210976_live_0_0/index.m3u8 #EXTINF:-1,Cnbc-e http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/9044496707bcc259f6cdf58eb93cbfe9_live_0_0/index.m3u8 #EXTINF:-1,e2 http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/5dac5e87d17d40f5bca18d2b211a4dd2_live_0_0/index.m3u8 #EXTINF:-1,Cine5 rtmp://cine5.stream.cubecdn.net/cine5/stream_1 #EXTINF:-1,Planet Pembe http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/cec453dbd95fe833c6b4eca8df188ca3_live_0_0/index.m3u8 #EXTINF:-1,Planet Türk http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/a107508b7bfb49852b6d61653f68c332_live_0_0/index.m3u8 #EXTINF:-1,Sinema Salon 1 mms://50.7.207.114/sinema #EXTINF:-1,Sinema Salon 2 mms://50.7.207.114/sinema1 #EXTINF:-1,Sinema Salon 3 mms://50.7.207.114/sinema2 #EXTINF:-1,Sinema Salon 4 mms://50.7.207.114/sinema3 #EXTINF:-1,Sinema Salon 5 mms://50.7.207.114/sinema4 #EXTINF:-1,Sinema Salon 6 mms://50.7.207.114/sinema5 #EXTINF:-1,Sinema Salon 7 mms://50.7.207.114/sinema6 #EXTINF:-1,Sinema Salon 8 mms://50.7.207.114/sinematurk #EXTINF:-1,TRT Belgesel rtmp://sol.trtcdn.com/tv/trtbelgesel/mp4:trtbelgesel_3 #EXTINF:-1,TGRT Belgesel rtsp://tgrtbelgesel.mediatriple.net:1935/tgrtbliveedge/tgrt1 #EXTINF:-1,Semerkand Tv rtmp://semerkandglb.mediatriple.net:1935/semerkandliveedge/semerkand1 #EXTINF:-1,TRT Diyanet http://sol.trtcdn.com/tv/trtdiyanet/smil:trtdiyanet.smil/chunklist_w1111383131_b665600.m3u8 #EXTINF:-1,TRT Kûrdi http://sol.trtcdn.com/tv/trt6/mp4:trt6_1/playlist.m3u8 #EXTINF:-1,TRT Avaz http://sol.trtcdn.com/tv/trtavaz/mp4:trtavaz_1/playlist.m3u8 #EXTINF:-1,TRT Türk http://sol.trtcdn.com/tv/trtturkr/mp4:trtturk_1/playlist.m3u8 #EXTINF:-1,TRT Okul rtmp://sol.trtcdn.com/tv/trtokul/mp4:trtokul_1 #EXTINF:-1,TRT Arapça rtmp://sol.trtcdn.com/tv/trtarapca/mp4:trtarapca_3 #EXTINF:-1,Kanal B rtmp://212.174.233.129/livepkgr/mylivestream #EXTINF:-1,Bengütürk TV rtmp://yayin8.canliyayin.org/benguturk/benguturk #EXTINF:-1,Planet Mutfak http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/d3ea29f4f67c426526d006b32eeaffe9_live_0_0/index.m3u8 #EXTINF:-1,TRT Çocuk http://trtcanlitv-lh.akamaihd.net/i/TRTCOCUK_1@181844/index_700_av-p.m3u8?sd=10 #EXTINF:-1,Disney Channel http://212.224.109.101/S1/HLS_LIVE/disney/1000/prog_index.m3u8 #EXTINF:-1,Minika Çocuk http://hls.turkuvazgroup.net/minikacocuk/minikacocuk3/playlist.m3u8 #EXTINF:-1,Minika Go http://hls.turkuvazgroup.net/minika/minika3/playlist.m3u8 #EXTINF:-1,Planet Çocuk http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/852843e69184bd2c2146ae50e7aba5c3_live_0_0/index.m3u8 #EXTINF:-1,TRT Müzik rtmp://sol.trtcdn.com/tv/trtmuzik/mp4:trtmuzik_1 #EXTINF:-1,Powertürk Tv http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/da14876d711972fe6550a3b05355adf4_live_0_0/index.m3u8 #EXTINF:-1,Power Tv http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/2437cef0ef9439f113ac1299e5974ab2_live_0_0/index.m3u8 #EXTINF:-1,Number One Tv http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/258125b3afd9cc04daa2a0336b104a4d/index.m3u8 #EXTINF:-1,Number 1 Türk http://mn-l.mncdn.com/birnumaramedya_live/nr1_turk.sdp/playlist.m3u8 #EXTINF:-1,Genç Tv http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/45b3a774008e07aa0958f4c63addf718_live_0_0/index.m3u8 #EXTINF:-1,Akıllı Tv http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/8da780618e63e48c414168d9ddf1fb83_live_0_0/index.m3u8
16-07-2015
#EXTM3U 
#EXTINF:-1,STAR TV 
http://31.186.24.232:8000/1 
#EXTINF:-1,NTV 
http://31.186.24.232:8000/2 
#EXTINF:-1,NTV SPOR 
http://31.186.24.232:8000/3 
#EXTINF:-1,CNBC-E 
http://31.186.24.232:8000/4 
#EXTINF:-1,E2 
http://31.186.24.232:8000/5 
#EXTINF:-1,SHOWTV 
http://31.186.24.232:8000/80 
#EXTINF:-1,FOX TV 
http://31.186.24.232:8000/81 
#EXTINF:-1,ATV 
http://31.186.24.232:8000/120 
#EXTINF:-1,KANAL D 
http://31.186.24.233:8002/62 
#EXTINF:-1,A HABER 
http://31.186.24.232:8000/121 
#EXTINF:-1,A SPOR 
http://31.186.24.232:8000/122 
#EXTINF:-1,TRT 1 
http://31.186.24.234:8000/27 
#EXTINF:-1,TRT HABER 
http://31.186.24.234:8000/28 
#EXTINF:-1,TRT TURK 
http://31.186.24.234:8000/29 
#EXTINF:-1,TRT MUZIK 
http://31.186.24.234:8000/30 
#EXTINF:-1,HALK TV 
http://31.186.24.232:8000/113 
#EXTINF:-1,BEYAZ TV 
http://31.186.24.232:8000/114 
#EXTINF:-1,KANAL A 
http://31.186.24.232:8000/115 
#EXTINF:-1,EGE TV 
http://31.186.24.232:8000/6 
#EXTINF:-1,FLASH TV 
http://31.186.24.232:8000/8 
#EXTINF:-1,KRT TV 
http://31.186.24.232:8000/10 
#EXTINF:-1,MCJ MEDIASA 
http://31.186.24.232:8000/11 
#EXTINF:-1,NR1 TURK TV 
http://31.186.24.232:8000/13 
#EXTINF:-1,NR1 TV 
http://31.186.24.232:8000/14 
#EXTINF:-1,RUMELI TV 
http://31.186.24.232:8000/15 
#EXTINF:-1,YABAN TV 
http://31.186.24.232:8000/16 
#EXTINF:-1,CAY TV 
http://31.186.24.232:8000/17 
#EXTINF:-1,VTV 
http://31.186.24.232:8000/18 
#EXTINF:-1,YASIN TV 
http://31.186.24.232:8000/19 
#EXTINF:-1,CNN TÜRK 
http://31.186.24.232:8000/20 
#EXTINF:-1,TV2 
http://31.186.24.232:8000/21 
#EXTINF:-1,DREAM TV 
http://31.186.24.232:8000/22 
#EXTINF:-1,DREAM TÜRK 
http://31.186.24.232:8000/23 
#EXTINF:-1,EURO D 
http://31.186.24.232:8000/24 
#EXTINF:-1,TV 8 INT 
http://31.186.24.232:8000/25 
#EXTINF:-1,PINAR TV 
http://31.186.24.232:8000/26 
#EXTINF:-1,TEK DAMAR TV 
http://31.186.24.232:8000/27 
#EXTINF:-1,ANI TV 
http://31.186.24.232:8000/28 
#EXTINF:-1,TOP POP TV 
http://31.186.24.232:8000/29 
#EXTINF:-1,CLUB MAX TV 
http://31.186.24.232:8000/30 
#EXTINF:-1,ÇAĞLA TV 
http://31.186.24.232:8000/31 
#EXTINF:-1,HİT TV 
http://31.186.24.232:8000/32 
#EXTINF:-1,RİTMİX TV 
http://31.186.24.232:8000/33 
#EXTINF:-1,MÜZİK TÜRK 
http://31.186.24.232:8000/34 
#EXTINF:-1,GALA TV 
http://31.186.24.232:8000/35 
#EXTINF:-1,DOĞU TV 
http://31.186.24.232:8000/36 
#EXTINF:-1,CAN TV 
http://31.186.24.232:8000/37 
#EXTINF:-1,MASTİKA TV 
http://31.186.24.232:8000/38 
#EXTINF:-1,TV 41 
http://31.186.24.232:8000/39 
#EXTINF:-1,CEM TV 
http://31.186.24.232:8000/40 
#EXTINF:-1,TV 5 
http://31.186.24.232:8000/41 
#EXTINF:-1,ADANA TV 
http://31.186.24.232:8000/42 
#EXTINF:-1,KOZA TV 
http://31.186.24.232:8000/43 
#EXTINF:-1,BARIS TV 
http://31.186.24.232:8000/44 
#EXTINF:-1,SRT 1 
http://31.186.24.232:8000/45 
#EXTINF:-1,BEDIR TV 
http://31.186.24.232:8000/46 
#EXTINF:-1,CIFTCI TV 
http://31.186.24.232:8000/47 
#EXTINF:-1,POWER TV 
http://31.186.24.232:8000/48 
#EXTINF:-1,POWERTURK TV 
http://31.186.24.232:8000/49 
#EXTINF:-1,TARZ MODA TV 
http://31.186.24.232:8000/50 
#EXTINF:-1,DINAMIK TV 
http://31.186.24.232:8000/51 
#EXTINF:-1,MEGAM TV 
http://31.186.24.232:8000/52 
#EXTINF:-1,ILGAZ TV 
http://31.186.24.232:8000/53 
#EXTINF:-1,MEGACAN TV 
http://31.186.24.232:8000/54 
#EXTINF:-1,THE BOX TV 
http://31.186.24.232:8000/55 
#EXTINF:-1,LISTEPOP 
http://31.186.24.232:8000/56 
#EXTINF:-1,DANISMAN TV 
http://31.186.24.232:8000/57 
#EXTINF:-1,YANKI 
http://31.186.24.232:8000/58 
#EXTINF:-1,KANAL 34 
http://31.186.24.232:8000/59 
#EXTINF:-1,RITIM 
http://31.186.24.232:8000/60 
#EXTINF:-1,NIYAZ 
http://31.186.24.232:8000/61 
#EXTINF:-1,ARMONI TV 
http://31.186.24.232:8000/62 
#EXTINF:-1,YENI SINEMA TV 
http://31.186.24.232:8000/63 
#EXTINF:-1,AVANTAJ TV 
http://31.186.24.232:8000/64 
#EXTINF:-1,PLUS LIFE TV 
http://31.186.24.232:8000/65 
#EXTINF:-1,SEYYAH TV 
http://31.186.24.232:8000/66 
#EXTINF:-1,MACRO BELGESEL TV 
http://31.186.24.232:8000/67 
#EXTINF:-1,ANL TV 
http://31.186.24.232:8000/68 
#EXTINF:-1,ARABESK DAMAR TV 
http://31.186.24.232:8000/69 
#EXTINF:-1,AL TV 
http://31.186.24.232:8000/70 
#EXTINF:-1,GENC TV 
http://31.186.24.232:8000/71 
#EXTINF:-1,GAZIANTEP OLAY TV 
http://31.186.24.232:8000/72 
#EXTINF:-1,A9 TV 
http://31.186.24.232:8000/73 
#EXTINF:-1,AKILLI TV 
http://31.186.24.232:8000/74 
#EXTINF:-1,HAYAT TV 
http://31.186.24.232:8000/75 
#EXTINF:-1,HRT TV 
http://31.186.24.232:8000/76 
#EXTINF:-1,TIVITI TV 
http://31.186.24.232:8000/77 
#EXTINF:-1,LINE TV 
http://31.186.24.232:8000/78 
#EXTINF:-1,IMC TV 
http://31.186.24.232:8000/79 
#EXTINF:-1,Cine5 
http://31.186.24.232:8000/82 
#EXTINF:-1,KANAL 58 
http://31.186.24.232:8000/83 
#EXTINF:-1,BEREKET TV 
http://31.186.24.232:8000/84 
#EXTINF:-1,BEYKENT TV 
http://31.186.24.232:8000/85 
#EXTINF:-1,ALJAZEERA INTERNATIONAL 
http://31.186.24.232:8000/86 
#EXTINF:-1,ALJAZEERA CHANNEL 
http://31.186.24.232:8000/87 
#EXTINF:-1,BEST TV 
http://31.186.24.232:8000/88 
#EXTINF:-1,ASU TV 
http://31.186.24.232:8000/89 
#EXTINF:-1,EVIN TV 
http://31.186.24.232:8000/90 
#EXTINF:-1,KULTURTURK 
http://31.186.24.232:8000/91 
#EXTINF:-1,KANAL 33 
http://31.186.24.232:8000/92 
#EXTINF:-1,SKY TV 
http://31.186.24.232:8000/93 
#EXTINF:-1,HABERAKS TV 
http://31.186.24.232:8000/94 
#EXTINF:-1,MANISA MEDYA TV 
http://31.186.24.232:8000/95 
#EXTINF:-1,TGRT HABER 
http://31.186.24.232:8000/96 
#EXTINF:-1,TGRT BELGESEL 
http://31.186.24.232:8000/97 
#EXTINF:-1,TGRT EU 
http://31.186.24.232:8000/98 
#EXTINF:-1,EM TV 
http://31.186.24.232:8000/99 
#EXTINF:-1,FB TV 
http://31.186.24.232:8000/100 
#EXTINF:-1,MCJ MEDIASA 
http://31.186.24.232:8000/101 
#EXTINF:-1,SPORTS TV 
http://31.186.24.232:8000/102 
#EXTINF:-1,AS TV 
http://31.186.24.232:8000/103 
#EXTINF:-1,ALTAS TV 
http://31.186.24.232:8000/104 
#EXTINF:-1,TURKIYEM TV 
http://31.186.24.232:8000/105 
#EXTINF:-1,MAXI TV 
http://31.186.24.232:8000/106 
#EXTINF:-1,GALA TV 
http://31.186.24.232:8000/107 
#EXTINF:-1,YILDIZ TV 
http://31.186.24.232:8000/108 
#EXTINF:-1,KONYA TV 
http://31.186.24.232:8000/109 
#EXTINF:-1,ON 4 TV 
http://31.186.24.232:8000/111 
#EXTINF:-1,UZAY HABER 
http://31.186.24.232:8000/112 
#EXTINF:-1,DRT DENIZLI 
http://31.186.24.232:8000/116 
#EXTINF:-1,KANAL 32 
http://31.186.24.232:8000/117 
#EXTINF:-1,BEREKET HAYVANCILIK 
http://31.186.24.232:8000/118 
#EXTINF:-1,PAMUKKALE TV 
http://31.186.24.232:8000/119 
#EXTINF:-1,minikaCOCUK 
http://31.186.24.232:8000/123 
#EXTINF:-1,minikaGO 
http://31.186.24.232:8000/124 
#EXTINF:-1,Ruha TV 
http://31.186.24.232:8000/125 
#EXTINF:-1,Dolunay TV 
http://31.186.24.232:8000/126 
#EXTINF:-1,Kanal 15 
http://31.186.24.232:8000/127 
#EXTINF:-1,Kanal 52 
http://31.186.24.232:8000/128 
#EXTINF:-1,Karabuk BRTV 
http://31.186.24.232:8000/129 
#EXTINF:-1,BTV 
http://31.186.24.232:8000/130 
#EXTINF:-1,Diyar TV 
http://31.186.24.232:8000/131 
#EXTINF:-1,Ton TV 
http://31.186.24.232:8000/132 
#EXTINF:-1,Ordu TV 
http://31.186.24.232:8000/133 
#EXTINF:-1,AKSARAY KANAL68 
http://31.186.24.232:8000/134 
#EXTINF:-1,Corum TV CRT 
http://31.186.24.232:8000/135 
#EXTINF:-1,Bursa TV 
http://31.186.24.232:8000/136 
#EXTINF:-1,Aksaray ART 
http://31.186.24.232:8000/137 
#EXTINF:-1,Sivas SRT 
http://31.186.24.232:8000/138 
#EXTINF:-1,MARAL TV 
http://31.186.24.232:8000/139 
#EXTINF:-1,ZİRVE TÜRK TV 
http://31.186.24.232:8000/140 
#EXTINF:-1,TUANA TV 
http://31.186.24.232:8000/141 
#EXTINF:-1,BENGUTURK 
http://31.186.24.232:8000/142 
#EXTINF:-1,ULUSAL TV 
http://31.186.24.232:8000/143 
#EXTINF:-1,KON TV 
http://31.186.24.232:8000/144 
#EXTINF:-1,AKDENIZ TV 
http://31.186.24.232:8000/145 
#EXTINF:-1,SMART TV MARKET 
http://31.186.24.232:8000/146 
#EXTINF:-1,KACKAR TV 
http://31.186.24.232:8000/147 
#EXTINF:-1,VIZYONTURK 
http://31.186.24.232:8000/148 
#EXTINF:-1,REHBER TV 
http://31.186.24.232:8000/149 
#EXTINF:-1,NR1 HD 
http://31.186.24.232:8000/150 
#EXTINF:-1,24 
http://31.186.24.233:8000/1 
#EXTINF:-1,TV4 
http://31.186.24.233:8000/2 
#EXTINF:-1,ISTANBUL TV 
http://31.186.24.233:8000/3 
#EXTINF:-1,GELISIM TV 
http://31.186.24.233:8000/4 
#EXTINF:-1,KANAL 56 
http://31.186.24.233:8000/5 
#EXTINF:-1,GOVEND TV 
http://31.186.24.233:8000/6 
#EXTINF:-1,OSMANLI 
http://31.186.24.233:8000/8 
#EXTINF:-1,MUHACIR TV 
http://31.186.24.233:8000/9 
#EXTINF:-1,HAK TV 
http://31.186.24.233:8000/10 
#EXTINF:-1,TV HMS 
http://31.186.24.233:8000/11 
#EXTINF:-1,CANKIRI TV 
http://31.186.24.233:8000/12 
#EXTINF:-1,ESKI FILMLER 
http://31.186.24.233:8000/13 
#EXTINF:-1,TV AVRASYA 
http://31.186.24.233:8000/14 
#EXTINF:-1,YESILCAM AVRUPA 
http://31.186.24.233:8000/15 
#EXTINF:-1,TV FHM 
http://31.186.24.233:8000/17 
#EXTINF:-1,HAVIN TV 
http://31.186.24.233:8000/18 
#EXTINF:-1,MASTIKA TV 
http://31.186.24.233:8000/19 
#EXTINF:-1,EMAN TV 
http://31.186.24.233:8000/20 
#EXTINF:-1,ANADOLU HALK 
http://31.186.24.233:8000/21 
#EXTINF:-1,TARZ TV 
http://31.186.24.233:8000/22 
#EXTINF:-1,CINERAMA 
http://31.186.24.233:8000/23 
#EXTINF:-1,ZEYNO 
http://31.186.24.233:8000/24 
#EXTINF:-1,TV 28 
http://31.186.24.233:8000/25 
#EXTINF:-1,MEZOPOTAMYA TV 
http://31.186.24.233:8000/26 
#EXTINF:-1,ASINEMA TV 
http://31.186.24.233:8000/27 
#EXTINF:-1,HANEDAN TV 
http://31.186.24.233:8000/28 
#EXTINF:-1,24 SAAT FILM 
http://31.186.24.233:8000/29 
#EXTINF:-1,A SELCUKLU TV 
http://31.186.24.233:8000/30 
#EXTINF:-1,MEGASINEMA TV 
http://31.186.24.233:8000/31 
#EXTINF:-1,DANS TV 
http://31.186.24.233:8000/33 
#EXTINF:-1,360 
http://31.186.24.233:8000/105 
#EXTINF:-1,360 
http://31.186.24.234:8000/1 
#EXTINF:-1,1 TV GEORGIA 
http://31.186.24.234:8000/2 
#EXTINF:-1,MAESTRO 
http://31.186.24.234:8000/3 
#EXTINF:-1,RUSTAVI2 
http://31.186.24.234:8000/4 
#EXTINF:-1,IMEDI TV 
http://31.186.24.234:8000/5 
#EXTINF:-1,ADJARA TV 
http://31.186.24.234:8000/6 
#EXTINF:-1,TV 25 
http://31.186.24.234:8000/7 
#EXTINF:-1,GDS TV 
http://31.186.24.234:8000/8 
#EXTINF:-1,STV AVRUPA 
http://31.186.24.234:8000/9 
#EXTINF:-1,MEHTAP TV 
http://31.186.24.234:8000/10 
#EXTINF:-1,S HABER TV 
http://31.186.24.234:8000/11 
#EXTINF:-1,YUMURCAK TV 
http://31.186.24.234:8000/12 
#EXTINF:-1,MC TV 
http://31.186.24.234:8000/13 
#EXTINF:-1,DUNYA TV 
http://31.186.24.234:8000/14 
#EXTINF:-1,TUNA SHOPPING TV 
http://31.186.24.234:8000/15 
#EXTINF:-1,IRMAK TV 
http://31.186.24.234:8000/16 
#EXTINF:-1,HAZAR TV 
http://31.186.24.234:8000/17 
#EXTINF:-1,WORLD TRAVEL CHANNEL 
http://31.186.24.234:8000/18 
#EXTINF:-1,VIVA TV 
http://31.186.24.234:8000/19 
#EXTINF:-1,PLANET MUTFAK 
http://31.186.24.234:8000/20 
#EXTINF:-1,PLANET TURK 
http://31.186.24.234:8000/21 
#EXTINF:-1,PLANET PEMBE 
http://31.186.24.234:8000/22 
#EXTINF:-1,SEMERKAND TV 
http://31.186.24.234:8000/24 
#EXTINF:-1,SEYMEN TV 
http://31.186.24.234:8000/25 
#EXTINF:-1,PLANET COCUK 
http://31.186.24.234:8000/26 
#EXTINF:-1,TRT COCUK 
http://31.186.24.234:8000/31 
#EXTINF:-1,TRT AVAZ 
http://31.186.24.234:8000/32 
#EXTINF:-1,TRT SPOR 
http://31.186.24.234:8000/33 
#EXTINF:-1,TRT KURDI 
http://31.186.24.234:8000/34 
#EXTINF:-1,TRT DIYANET 
http://31.186.24.234:8000/35 
#EXTINF:-1,BUGUN 
http://31.186.24.234:8000/37 
#EXTINF:-1,KARDELEN TV 
http://31.186.24.234:8000/38 
#EXTINF:-1,ABANT TV 
http://31.186.24.234:8000/39 
#EXTINF:-1,DOST TV 
http://31.186.24.234:8000/40 
#EXTINF:-1,DOLUNAY INT 
http://31.186.24.234:8000/41 
#EXTINF:-1,KANAL 26 
http://31.186.24.234:8000/42 
#EXTINF:-1,GUNEYDOGU TV 
http://31.186.24.234:8000/43 
#EXTINF:-1,KANAL TEK 
http://31.186.24.234:8000/44 
#EXTINF:-1,TV 2000 
http://31.186.24.234:8000/45 
#EXTINF:-1,KANAL 5 
http://31.186.24.234:8000/46 
#EXTINF:-1,YURDUM TV 
http://31.186.24.234:8000/86 
#EXTINF:-1,VIZYON 58 
http://31.186.24.234:8000/87 
#EXTINF:-1,CAN ERZINCAN TV 
http://31.186.24.234:8000/88 
#EXTINF:-1,ONE DAMLA TV 
http://31.186.24.234:8000/89 
#EXTINF:-1,KUDUS TV 
http://31.186.24.234:8000/90 
#EXTINF:-1,AZADI TV 
http://31.186.24.234:8000/91 
#EXTINF:-1,KANAL 24 
http://31.186.24.234:8000/92 
#EXTINF:-1,RTV 23 
http://31.186.24.234:8000/93 
#EXTINF:-1,UCANKUS TV 
http://31.186.24.234:8000/94 
#EXTINF:-1,Rai 1 
http://31.186.24.231:8000/1 
#EXTINF:-1,Rai 2 
http://31.186.24.231:8000/2 
#EXTINF:-1,Rai 3 
http://31.186.24.231:8000/3 
#EXTINF:-1,Rai News 24 
http://31.186.24.231:8000/4 
#EXTINF:-1,THT 
http://31.186.24.231:8000/5 
#EXTINF:-1,Shanson TV 
http://31.186.24.231:8000/6 
#EXTINF:-1,2M Monde 
http://31.186.24.231:8000/7 
#EXTINF:-1,CCTV-News 
http://31.186.24.231:8000/8 
#EXTINF:-1,STS International 
http://31.186.24.231:8000/9 
#EXTINF:-1,RTR 
http://31.186.24.231:8000/10 
#EXTINF:-1,Rossiya 24 
http://31.186.24.231:8000/11 
#EXTINF:-1,ZDF 
http://31.186.24.231:8000/12 
#EXTINF:-1,R1 
http://31.186.24.231:8000/13 
#EXTINF:-1,CNBC PE Hot 
http://31.186.24.231:8000/14 
#EXTINF:-1,Bloomberg European TV 
http://31.186.24.231:8000/15 
#EXTINF:-1,TV5MONDE FBS 
http://31.186.24.231:8000/16 
#EXTINF:-1,TV5MONDE EUROPE 
http://31.186.24.231:8000/17 
#EXTINF:-1,DAS ERSTE 
http://31.186.24.231:8000/18 
#EXTINF:-1,Mjuzik TV 
http://31.186.24.231:8000/29 
#EXTINF:-1,TV Disco 
http://31.186.24.231:8000/30 
#EXTINF:-1,4FUN TV 
http://31.186.24.231:8000/31 
#EXTINF:-1,BELARUS 24 
http://31.186.24.231:8000/32 
#EXTINF:-1,RIKSat 
http://31.186.24.231:8000/33 
#EXTINF:-1,DW Europe 
http://31.186.24.231:8000/35 
#EXTINF:-1,Dubai TV 
http://31.186.24.231:8000/36 
#EXTINF:-1,Dubai Sports 3 
http://31.186.24.231:8000/37 
#EXTINF:-1,Sama Dubai 
http://31.186.24.231:8000/38 
#EXTINF:-1,AD SPORT1 
http://31.186.24.231:8000/39 
#EXTINF:-1,YAS Sports 
http://31.186.24.231:8000/40 
#EXTINF:-1,Rai Sport 2 
http://31.186.24.231:8000/41 
#EXTINF:-1,Rai Sport 1 
http://31.186.24.231:8000/42 
#EXTINF:-1,Rai Storia 
http://31.186.24.231:8000/43 
#EXTINF:-1,Khabar TV 
http://31.186.24.231:8000/44 
#EXTINF:-1,LIDER TV AZERBAIJAN 
http://31.186.24.231:8000/45 
#EXTINF:-1,CCTV4 
http://31.186.24.231:8000/46 
#EXTINF:-1,RBC-TV 
http://31.186.24.231:8000/47 
#EXTINF:-1,BBC World News 
http://31.186.24.231:8000/48 
#EXTINF:-1,1TVRUS Europe 
http://31.186.24.231:8000/49 
#EXTINF:-1,Euronews 
http://31.186.24.231:8000/50 
#EXTINF:-1,BRT 1 KKTC 
http://31.186.24.233:8001/48 
#EXTINF:-1,BRT 2 KKTC 
http://31.186.24.233:8001/49 
#EXTINF:-1,KIBRIS ADA TV 
http://31.186.24.233:8001/50 
#EXTINF:-1,KIBRIS GENC TV 
http://31.186.24.233:8001/51 
#EXTINF:-1,KIBRIS TV 
http://31.186.24.233:8001/52 
#EXTINF:-1,KANAL SIM 
http://31.186.24.233:8001/53 
#EXTINF:-1,AS TV 
http://31.186.24.233:8001/54 
#EXTINF:-1,GENC TURKU TV 
http://31.186.24.233:8001/55 
#EXTINF:-1,STAR SHOPPING ONE TV 
http://31.186.24.233:8001/56 
#EXTINF:-1,RAHMET TV 
http://31.186.24.233:8001/57 
#EXTINF:-1,STAR SINEM-A TV 
http://31.186.24.233:8001/58 
#EXTINF:-1,DIYALOG TV 
http://31.186.24.233:8001/59 
#EXTINF:-1,TURKISH TV 
http://31.186.24.233:8001/60 
#EXTINF:-1,SEVVAL TV 
http://31.186.24.233:8001/61 
#EXTINF:-1,KANAL T 
http://31.186.24.233:8001/105 
#EXTINF:-1,A SHOPPING 
http://31.186.24.233:8002/63 
#EXTINF:-1,NHK WORLD TV 
http://31.186.24.233:8002/64 
#EXTINF:-1,CARTOON NETWORK 
http://31.186.24.233:8002/65 
#EXTINF:-1,MÜZİK ANKARA TV 
http://31.186.24.233:8002/66 
#EXTINF:-1,ARABESK MELODİ TV 
http://31.186.24.233:8002/67 
#EXTINF:-1,MODA LİFE TV 
http://31.186.24.233:8002/68 
#EXTINF:-1,MAXI TV 
http://31.186.24.233:8002/69 
#EXTINF:-1,SEVDA TV 
http://31.186.24.233:8002/70 
#EXTINF:-1,KOCAELİ TV 
http://31.186.24.233:8002/71 
#EXTINF:-1,TOP SHOP TV 
http://31.186.24.233:8002/72 
#EXTINF:-1,ÇINAR TV 
http://31.186.24.233:8002/73 
#EXTINF:-1,BİTLİS TV 
http://31.186.24.233:8002/74 
#EXTINF:-1,TV LIFE 
http://31.186.24.233:8002/75 
#EXTINF:-1,CİVAN TV 
http://31.186.24.233:8002/76 
#EXTINF:-1,AVANTAJ TV 
http://31.186.24.233:8002/77 
#EXTINF:-1,ANADOLU YURDUM 
http://31.186.24.233:8002/78 
#EXTINF:-1,KAPLAN TV 
http://31.186.24.233:8002/79 
#EXTINF:-1,ANC TV 
http://31.186.24.233:8002/80 
#EXTINF:-1,AL TV 
http://31.186.24.233:8002/81 
#EXTINF:-1,OUTLET TV 
http://31.186.24.233:8002/82 
#EXTINF:-1,ANADOLU TV 
http://31.186.24.233:8002/83 
#EXTINF:-1,EZO TV 
http://31.186.24.233:8002/84 
#EXTINF:-1,CEYLAN TV 
http://31.186.24.233:8002/85 
#EXTINF:-1,TMB TV 
http://31.186.24.233:8003/94 
#EXTINF:-1,TARIMTURK 
http://31.186.24.233:8003/95 
#EXTINF:-1,KARADENIZTURK TV 
http://31.186.24.233:8003/96 
#EXTINF:-1,KANAL C 
http://31.186.24.233:8003/97 
#EXTINF:-1,TEMPO TV 
http://31.186.24.233:8003/98 
#EXTINF:-1,VAN TV 
http://31.186.24.233:8003/99 
#EXTINF:-1,HLT TV 
http://31.186.24.233:8003/100 
#EXTINF:-1,LALEGUL TV 
http://31.186.24.233:8003/101 
#EXTINF:-1,JIYAN TV 
http://31.186.24.233:8003/102 
#EXTINF:-1,ONE BAL TV 
http://31.186.24.233:8003/103 
#EXTINF:-1,BER TV 
http://31.186.24.233:8003/104 
#EXTINF:-1,FIL TV 
http://31.186.24.233:8004/1 
#EXTINF:-1,KIDZ/ANIMEZ 
http://31.186.24.233:8004/2 
#EXTINF:-1,TOPRAK YILDIZ TV 
http://31.186.24.233:8004/3 
#EXTINF:-1,BAHARTURK TV 
http://31.186.24.233:8004/4 
#EXTINF:-1,TV 27 
http://31.186.24.233:8004/5 
#EXTINF:-1,KANAL 60 
http://31.186.24.233:8005/1 
#EXTINF:-1,YOL TV 
http://31.186.24.233:8005/2 
#EXTINF:-1,KANAL AVRUPA 
http://31.186.24.233:8005/3 
#EXTINF:-1,MPL TV 
http://31.186.24.233:8005/4 
#EXTINF:-1,NUR TV 
http://31.186.24.233:8005/5 
#EXTINF:-1,KABE(CANLI) AL QURAN 
http://31.186.24.233:8005/6 
#EXTINF:-1,MESCID-I NEBEVI AL SUNNAH 
http://31.186.24.233:8005/7 
#EXTINF:-1,RUDAW TV 
http://31.186.24.233:8005/8 
#EXTINF:-1,ONUR TV 
http://31.186.24.233:8006/1 
#EXTINF:-1,SEBIL SUFI 
http://31.186.24.233:8006/2 
#EXTINF:-1,UMMET TV 
http://31.186.24.233:8006/3 
#EXTINF:-1,SINIR TV 
http://31.186.24.233:8006/4 
#EXTINF:-1,DURU TV 
http://31.186.24.233:8006/5 
#EXTINF:-1,HUNKAR TV 
http://31.186.24.233:8006/6 
#EXTINF:-1,68 AKSARAYSPOR TV 
http://31.186.24.233:8006/7 
#EXTINF:-1,365 TV 
http://31.186.24.233:8006/8 
#EXTINF:-1,SUPERPOP 
http://31.186.24.233:8006/9 
#EXTINF:-1,OSMANLI AVRUPA 
http://31.186.24.233:8006/10 
#EXTINF:-1,HALKSTAR 
http://31.186.24.233:8006/11 
#EXTINF:-1,MEGA SHOP 
http://31.186.24.233:8006/12 
#EXTINF:-1,KRDNZ TURK 
http://31.186.24.233:8006/13 
#EXTINF:-1,ANADOLUTURK 
http://31.186.24.233:8006/14 
#EXTINF:-1,BERAT SUFI 
http://31.186.24.233:8006/15 
#EXTINF:-1,AKDENIZTURK TV 
http://31.186.24.233:8006/16 
#EXTINF:-1,NEHIR TV 
http://31.186.24.233:8006/17 
#EXTINF:-1,MEGA TV 
http://31.186.24.233:8006/18 
#EXTINF:-1,OZGUR GUN TV 
http://31.186.24.233:8006/19 
#EXTINF:-1,TV YEK 
http://31.186.24.233:8006/20 
#EXTINF:-1,VIDEYON 
http://31.186.24.233:8006/21 
#EXTINF:-1,ZELAL TV 
http://31.186.24.233:8006/22 
#EXTINF:-1,MMC 
http://31.186.24.233:8006/23 
#EXTINF:-1,VADITURK 
http://31.186.24.233:8006/24 
#EXTINF:-1,YESILCAM 
http://31.186.24.233:8006/25 
#EXTINF:-1,TV A 
http://31.186.24.233:8006/26 
#EXTINF:-1,BUSINESSTURK CHANNEL 
http://31.186.24.233:8006/27 
#EXTINF:-1,ARABESQTURK 
http://31.186.24.233:8006/28 
#EXTINF:-1,MEDYAM 14 
http://31.186.24.233:8007/1 
#EXTINF:-1,EGETURK TV 
http://31.186.24.233:8007/2 
#EXTINF:-1,ES TV 
http://31.186.24.233:8007/3 
#EXTINF:-1,AGI TV 
http://31.186.24.233:8007/4 
#EXTINF:-1,NURS TV 
http://31.186.24.233:8007/5 
#EXTINF:-1,ONE SUPER TV 
http://31.186.24.233:8007/6 
#EXTINF:-1,EXPO CHANNEL 
http://31.186.24.233:8007/7 
#EXTINF:-1,4 EYLUL TV 
http://31.186.24.233:8007/8 
#EXTINF:-1,TV KAYSERI 
http://31.186.24.233:8008/1 
#EXTINF:-1,OLAY TV 
http://31.186.24.233:8008/2 
#EXTINF:-1,TV6 
http://31.186.24.233:8008/3 
#EXTINF:-1,TV 1 
http://31.186.24.233:8008/4 
#EXTINF:-1,7/24 TV 
http://31.186.24.233:8008/5 
#EXTINF:-1,SHOPPING CHANNEL 
http://31.186.24.233:8008/6 
#EXTINF:-1,MGC TV 
http://31.186.24.233:8008/7 
#EXTINF:-1,BALIKESIR TV 100 
http://31.186.24.233:8008/8 
#EXTINF:-1,DENGE TV 
http://31.186.24.233:8008/9 
#EXTINF:-1,KANAL FIRAT 
http://31.186.24.233:8008/10 
#EXTINF:-1,ZAROK TV 
http://31.186.24.233:8008/11 
#EXTINF:-1,POWERTV HD 
http://31.186.24.233:8009/1 
#EXTINF:-1,POWERTURK HD 
http://31.186.24.233:8009/2 
#EXTINF:-1,DENGBEJ 
http://31.186.24.233:8009/3 
#EXTINF:-1,B&B 
http://31.186.24.233:8009/4 
#EXTINF:-1,BELGESEL BOX 
http://31.186.24.233:8009/5 
#EXTINF:-1,IZDIVAC TV 
http://31.186.24.233:8009/6 
#EXTINF:-1,DOGU SINEMA 
http://31.186.24.233:8009/7 
#EXTINF:-1,WESTERN TV 
http://31.186.24.233:8009/8 
#EXTINF:-1,ALFA 1 
http://31.186.24.233:8009/9 
#EXTINF:-1,VENUS TV 
http://31.186.24.233:8009/10 
#EXTINF:-1,ACTION BOX EURO 
http://31.186.24.233:8009/11 
#EXTINF:-1,REALITY TV 
http://31.186.24.233:8009/12 
#EXTINF:-1,FUL ARABESK 
http://31.186.24.233:8009/13 
#EXTINF:-1,TURK BOX EURO 
http://31.186.24.233:8009/14 
#EXTINF:-1,TURKU PLUS 
http://31.186.24.233:8009/15 
#EXTINF:-1,DELAL 
http://31.186.24.233:8009/16 
#EXTINF:-1,SARK TV 
http://31.186.24.233:8009/17 
#EXTINF:-1,HEVAL 
http://31.186.24.233:8009/18 
#EXTINF:-1,MACA TV 
http://31.186.24.233:8009/19 
#EXTINF:-1,ASYA 1 
http://31.186.24.233:8009/20 
#EXTINF:-1,RAKS TV 
http://31.186.24.233:8009/21 
#EXTINF:-1,NISBET TV 
http://31.186.24.233:8009/22 
#EXTINF:-1,C7 
http://31.186.24.233:8009/23 
#EXTINF:-1,BODY GYM 
http://31.186.24.233:8009/24 
#EXTINF:-1,CINEMAONE 
http://31.186.24.233:8009/25 
#EXTINF:-1,TELE BOX 
http://31.186.24.233:8009/26
6-07-2015
#EXTM3U 
#EXTINF:-1,24 TV 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/316f8a9dee51cf7e92610d30373f964c/index.m3u8 
#EXTINF:-1,360 TV 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/7b1c4724e7c32f1554013ca5977fd903_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,A SPOR 
http://origin2.live.web.tv.streamprovider.net/streams/a6784af7d08a9c91dbfa0e4eab17e3bf_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,ATV 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/0a982dbefc5e9d29952bda5a981a9c6d_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,BENGÜTÜRK TV rtmp 640*512 
rtmp://yayin8.canliyayin.org/benguturk/benguturk 
#EXTINF:-1,BEYAZ TV 
http://origin2.live.web.tv.streamprovider.net/streams/88d70cb4e46dd966f75aaaa3f3d9ff12_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,BUGÜN TV 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/8c07e13958b710030ccf40163739f3b8_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,CEM TV 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/15f95a1f90b255e44b2e39b09148aa5b_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,KANAL A 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/871b87060b986c8b84a6877ea527a6ac_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,KANALTÜRK 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/1a38fbc57c3fcf24a4b401d9d6d327be_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,MİNİKA ÇOCUK 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/f79e39a0979af7718cf4828779c7ef26_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,MİNİKA GO 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/24b429ab889afc37becb9e59ff84820c_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,NTV 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/725528006e858fe951867f4e2436843f_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,NTV SPOR 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/a820629b8abc43c73c76b091086c138a_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,ON4 TV 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/0a249fd14dfd9f974b70bbfb14d692af_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,PLANET ÇOCUK 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/852843e69184bd2c2146ae50e7aba5c3_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,PLANET MUTFAK 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/d3ea29f4f67c426526d006b32eeaffe9_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,PLANET PEMBE 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/cec453dbd95fe833c6b4eca8df188ca3_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,PLANET TÜRK 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/a107508b7bfb49852b6d61653f68c332_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,CNBC-e 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/9044496707bcc259f6cdf58eb93cbfe9_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,DOST TV 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/6bbd8225db6161fb3550ff61be7546da_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,e2 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/5dac5e87d17d40f5bca18d2b211a4dd2_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,FLASH TV 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/e576f7fb1645893450446d3722613c5d_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,FOX TV 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/89951cc8d1230f107708974ee34d6f45/index.m3u8 
#EXTINF:-1,SEMERKAND TV 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/09f38ce3909897566e4a74f447d7ea40_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,SHOW TV 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/1c3194be3e42b53e3b61831517eb972a_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,SPORTS TV 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/4be5c4a578575c5b4e15a61f2dbc01cf_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,STAR TV 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/7acfc999bbde179fc45f18506125345f_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,TGRT 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/99a610c5f6a6f9f1e99b74ad343d0565/index.m3u8 
#EXTINF:-1,TGRT BELGESEL 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/72ea283235f55344ae98853fcab1020c/index.m3u8 
#EXTINF:-1,TGRT HABER 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/b9b5c58f4f1e3a925fa486c558654f6d/index.m3u8 
#EXTINF:-1,TRT 1 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/b5306512cde2565f1566ad35c241674c_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,TRT ÇOCUK 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/c7d076d40dec58b2c12a137c80898f72_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,TRT DİYANET 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/3b53549042682515458b47a3e3f7da7c_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,TRT SPOR 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/4ec69caf3e7c904f476f91d9e20213d0_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,TRT TÜRK 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/5f2c14d4e9040df763cfe9e06f70feca_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,TÜRKİYEM TV 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/f48868e4bf07b9d36b94863412d45156_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,TV 2 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/d1281a2cc49f4f48ff63484373210976_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,TV 4 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/ffbc4ac453d1a5a599313cd0e2bdc50d/index.m3u8 
#EXTINF:-1,TV 5 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/2a6b8773facea199a116b28119c87b55_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,TV 8 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/7ea4b11a8660697ab54a3e7d03bdfef7_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,TV EM 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/9e934a80708484ceb7910af3e89b8ce4_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,YASİN TV 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/aca528eca7d0b51d0987b746258de63f_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,YURDUM TV 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/9c332525d11e8af026616ef6999099bc/index.m3u8 
#EXTINF:-1,2000 TV 
http://origin.live.web.tv.streamprovider.net/streams/1a4d50ea1292157a0d9d2e5ca25d2f7f_live_0_0/index.m3u8 
#EXTINF:-1,24 SAAT TV 
http://origin2.live.web.tv.streamprovider.net/streams/19eea1ea025f9383254e2f1b49f83b41/index.m3u8 
#EXTINF:-1,KANAL SİM Kıbrıs 
rtmp://sponsored.ncbtv.com:1835/live/42e_kanalsim 
#EXTINF:-1,KIBRIS ADA TV 
rtmp://sponsored.ncbtv.com:1835/live/42e_adatv 
#EXTINF:-1,KIBRIS GENÇ TV 
rtmp://sponsored.ncbtv.com:1835/live/42e_genctv 
#EXTINF:-1,KIBRIS TV 
rtmp://sponsored.ncbtv.com:1835/live/42e_kibristv
17-06-2015

#EXTM3U

#EXTINF:-1,SPOR 1

rtmp://xyznewstplsfreewebsearch.dyndns.info:2100/slot1/hdr015?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,SPOR 2

rtmp://xyznewstplsfreewebsearch.dyndns.info:2100/slot1/hdr016?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,SPOR 3

rtmp://xyznewstplsfreewebsearch.dyndns.info:2100/slot1/hdr017?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,SPOR 4

rtmp://xyznewstplsfreewebsearch.dyndns.info:2100/slot1/hdr018?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,SPOR 5

rtmp://xyznewstplsfreewebsearch.dyndns.info:2100/slot1/hdr019?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,CINEMA 1

rtmp://xyznewstplsfreewebsearch.dyndns.info:2100/slot1/hdr020?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,CINEMA 2

rtmp://xyznewstplsfreewebsearch.dyndns.info:2100/slot1/hdr021?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,CINEMA 3

rtmp://xyznewstplsfreewebsearch.dyndns.info:2100/slot1/hdr022?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,Kanal D HD

rtmp://xyznewstplsfreewebsearch.dyndns.info:2100/slot1/hdr023?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,ATV HD

rtmp://xyznewstplsfreewebsearch.dyndns.info:2100/slot1/hdr024?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,Show HD

rtmp://xyznewstplsfreewebsearch.dyndns.info:2100/slot1/hdr025?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,Star HD

rtmp://xyznewstplsfreewebsearch.dyndns.info:2100/slot1/hdr026?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,FOX HD

rtmp://xyznewstplsfreewebsearch.dyndns.info:2100/slot1/hdr027?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,TRT 1

rtmp://free-fta-tsat-linkadd.is-very-good.org:2100/slot2/ch24?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,TRT HABER

rtmp://free-fta-tsat-linkadd.is-very-good.org:2100/slot2/ch25?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,CNN TURK

rtmp://free-fta-tsat-linkadd.is-very-good.org:2100/slot2/ch29?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,NTV AVRUPA

rtmp://free-fta-tsat-linkadd.is-very-good.org:2100/slot2/ch07?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,360 TV

rtmp://free-fta-tsat-linkadd.is-very-good.org:2100/slot2/ch08?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,A HABER

rtmp://free-fta-tsat-linkadd.is-very-good.org:2100/slot2/ch14?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,SAMANYOLU HABER

rtmp://free-fta-tsat-linkadd.is-very-good.org:2100/slot2/ch17?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,ULKE TV

rtmp://free-fta-tsat-linkadd.is-very-good.org:2100/slot2/ch13?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,KANAL TURK

rtmp://free-fta-tsat-linkadd.is-very-good.org:2100/slot2/ch19?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,TV 8

rtmp://free-fta-tsat-linkadd.is-very-good.org:2100/slot2/ch15?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,KANAL7 Avrupa

rtmp://free-fta-tsat-linkadd.is-very-good.org:2100/slot2/ch12?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,SAMANYOLU

rtmp://free-fta-tsat-linkadd.is-very-good.org:2100/slot2/ch16?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,TV 2

rtmp://free-fta-tsat-linkadd.is-very-good.org:2100/slot2/ch30?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,FLASH TV

rtmp://free-fta-tsat-linkadd.is-very-good.org:2100/slot2/ch11?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,HALK TV

rtmp://free-fta-tsat-linkadd.is-very-good.org:2100/slot2/ch22?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,ULUSAL KANAL

rtmp://free-fta-tsat-linkadd.is-very-good.org:2100/slot2/ch23?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,IMC TV

rtmp://free-fta-tsat-linkadd.is-very-good.org:2100/slot2/ch09?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,HAYAT TV

rtmp://free-fta-tsat-linkadd.is-very-good.org:2100/slot2/ch10?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,CEM TV

rtmp://free-fta-tsat-linkadd.is-very-good.org:2100/slot2/ch21?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,YOL TV

rtmp://yol.dyndns.tv:2100/yol/yolstream?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,TV 10

rtmp://free-fta-tsat-linkadd.is-very-good.org:2100/slot2/ch20?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,TRT 3 SPOR

rtmp://free-fta-tsat-linkadd.is-very-good.org:2100/slot2/ch26?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,TRT COCUK

rtmp://free-fta-tsat-linkadd.is-very-good.org:2100/slot2/ch27?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,YUMURCAK TV

rtmp://free-fta-tsat-linkadd.is-very-good.org:2100/slot2/ch18?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,TRT MUZIK

rtmp://free-fta-tsat-linkadd.is-very-good.org:2100/slot2/ch28?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,NR1 TURK TV

rtmp://free-fta-tsat-linkadd.is-very-good.org:2100/slot2/ch01?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,KRAL POP TV

rtmp://free-fta-tsat-linkadd.is-very-good.org:2100/slot2/ch02?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,MED MUZIK

rtmp://free-fta-tsat-linkadd.is-very-good.org:2100/slot2/ch03?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,STERK TV

rtmp://free-fta-tsat-linkadd.is-very-good.org:2100/slot2/ch04?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,NEWROZ TV

rtmp://free-fta-tsat-linkadd.is-very-good.org:2100/slot2/ch05?user=emrekutahya&pass=11122014

#EXTINF:-1,NUCE TV

rtmp://free-fta-tsat-linkadd.is-very-good.org:2100/slot2/ch06?user=emrekutahya&pass=11122014
27-05-2015
#EXTM3U
#EXTINF:-1,Kanal D
http://188.138.9.228:8050
#EXTINF:-1,Show TV
http://188.138.9.228:8051
#EXTINF:-1,ATV
http://188.138.9.228:8053
#EXTINF:-1,Kanal 7
http://188.138.9.228:8055
#EXTINF:-1,Fox
http://188.138.9.228:8056
#EXTINF:-1,360
http://188.138.9.228:8057
#EXTINF:-1,NTV
http://188.138.9.228:8058
#EXTINF:-1,Kanal Türk
http://188.138.9.228:8059
#EXTINF:-1,CNN Türk
http://188.138.9.228:8061
#EXTINF:-1,TV8
http://188.138.9.228:8062
#EXTINF:-1,CN
http://188.138.9.228:8063
#EXTINF:-1,Star TV
http://188.138.9.228:8066

22-05-2015
#‎EXTINF‬:-1, Kanal D 
http://edge.ailetv.net/org12/kanald_me/playlist.m3u8 
#EXTINF:-1, SHOW TV 
http://edge.ailetv.net/org9/showtv_me/playlist.m3u8 
#EXTINF:-1, ATV Türk 
http://edge.ailetv.net/org3/atv_me/playlist.m3u8 
#EXTINF:-1, Star TV 
http://edge.ailetv.net/org8/startv_me/playlist.m3u8 
#EXTINF:-1, TV 8 
http://edge.ailetv.net/org4/tv8_me/playlist.m3u8 
#EXTINF:-1, FOX Türkiye 
http://edge.ailetv.net/org1/foxtr_me/playlist.m3u8 
#EXTINF:-1, Cine 5 
http://edge.ailetv.net/org2/cine5_me/playlist.m3u8 
#EXTINF:-1, TRT 1 
http://edge.ailetv.net/org5/trt1_me/playlist.m3u8 
#EXTINF:-1, Kanal 7 
http://edge.ailetv.net/org3/kanal7_me/playlist.m3u8 
#EXTINF:-1, Yaban TV 
http://edge.ailetv.net/org10/yabantv_me/playlist.m3u8 
#EXTINF:-1, Samanyolu 
http://edge.ailetv.net/org16/samanyolutv_me/playlist.m3u8 
#EXTINF:-1, KanalTürk 
http://edge.ailetv.net/org12/kanalturk_me/playlist.m3u8 
#EXTINF:-1, Kral Pop 
http://edge.ailetv.net/org1/kralpoptv_me/playlist.m3u8 
#EXTINF:-1, Kral 
http://edge.ailetv.net/org1/kral_me/playlist.m3u8 
#EXTINF:-1, TRT Avaz 
http://edge.ailetv.net/org4/trtavaz_me/playlist.m3u8 
#EXTINF:-1, NR 1 
http://edge.ailetv.net/org10/nr1_me/playlist.m3u8 
#EXTINF:-1, Planet Türk 
http://edge.ailetv.net/org16/planetturk_me/playlist.m3u8 
#EXTINF:-1, PowerTürk 
http://edge.ailetv.net/org10/powerturktv_me/playlist.m3u8 
#EXTINF:-1, Iptvlinks.com TRT Müzik 
http://edge.ailetv.net/org18/trtmusic_me/playlist.m3u8 
#EXTINF:-1, Planet Çocuk 
http://edge.ailetv.net/org1/planetcocuk_me/playlist.m3u8 
#EXTINF:-1, Yumurcak TV 
http://edge.ailetv.net/org4/yumurcaktv_me/playlist.m3u8 
#EXTINF:-1, Minika Çocuk 
http://edge.ailetv.net/org12/minikacocuk_me/playlist.m3u8 
#EXTINF:-1, TRT Çocuk 
http://edge.ailetv.net/org5/trtcocuk_me/playlist.m3u8 
#EXTINF:-1, NTV Spor 
http://edge.ailetv.net/org8/ntvspor_me/playlist.m3u8 
#EXTINF:-1, TRT Spor 
http://edge.ailetv.net/org6/trtspor_me/playlist.m3u8 
#EXTINF:-1, A Spor 
http://edge.ailetv.net/org18/aspor_me/playlist.m3u8
23-04-2015
#EXTM3U 
#EXTINF:-1,Salon 2 
http://egitim:sart@185.86.80.106:5002 
#EXTINF:-1,YABAN TV HD 
http://egitim:sart@185.86.80.106:5003 
#EXTINF:-1,CINEMA TV HD 
http://egitim:sart@185.86.80.106:5004 
#EXTINF:-1,MOVIE SMART ACTION 
http://egitim:sart@185.86.80.106:5005 
#EXTINF:-1,SKY COMEDY HD 
http://egitim:sart@185.86.80.106:5007 
#EXTINF:-1,MOVIE SMART HD 
http://egitim:sart@185.86.80.106:5008 
#EXTINF:-1,MOVIE MAX STARS HD 
http://egitim:sart@185.86.80.106:5009 
#EXTINF:-1,FEAR TV HD 
http://egitim:sart@185.86.80.106:5010 
#EXTINF:-1,TÜRKMAX HD 
http://egitim:sart@185.86.80.106:5011
14-03-2015
SHOW TVhttp://gkn89:elektroteknık@proiptv.dyndns.tv:9026 KANAL D HDhttp://gkn89:elektroteknık@proiptv.dyndns.tv:9027 FİL TVhttp://gkn89:elektroteknık@proiptv.dyndns.tv:7085 SCIENCE HDhttp://gkn89:elektroteknık@proiptv.dyndns.tv:7087 DOCUMANTARYhttp://gkn89:elektroteknık@proiptv.dyndns.tv:7088
#EXTM3U  
#EXTINF:-1,TRT HD 
http://144.76.80.80:10200/922c3mhhx:TRT HD 
#EXTINF:-1,TRT 1 HD 
http://144.76.80.80:10200/s6erguru3:TRT 1 HD 
#EXTINF:-1,Kanal D 
http://144.76.80.80:10200/tdgx92rqc:Kanal D 
#EXTINF:-1,A TV 
http://144.76.80.80:10200/xh43a2c36:A TV 
#EXTINF:-1,Star TV 
http://144.76.80.80:10200/kz49r8ydx:Star TV 
#EXTINF:-1,Show TV 
http://144.76.80.80:10200/ynwd6xmzs:Show TV 
#EXTINF:-1,Fox TV 
http://144.76.80.80:10200/x673qh5bx:Fox TV 
#EXTINF:-1,Kanal 7 
http://144.76.80.80:10200/h3gpd4cu2:Kanal 7 
#EXTINF:-1,TV 8 
http://144.76.80.80:10200/8bwwmb1cc:TV 8 
#EXTINF:-1,Flash TV 
http://144.76.80.80:10200/s2kkdj6ys:Flash TV 
#EXTINF:-1,KanalTurk TV 
http://144.76.80.80:10200/3rvnhxufv:KanalTurk TV 
#EXTINF:-1,Samanyolu TV 
http://144.76.80.80:10200/k8shz4mg8:Samanyolu TV 
#EXTINF:-1,EuroStar TV 
http://144.76.80.80:10200/6v55wtd2w:EuroStar TV 
#EXTINF:-1,Show Turk 
http://144.76.80.80:10200/wmzdr9a9m:Show Turk 
#EXTINF:-1,Haber Turk TV 
http://144.76.80.80:10200/23w3fe9wu:Haber Turk TV 
#EXTINF:-1,Euro D 
http://144.76.80.80:10200/nh0fmhdlh:Euro D 
#EXTINF:-1,CNN Turk 
http://144.76.80.80:10200/j6bkaf6e9:CNN Turk 
#EXTINF:-1,24 
http://144.76.80.80:10200/v6o36i24m:24 
#EXTINF:-1,A Haber 
http://144.76.80.80:10200/mq264yazb:A Haber 
#EXTINF:-1,Beyaz TV 
http://144.76.80.80:10200/u5hx9qg7e:Beyaz TV 
#EXTINF:-1,CEM TV 
http://144.76.80.80:10200/ee66wc8zg:CEM TV 
#EXTINF:-1,Cine 5 
http://144.76.80.80:10200/tqbx5weq3:Cine 5 
#EXTINF:-1,DOST TV 
http://144.76.80.80:10200/ymxmpw7m6:DOST TV 
#EXTINF:-1,Fenerbahce TV 
http://144.76.80.80:10200/gj56cfmor:Fenerbahce TV 
#EXTINF:-1,Hazar TV 
http://144.76.80.80:10200/phr7ug06n:Hazar TV 
#EXTINF:-1,Hilal TV 
http://144.76.80.80:10200/2g74vfsm2:Hilal TV 
#EXTINF:-1,KIDZ 
http://144.76.80.80:10200/pok64jvb5:KIDZ 
#EXTINF:-1,Kanal Avrupa 
http://144.76.80.80:10200/h3nugb410:Kanal Avrupa 
#EXTINF:-1,Karadeniz TV 
http://144.76.80.80:10200/kue49nc3t:Karadeniz TV 
#EXTINF:-1,Kral Pop TV 
http://144.76.80.80:10200/hs6w5tutm:Kral Pop TV 
#EXTINF:-1,Kral TV 
http://144.76.80.80:10200/dghsz5xzm:Kral TV 
#EXTINF:-1,Kurdistan TV 
http://144.76.80.80:10200/s9e6a5483:Kurdistan TV 
#EXTINF:-1,Kurdsat TV 
http://144.76.80.80:10200/1wo1sz2je:Kurdsat TV 
#EXTINF:-1,MMC Turk 
http://144.76.80.80:10200/uu5lt6pt6:MMC Turk 
#EXTINF:-1,Meltem TV 
http://144.76.80.80:10200/p9g3dj2y6:Meltem TV 
#EXTINF:-1,NTV 
http://144.76.80.80:10200/tuj9cfwys:NTV 
#EXTINF:-1,NTV Spor 
http://144.76.80.80:10200/4hr6739ex:NTV Spor 
#EXTINF:-1,Power Turk TV 
http://144.76.80.80:10200/8yjp5wure:Power Turk TV 
#EXTINF:-1,S Haber TV 
http://144.76.80.80:10200/u787bdua5:S Haber TV 
#EXTINF:-1,Sky Turk 360 
http://144.76.80.80:10200/2kjn3qn9z:Sky Turk 360 
#EXTINF:-1,Sports TV 
http://144.76.80.80:10200/mmgx68rky:Sports TV 
#EXTINF:-1,TISHK TV 
http://144.76.80.80:10200/19xid7bij:TISHK TV 
#EXTINF:-1,TRT 6 
http://144.76.80.80:10200/m858we9mu:TRT 6 
#EXTINF:-1,TRT Arapca 
http://144.76.80.80:10200/w37aq3eyn:TRT Arapca 
#EXTINF:-1,TRT Belgesel 
http://144.76.80.80:10200/h7kxa4dq8:TRT Belgesel 
#EXTINF:-1,TRT Cocuk 
http://144.76.80.80:10200/sjy2ggg4r:TRT Cocuk 
#EXTINF:-1,TRT Haber 
http://144.76.80.80:10200/g5k87gtbd:TRT Haber 
#EXTINF:-1,TRT Muzik 
http://144.76.80.80:10200/z29en398c:TRT Muzik 
#EXTINF:-1,TRT Spor 
http://144.76.80.80:10200/s3k7ek6bk:TRT Spor 
#EXTINF:-1,TRT Turk 
http://144.76.80.80:10200/msbc3s37c:TRT Turk 
#EXTINF:-1,Viva TV 
http://144.76.80.80:10200/3x76jgi8h:Viva TV 
#EXTINF:-1,Yumurcak TV 
http://144.76.80.80:10200/g4zpvg95r:Yumurcak TV 
#EXTINF:-1,A TV 
http://144.76.80.80:10200/xh43a2c36:A TV 
#EXTINF:-1,Cine 5 
http://144.76.80.80:10200/tqbx5weq3:Cine 5 
#EXTINF:-1,TRT HD 
http://144.76.80.80:10200/922c3mhhx:TRT HD 
#EXTINF:-1,24 
http://144.76.80.80:10200/v6o36i24m:24 
#EXTINF:-1,A Haber 
http://144.76.80.80:10200/mq264yazb:A Haber 
#EXTINF:-1,KanalTurk TV 
http://144.76.80.80:10200/3rvnhxufv:KanalTurk TV 
#EXTINF:-1,NTV 
http://144.76.80.80:10200/tuj9cfwys:NTV 
#EXTINF:-1,S Haber TV 
http://144.76.80.80:10200/u787bdua5:S Haber TV 
#EXTINF:-1,TRT Arapca 
http://144.76.80.80:10200/w37aq3eyn:TRT Arapca 
#EXTINF:-1,TRT Haber 
http://144.76.80.80:10200/g5k87gtbd:TRT Haber 
#EXTINF:-1,TRT Turk 
http://144.76.80.80:10200/msbc3s37c:TRT Turk 
#EXTINF:-1,Yumurcak TV 
http://144.76.80.80:10200/g4zpvg95r:Yumurcak TV 
#EXTINF:-1,Karadeniz TV 
http://144.76.80.80:10200/kue49nc3t:Karadeniz TV 
#EXTINF:-1,Kral Pop TV 
http://144.76.80.80:10200/hs6w5tutm:Kral Pop TV 
#EXTINF:-1,Kral TV 
http://144.76.80.80:10200/dghsz5xzm:Kral TV 
#EXTINF:-1,MMC Turk 
http://144.76.80.80:10200/uu5lt6pt6:MMC Turk 
#EXTINF:-1,Power Turk TV 
http://144.76.80.80:10200/8yjp5wure:Power Turk TV 
#EXTINF:-1,TRT Muzik 
http://144.76.80.80:10200/z29en398c:TRT Muzik 
#EXTINF:-1,Viva TV 
http://144.76.80.80:10200/3x76jgi8h:Viva TV 
#EXTINF:-1,Fenerbahce TV 
http://144.76.80.80:10200/gj56cfmor:Fenerbahce TV 
#EXTINF:-1,NTV Spor 
http://144.76.80.80:10200/4hr6739ex:NTV Spor 
#EXTINF:-1,Sports TV 
http://144.76.80.80:10200/mmgx68rky:Sports TV 
#EXTINF:-1,TRT Spor 
http://144.76.80.80:10200/s3k7ek6bk:TRT Spor 
20-12-2014
trt1 hd
http://urlcut.org/mefkantrt1720p
a9 hd/ 1280x720
rtmp://5.102.168.36:1935/live/myStream_3
30-11-2014
#EXTINF:-1,BURSA LİNE TV
rtmp://77.92.138.4:1936/live/bursalinetv
#EXTINF:-1,BURSA OLAY TV
rtmp://canli.olaytv.com.tr:1935/olaytv/olaytv
#EXTINF:-1,BURSA TV
http://95.211.198.204:1935/akamairtmp/a40641bb846f0b029fc7d79403827d6e_live_0_0/ratus42.m3u8
#EXTINF:-1,BURSASPOR TV
http://stream.yayindayiz.biz/Bursaspor/bursaspor/ratus42.m3u8
#EXTINF:-1,ÇAĞRI TV
rtmp://yayin5.canliyayin.org:1935/live/cagritv
#EXTINF:-1,CAN ERZINCAN
rtmp://50.7.242.242/live//cantverzincan
#EXTINF:-1,ÇAY TV
rtmp://stream2.taksimbilisim.com:1935/caytv/bant1
#EXTINF:-1,ÇRT Çorum
rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/crttv1
#EXTINF:-1,ÇTV Çarşamba TV
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/samsun_crt
#EXTINF:-1,DEHA TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream2.taksimbilisim.com/deha/ playpath=bant1 swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.********.com/2013/01/deha-tv.html  swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,DESTAN TV
http://yayin3.canlitv.com:1935/live/destantv/ratus42.m3u8
#EXTINF:-1,DRT
rtmp://stream2.taksimbilisim.com/drt/bant1
#EXTINF:-1,DURU TV
rtmp://88.255.182.211/live/durutv
#EXTINF:-1,DÜZCE TV
http://yayin3.canlitv.com:1935/live/duzcetv/ratus42.m3u8
#EXTINF:-1,ECZANE HABER TV
rtmp://s01.speednext.com:1935/eczanehaber/eczanehaber
#EXTINF:-1,EDESSA TV
rtmp://185.8.33.25/edessatv/edessatv.flv
#EXTINF:-1,EDESSA TV
rtmp://185.8.33.25/edessatv/edessatv.flv
#EXTINF:-1,EDİRNE TV
http://yayin3.canlitv.com:1935/live/edirnetv/ratus42.m3u8
#EXTINF:-1,EGE TV mms
mms://213.142.142.213/ege tv
#EXTINF:-1,EGE ÜNİVERSİTESİ TV
http://stream.ege.edu.tr/canli.m3u8
#EXTINF:-1,EGE ÜNİVERSİTESİ TV
rtmp://155.223.63.126/livepkgr/_definst_/canli3
#EXTINF:-1,EGETÜRK TV
rtmp://stream.taksimbilisim.com/egeturk/bant1
#EXTINF:-1,Elazig Canal 23
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv:1935/live/elazig_kanale
#EXTINF:-1,ESKİŞEHİR KANAL 26
rtmp://50.7.242.242/live//eskisehir_kanal26
#EXTINF:-1,ETV MANİSA
http://185.8.33.50:1935/etv/etv/ratus42.m3u8
#EXTINF:-1,FANATİK TV
rtmp://live.fanatik.cubecdn.net/fanatiktv/stream_720
#EXTINF:-1,FIRAT TV mms
mms://streamtv.firat.edu.tr:8080
#EXTINF:-1,GAZİANTEP MEGA TV
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/gaziantep_mega
#EXTINF:-1,GTV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream2.taksimbilisim.com/gtv/ playpath=bant1 swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.********.com/2012/10/gtv.html swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,GÜNEŞ TV
http://yayin3.canlitv.com:1935/live/malatyagunestv/ratus42.m3u8
#EXTINF:-1,GÜNEY TV 480x384
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.taksimbilisim.com/tarsusguneytv/ playpath=bant1 swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.********.com/2009/09/guney-tv.html swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,HABER 61 TV
rtmp://win8.yayinda.org/haber61tv/haber61tv
#EXTINF:-1,HOROZ TV
rtmp://mediaserver1.baynet.com.tr/livepkgr/horoztv
#EXTINF:-1,İÇEL TV
rtmp://50.7.242.242/live//iceltv
#EXTINF:-1,İSPARTA KANAL 32
rtmp://50.7.242.242/live//kanal32
#EXTINF:-1,İSTANBUL TİMES TV
rtmp://s01.speednext.com:1935/istanbultimes/istanbultimes
#EXTINF:-1,İSTANBUL TV
rtmp://s01.speednext.com:1935/istanbultv/istanbultv
#EXTINF:-1,İSTWEB TV
rtmp://wowza.istweb.tv/webtv/webtv_wowza1
#EXTINF:-1,Istweb TV (HQ)
rtmp://wowza.istweb.tv:1935/webtv/webtv_wowza1
#EXTINF:-1,Istweb TV (MQ)
rtmp://wowza.istweb.tv:1935/webtv/webtv_wowza2
#EXTINF:-1,KAÇKAR TV RİZE
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/rize_kackartv
#EXTINF:-1,KAMPUS TV ERCİYES
rtmp://193.255.89.90:1935/live/kampustv
#EXTINF:-1,KANAL 19
rtmp://50.7.242.242/live//corum_kanal19
#EXTINF:-1,KANAL 19
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/corum_kanal19
#EXTINF:-1,KANAL 23
rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/kanal23
#EXTINF:-1,KANAL 25
http://yayin3.canlitv.com:1935/live/kanal25/ratus42.m3u8
#EXTINF:-1,KANAL 26 ESKİŞEHİR
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv:1935/live/eskisehir_kanal26
#EXTINF:-1,KANAL 27
rtmp://yayin3.canliyayin.org/live/antep_kanal27
#EXTINF:-1,KANAL 28 mms
mms://50.7.242.242/kanal28
#EXTINF:-1,KANAL 3 Eskisehir
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.taksimbilisim.com/kanal3/bant1
#EXTINF:-1,KANAL 32
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/kanal32
#EXTINF:-1,KANAL 33
http://95.211.198.204:1935/akamairtmp/cd6ccc20dcdcb60eb1c1dc78a985a2bc_live_0_0/ratus42.m3u8
#EXTINF:-1,KANAL 35
rtmp://kanal35.live.cubecdn.net/kanal35/stream_1
#EXTINF:-1,KANAL 38
http://yayin3.canlitv.com:1935/live/kanal38/ratus42.m3u8
#EXTINF:-1,KANAL 48
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.n2.noc.com.tr/livecam playpath=kanal48.stream swfUrl=http://portal.wowzaserver.com/player/latest/flowplayer.commercial-3.2.16.swf live=1 pageUrl=http://portal.wowzaserver.com/player/iFramePlayer.php?uID=20&sID=33
#EXTINF:-1,KANAL 52
rtmp://stream.taksimbilisim.com:1935/tv52/bant1
#EXTINF:-1,KANAL 54
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/sakarya_kanal54
#EXTINF:-1,KANAL 55
rtmp://stream.taksimbilisim.com/kanal55/bant1
#EXTINF:-1,KANAL 56
http://s01.speednext.com:1935/kanal56/kanal56/ratus42.m3u8
#EXTINF:-1,KANAL 58
http://yayin3.canlitv.com:1935/live/kanal58/ratus42.m3u8
#EXTINF:-1,KANAL 60 TOKAT
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/tokat_kanal60
#EXTINF:-1,KANAL 66 mms
mms://yayin7.canliyayin.org/sinema
#EXTINF:-1,KANAL 68
rtmp://stream.taksimbilisim.com:1935/kanal68/bant1
#EXTINF:-1,KANAL 78
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/karabuk_kanal78
#EXTINF:-1,KANAL A
http://yayin.canlitvlive.com/kanala/live.m3u8
#EXTINF:-1,Kanal A
rtsp://88.255.31.105:554/kanala1
#EXTINF:-1,KANAL ALANYA
rtmp://canliyayin.kanalalanya.com:1935/live/liveStream
#EXTINF:-1,KANAL B
rtmp://212.174.233.129/livepkgr/mylivestream
#EXTINF:-1,KANAL BEN TV ???
rtmp://kanalben.cubecdn.net/live/kanalben1
#EXTINF:-1,KANAL E
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/elazig_kanale
#EXTINF:-1,Kanal E
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/elazig_kanale
#EXTINF:-1,KANAL F
rtmp://stream.taksimbilisim.com/kanalf/bant1
#EXTINF:-1,KANAL FIRAT
rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/kanalfirat
#EXTINF:-1,KANAL G
rtmp://yayin3.canliyayin.org:1935/kanalg/kanalg
#EXTINF:-1,KANAL G
http://yayin3.canliyayin.org:1935/kanalg/kanalg/ratus42.m3u8
#EXTINF:-1,KANAL K
http://livetr.gostream.nl/mekke/mekke/ratus42.m3u8
#EXTINF:-1,KANAL M mms
mms://yayin.networkbil.com/kanalm
#EXTINF:-1,KANAL URFA
rtmp://stream.taksimbilisim.com/kanalurfa/bant1
#EXTINF:-1,KAPADOKYA TV
http://yayin3.canlitv.com:1935/live/kapadokyatv/ratus42.m3u8
#EXTINF:-1,KARADENIZ TV
rtmp://50.7.129.202/karadeniztv/karadeniz2
#EXTINF:-1,KARE TV
http://yayin3.canlitv.com:1935/live/karetv/ratus42.m3u8
#EXTINF:-1,KARESİ TV
rtmp://188.132.224.98/karesitv/liveh.flv
#EXTINF:-1,KAY TV
http://yayin3.canlitv.com:1935/live/kaytv/ratus42.m3u8
#EXTINF:-1,KGRT
rtmp://streaming.linuxhosting.gen.tr/Kgrt/Kgrt
#EXTINF:-1,KIRŞEHİR TV
rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/kirsehirtv
#EXTINF:-1,KOCELI TV
rtmp://stream.taksimbilisim.com/kocaelitv/bant1
#EXTINF:-1,KOCELİ TV HD
rtmp://stream.taksimbilisim.com/kocaelitv/bant1
#EXTINF:-1,KON TV
rtmp://188.124.1.135:1935/kontv/kontv
#EXTINF:-1,KON TV
http://188.124.1.135:1935/kontv/kontv/ratus42.m3u8
#EXTINF:-1,KONYA TV
rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/konyatv
#EXTINF:-1,KÖROGLU TV
rtmp://stream.taksimbilisim.com/koroglutv/bant1
#EXTINF:-1,KRT
rtmp://188.132.224.98/karesitv/liveh.flv
#EXTINF:-1,MALATYA ER TV
rtmp://yayin5.canliyayin.org/malatyaertv/malatyaertv
#EXTINF:-1,MALATYA TIME TV
rtmp://s01.speednext.com:1935/malatyatime/malatyatime
#EXTINF:-1,MALATYAM TV
rtmp://yayin5.canliyayin.org/malatyamtv/malatyamtv
#EXTINF:-1,MALATYAM TV
http://yayin5.canliyayin.org/malatyamtv/malatyamtv/ratus42.m3u8
#EXTINF:-1,MARATON TV
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/aydinmaratontv
#EXTINF:-1,MARMARA TV
http://yayin3.canliyayin.org:1935/marmaratv/marmaratv/ratus42.m3u8
#EXTINF:-1,MARMARİS KANAL 48
rtmp://stream.n2.noc.com.tr/livecam/kanal48.stream
#EXTINF:-1,MARMARİS TV
http://yayin3.canlitv.com:1935/live/marmaristv/ratus42.m3u8
#EXTINF:-1,MAVİ KARADENİZ TV
rtmp://stream.taksimbilisim.com:1935/mavikaradeniz/bant1
#EXTINF:-1,MAVİ KARADENİZ TV
http://yayin3.canlitv.com:1935/live/mavikaradeniztv/ratus42.m3u8
#EXTINF:-1,MEGA TV ???
rtmp://50.7.242.242/live//gaziantep_mega
#EXTINF:-1,MERCAN TV
http://yayin3.canlitv.com:1935/live/mercantv/ratus42.m3u8
#EXTINF:-1,MPL TV
rtsp://mpl.dyndns.tv/MPL
#EXTINF:-1,MULTİ TV
rtmp://89.18.178.96/oflaDemo/livestream.flv
#EXTINF:-1,NİĞDE NTV
rtmp://stream.taksimbilisim.com/nigdentv/bant1
#EXTINF:-1,ODTÜ TEKNOKENT TV
rtmp://s01.speednext.com:1935/odtuteknokent/odtuteknokent
#EXTINF:-1,OGÜN HABER TV
rtmp://s01.speednext.com:1935/ogunhaber/ogunhaber
#EXTINF:-1,OLAY TV
rtmp://s01.speednext.com:1935/olaytv/olaytv
#EXTINF:-1,ÖNCÜ TV
rtmp://stream.taksimbilisim.com/oncutv/bant1
#EXTINF:-1,ORT
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/ordu_ort
#EXTINF:-1,PAMUKKALE TV
rtmp://mediaserver1.baynet.com.tr/livepkgr/pamukkaletv?adbe-live-event=pamukkaletv
#EXTINF:-1,RİZE KACKAR TV
rtmp://50.7.242.242/live//rize_kackartv
#EXTINF:-1,RUMELİ TV
http://yayin3.canlitv.com:1935/live/rumelitv/ratus42.m3u8
#EXTINF:-1,SAGLIK TV
rtsp://yayin5.canliyayin.org/sagliktv
#EXTINF:-1,SAKARYA TV
rtmp://s01.speednext.com:1935/sakaryatelevizyonu/sakaryatelevizyonu
#EXTINF:-1,SAMSUN ÇRT
rtmp://50.7.242.242/live//samsun_crt
#EXTINF:-1,SARIYER TV
rtmp://s01.speednext.com:1935/sariyer/sariyer
#EXTINF:-1,SINOP YILDIZ TV
rtmp://s01.speednext.com:1935/sinopyildiz/sinopyildiz
#EXTINF:-1,SİVAS SRT TV
rtmp://stream.taksimbilisim.com:1935/srt/bant1
#EXTINF:-1,SUN TV KONYA
rtmp://stream2.taksimbilisim.com/suntv/bant1
#EXTINF:-1,SUN TV MERSİN
rtmp://stream2.taksimbilisim.com:1935/mersinsuntv/bant1
#EXTINF:-1,SÜPER KANAL
http://95.211.198.204:1935/akamairtmp/4d69cb53d8fcc0a8164056963115d836_live_0_0/ratus42.m3u8
#EXTINF:-1,SÜPER TV
rtmp://balgurup.garantisistem.com/Super_Tv/Super_Tv
#EXTINF:-1,TARIM TV mms
mms://85.111.4.61/tarim
#EXTINF:-1,TARIMTÜRK TV
http://yayin3.canlitv.com:1935/live/tarimturktv/ratus42.m3u8
#EXTINF:-1,TARSUS GÜNEY TV
rtmp://stream.taksimbilisim.com/tarsusguneytv/bant1
#EXTINF:-1,TEK RUMELI TV
http://yayin3.canlitv.com:1935/live/tekrumelitv/ratus42.m3u8
#EXTINF:-1,TEMPO TV GİRESUN
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://91.93.118.165/tempotv/ playpath=livestream swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.********.com/2011/12/tempo-tv.html swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TOKAT KANAL 60
rtmp://50.7.242.242/live//tokat_kanal60
#EXTINF:-1,TRABZON TV
http://yayin3.canlitv.com:1935/live/trabzontv/ratus42.m3u8
#EXTINF:-1,TV 1
rtmp://stream.taksimbilisim.com:1935/tv1/bant1
#EXTINF:-1,TV 10
rtmp://5.135.142.60:1935/tv10/xetero
#EXTINF:-1,TV 2000
rtmp://stream.taksimbilisim.com/tv2000/bant1
#EXTINF:-1,TV 41
rtmp://stream.taksimbilisim.com/tv41/bant1
#EXTINF:-1,TV 52
rtmp://stream.taksimbilisim.com/tv52/bant1
#EXTINF:-1,TV KAYSERİ
rtmp://yayin3.canliyayin.org/tvkayseri/tvkayseri
#EXTINF:-1,TV4
rtmp://mn-l.mncdn.com/karamel/karamel
#EXTINF:-1,TVT
http://livetr.gostream.nl/armaholding/tvt/ratus42.m3u8
#EXTINF:-1,UFUK TV
http://yayin3.canlitv.com:1935/live/ufuktv/ratus42.m3u8
#EXTINF:-1,VEKİLİM TV
rtmp://s01.speednext.com:1935/vekilimtv/vekilimtv
#EXTINF:-1,VTV
rtmp://stream2.taksimbilisim.com/kanalvip/bant1
#EXTINF:-1,YAREN TV
rtmp://yarentv.radyotvyayini.com/rtplive/yarentv.sdp
#EXTINF:-1,YAT TV
rtmp://s01.speednext.com:1935/yattv/yattv
#EXTINF:-1,YOL TV
rtmp://178.254.20.205:2100/yol/yolstream.flv
#EXTINF:-1,zonguldak 67 TV mms
mms://50.7.242.242/actsistem
17-11-2014
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://rtmp.turkuvazgroup.net/atveu/ playpath=atveu3 swfUrl=http://i.tmgrup.com.tr/players/jwplayer/jwplayer.flash.swf live=1 
#EXTINF:0,STAR TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge03-04.az.myvideo.az/dvrh264/startv/ playpath=mp4:startv swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=startv
#EXTINF:0,SHOW TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-09.az.myvideo.az/dvrh264/showtv/ playpath=mp4:showtv swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=showtv
#EXTINF:0,ATV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge03-01.az.myvideo.az/dvrh264/atvturk/ playpath=mp4:atvturk swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=atvturk
#EXTINF:0,KANAL D
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-01.az.myvideo.az/dvrh264/canald/ playpath=mp4:canald swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=canald
#EXTINF:0,FOX
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-09.az.myvideo.az/dvrh264/foxturk/ playpath=mp4:foxturk swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=foxturk
#EXTINF:0,KANAL TURK
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-08.az.myvideo.az/dvrh264/kanalturk/ playpath=mp4:kanalturk swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=kanalturk
#EXTINF:0,TV8
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge03-03.az.myvideo.az/dvrh264/tv8/ playpath=mp4:tv8 swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=tv8
#EXTINF:0,NTV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-08.az.myvideo.az/dvrh264/canlintv/ playpath=mp4:canlintv swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=canlintv
#EXTINF:0,HABER TURK
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge03-08.az.myvideo.az/dvrh264/haberturk/ playpath=mp4:haberturk swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=haberturk
#EXTINF:0,SKY TURK
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-08.az.myvideo.az/dvrh264/skyturk/ playpath=mp4:skyturk swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=skyturk
#EXTINF:0,TRT 3
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-08.az.myvideo.az/dvrh264/trt3/ playpath=mp4:trt3 swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=trt3
#EXTINF:0,KRAL
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge03-04.az.myvideo.az/dvrh264/kral/ playpath=mp4:kral swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=kral
#EXTINF:0,YABAN TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge03-03.az.myvideo.az/dvrh264/yabantv/ playpath=mp4:yabantv swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=yabantv
#EXTINF:0,KANAL 7
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge03-04.az.myvideo.az/dvrh264/kanal7/ playpath=mp4:kanal7 swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=kanal7
#EXTINF:0,YUMURCAK
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-07.az.myvideo.az/dvrh264/yumurcak/ playpath=mp4:yumurcak swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=yumurcak
#EXTINF:0,TRT HD
http://176.9.3.136:21228/api/GATEWAY.php?t=1503%2Cd44d5aac17fc1667e46a5d1e7fb70d01%2C2571%2C34892
#EXTINF:0,TRT 1 HD
http://176.9.3.136:21228/api/gateway.php?t=1505%2Cd44d5aac17fc1667e46a5d1e7fb70d01%2C2571%2C34892
#EXTINF:0,TRT Haber
http://176.9.3.136:21228/api/gateway.php?t=1506%2Cd44d5aac17fc1667e46a5d1e7fb70d01%2C2571%2C34892
#EXTINF:0,Star TV
http://176.9.3.136:21228/api/gateway.php?t=1507%2Cd44d5aac17fc1667e46a5d1e7fb70d01%2C2571%2C34892
#EXTINF:0,NTV Tur***
http://176.9.3.136:21228/api/gateway.php?t=1508%2Cd44d5aac17fc1667e46a5d1e7fb70d01%2C2571%2C34892
#EXTINF:0,Kanal D
http://176.9.3.136:21228/api/gateway.php?t=1509%2Cd44d5aac17fc1667e46a5d1e7fb70d01%2C2571%2C34892
#EXTINF:0,Poer Turk TV
http://176.9.3.136:21228/api/gateway.php?t=1510%2Cd44d5aac17fc1667e46a5d1e7fb70d01%2C2571%2C34892
#EXTINF:0,NTV Avrupa
http://176.9.3.136:21228/api/gateway.php?t=1511%2Cd44d5aac17fc1667e46a5d1e7fb70d01%2C2571%2C3489
show
http://hop.02.lv/2cg
2
http://hop.02.lv/2ch
atv evrope
http://hop.02.lv/2cj
filmeri
#EXTINF:-1,7 Kocalı Hürmüz
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1803134.mp4
#EXTINF:-1,Aci ask
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1803930.mp4
#EXTINF:-1,Anadolu kartallari
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1801702.mp4
#EXTINF:-1,Anlat İstanbul
http://hpg:disco@vod03.myvideo.az/flv/182/1817862.mp4
#EXTINF:-1,Anne ya da Leyla
http://hpg:disco@vod03.myvideo.az/flv/182/1819164.mp4
#EXTINF:-1,Araf
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1803151.mp4
#EXTINF:-1,Ask Kirmizi
http://hpg:disco@vod03.myvideo.az/flv/183/1821298.mp4
#EXTINF:-1,Ask tesadüfleri sever
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1803653.mp4
#EXTINF:-1,Ay Lav Yu
http://hpg:disco@vod03.myvideo.az/flv/182/1817847.mp4
#EXTINF:-1,Bahar İsyancıdır
http://hpg:disco@vod03.myvideo.az/flv/183/1823987.mp4
#EXTINF:-1,Balans ve manevra
http://hpg:disco@vod03.myvideo.az/flv/183/1820171.mp4
#EXTINF:-1,Bana Bir Soygun Yaz
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1802353.mp4
#EXTINF:-1,Barda
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/180/1794424.mp4
#EXTINF:-1,Başımın Belası
http://hpg:disco@vod03.myvideo.az/flv/182/1819095.mp4
#EXTINF:-1,Başka Dilde Aşk
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1803659.mp4
#EXTINF:-1,Bekleme Odası
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/180/1794449.mp4
#EXTINF:-1,Beni unutma
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1803994.mp4
#EXTINF:-1,Beş Şehir
http://hpg:disco@vod03.myvideo.az/flv/183/1826310.mp4
#EXTINF:-1,Bir Avuç Deniz
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1800666.mp4
#EXTINF:-1,Bu Son Olsun
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1803997.mp4
#EXTINF:-1,C Blok
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1803043.mp4
#EXTINF:-1,Çakallarla Dans
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1801616.mp4
#EXTINF:-1,Çakallarla Dans 2 Hastasıyız Dede
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1802546.mp4
#EXTINF:-1,Çanakkale 1915
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1801625.mp4
#EXTINF:-1,Çanakkale Çocuklari
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1802357.mp4
#EXTINF:-1,Çanakkale Yolun Sonu part 1
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1803421.mp4
#EXTINF:-1,Celal ile Ceren
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1800349.mp4
#EXTINF:-1,Cem Yılmaz - Bir Tat Bir Doku Full
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1807680.mp4
#EXTINF:-1,CM101MMXI Fundamentals
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/182/1814633.mp4
#EXTINF:-1,Devrimden sonra
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/182/1810108.mp4
#EXTINF:-1,Dila Hanım 1
http://hpg:disco@vod03.myvideo.az/flv/185/1844340.mp4
#EXTINF:-1,El yazisi
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1806177.mp4
#EXTINF:-1,Evcilik oyunu
http://hpg:disco@vod03.myvideo.az/flv/182/1819153.mp4
#EXTINF:-1,Evim Sensin
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/180/1799543.mp4
#EXTINF:-1,Fasle kargadan
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1801707.mp4
#EXTINF:-1,G.D.O. KaraKedi
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1806024.mp4
#EXTINF:-1,G.O.R.A.
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1807687.mp4
#EXTINF:-1,Gecenin kanatlari
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1804001.mp4
#EXTINF:-1,Gemide
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1802746.mp4
#EXTINF:-1,Geriye Kalan
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/182/1814707.mp4
#EXTINF:-1,Gökten 3 Elma Düştü
http://hpg:disco@vod03.myvideo.az/flv/182/1819093.mp4
#EXTINF:-1,Gorev
http://hpg:disco@vod03.myvideo.az/flv/183/1824783.mp4
#EXTINF:-1,Gözetleme Kulesi
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1804731.mp4
#EXTINF:-1,Günesin oglu
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/182/1817715.mp4
#EXTINF:-1,Güz sancisi
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1804009.mp4
#EXTINF:-1,Hayatimin kadinisin
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/182/1810115.mp4
#EXTINF:-1,Hoşça kal Güzin
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1805031.mp4
#EXTINF:-1,İkizler Firarda
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1802352.mp4
#EXTINF:-1,Incir reçeli
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1803664.mp4
#EXTINF:-1,Kader
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/180/1794455.mp4
#EXTINF:-1,Kadri'nin götürdüğü yere git
http://hpg:disco@vod03.myvideo.az/flv/182/1819167.mp4
#EXTINF:-1,Kamp
http://hpg:disco@vod03.myvideo.az/flv/182/1819091.mp4
#EXTINF:-1,Kanal-İ-Zasyon
http://hpg:disco@vod03.myvideo.az/flv/182/1817881.mp4
#EXTINF:-1,Kelebek
http://hpg:disco@vod03.myvideo.az/flv/182/1817860.mp4
#EXTINF:-1,Kırık Zar
http://hpg:disco@vod03.myvideo.az/flv/182/1817882.mp4
#EXTINF:-1,Kiskanmak
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1803096.mp4
#EXTINF:-1,Kolay para
http://hpg:disco@vod03.myvideo.az/flv/182/1817848.mp4
#EXTINF:-1,Kolpaçino Bomba
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1808845.mp4
#EXTINF:-1,Köprüdekiler
http://hpg:disco@vod03.myvideo.az/flv/183/1829747.mp4
#EXTINF:-1,Küçük günahlar
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1806204.mp4
#EXTINF:-1,Kuma
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1803139.mp4
#EXTINF:-1,Maskeli besler Irak
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1808898.mp4
#EXTINF:-1,Masumiyet
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1803056.mp4
#EXTINF:-1,Mavi Pansiyon
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1800648.mp4
#EXTINF:-1,Muro Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1808892.mp4
#EXTINF:-1,Mutlu Aile Defteri
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/182/1814582.mp4
#EXTINF:-1,N'aapcaz Şimdi?
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1806154.mp4
#EXTINF:-1,Nar
http://hpg:disco@vod03.myvideo.az/flv/183/1826307.mp4
#EXTINF:-1,Neredesin Firuze
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1802494.mp4
#EXTINF:-1,Oglum bak git
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1808844.mp4
#EXTINF:-1,Pazarlari Hiç Sevmem
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1802468.mp4
#EXTINF:-1,Plajda
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/182/1817716.mp4
#EXTINF:-1,Prensesin uykusu
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/182/1814539.mp4
#EXTINF:-1,Recep Ivedik
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/182/1817506.mp4
#EXTINF:-1,Recep Ivedik 2
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/182/1817621.mp4
#EXTINF:-1,Recep Ivedik 3
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/182/1817613.mp4
#EXTINF:-1,Romantik
http://hpg:disco@vod03.myvideo.az/flv/182/1817850.mp4
#EXTINF:-1,Romantik komedi
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1802373.mp4
#EXTINF:-1,Romantik komedi 2 Bekarliga veda
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/182/1814576.mp4
#EXTINF:-1,Sabit kanca
http://hpg:disco@vod03.myvideo.az/flv/183/1821358.mp4
#EXTINF:-1,Sag Salim
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/182/1812432.mp4
#EXTINF:-1,Sakli Hayatlar
http://hpg:disco@vod01.myvideo.az/flv/183/1822175.mp4
#EXTINF:-1,Sakli Hayatlar2
http://hpg:disco@vod03.myvideo.az/flv/183/1824174.mp4
#EXTINF:-1,Selam
http://hpg:disco@vod03.myvideo.az/flv/183/1820751.mp4
#EXTINF:-1,Sicak
http://hpg:disco@vod03.myvideo.az/flv/182/1819156.mp4
#EXTINF:-1,Sifir dedigimde
http://hpg:disco@vod03.myvideo.az/flv/182/1819094.mp4
#EXTINF:-1,Son ders
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/182/1814562.mp4
#EXTINF:-1,Tek kişilik dev kadro
http://hpg:disco@vod03.myvideo.az/flv/185/1846340.mp4
#EXTINF:-1,Tepenin Ardi
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1803749.mp4
#EXTINF:-1,Topragin Ğ·ocuklari
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1802351.mp4
#EXTINF:-1,Türkler cildirmis olmali
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1808179.mp4
#EXTINF:-1,Vicdan
http://hpg:disco@vod03.myvideo.az/flv/182/1819157.mp4
#EXTINF:-1,Yangin var
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1808846.mp4
#EXTINF:-1,Yazgi
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1803042.mp4
#EXTINF:-1,Yüregine sor
http://hpg:disco@vod03.myvideo.az/flv/182/1817851.mp4
#EXTINF:-1,Тело
http://hpg:disco@vod02.myvideo.az/flv/181/1803149.mp4
Ademin Trenleri
http://hpg:disco@vod04.myvideo.az/flv/188/1879113.mp4
Kelebeğin Rüyasi
http://hpg:disco@vod04.myvideo.az/flv/188/1879111.mp4
Berlin Kaplanı
http://hpg:disco@vod04.myvideo.az/flv/188/1879110.mp4
Bir Hikayem Var
http://hpg:disco@vod04.myvideo.az/flv/188/1879109.mp4
Vay Başıma Gelenler
http://hpg:disco@vod04.myvideo.az/flv/188/1879108.mp4
Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda
http://hpg:disco@vod04.myvideo.az/flv/188/1870984.mp4
Recep Ivedik 2
http://hpg:disco@vod04.myvideo.az/flv/187/1869693.mp4
Sabit Kanca
http://hpg:disco@vod04.myvideo.az/flv/188/1876505.mp4
Dag
http://hpg:disco@vod04.myvideo.az/flv/188/1876510.mp4
Kurtlar Vadisi Irak
http://hpg:disco@vod04.myvideo.az/flv/186/1852422.mp4
Kurtlar Vadisi Gladio
http://hpg:disco@vod04.myvideo.az/flv/186/1852423.mp4
Kurtlar Vadisi Muro:Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine
http://hpg:disco@vod04.myvideo.az/flv/188/1872951.mp4
Anlat İstanbul
http://hpg:disco@vod04.myvideo.az/flv/186/1857937.mp4
Barda
http://hpg:disco@vod04.myvideo.az/flv/186/1856873.mp4
Kolpaçino
http://hpg:disco@vod04.myvideo.az/flv/186/1856858.mp4
Kolpaçino: Bomba
http://hpg:disco@vod04.myvideo.az/flv/186/1856668.mp4
atv HD
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://live.atv.com.tr/atv playpath=atv3 swfUrl=http://i.tmgrup.com.tr/flowplayer/TMDPlayer327.swf live=1
trt 1
http://mn-l.mncdn.com/trt1/trt13/chunklist_w135301250.m3u8

ntv spor
http://nimplus1.giniko.com/ntvspor/ntv-sport.stream/chunklist_www.m3u8?nimblesessionid=24287978
kanal t 2
rtmp://213.128.67.74:1935/live/kanalt2
kanal a
rtsp://88.255.31.105:554/kanala1
kanal a spor
http://hls.turkuvazgroup.net/aspor-hls/smil:aspor.smil/chunklist_www_b396000.m3u8
kanal alanya
mms://kanalalanya.com/kanalalanya
fil tv
http://gg.gg/filtvhd
disney tv

http://212.224.108.76/S1/HLS_LIVE/disney/128/prog_index.m3u8
LIG TV
rtmp://109.72.149.120/livepkgr/raw:live@226765_21_26_34_14_9
rtmp://goodgame.z-2.cdnnow.ru:1940/stream/21667
Kanal D HD http://live.netd.com.tr/S1/HLS_LIVE/kanald/1500/prog_index.m3u8 Cnn Türk http://live.netd.com.tr/S1/HLS_LIVE/cnn_turk/1000/prog_index.m3u8 Tv2 http://live.netd.com.tr/S1/HLS_LIVE/tv2/1000/prog_index.m3u8 Dream Tv http://live.netd.com.tr/S1/HLS_LIVE/dreamtv/1000/prog_index.m3u8 Dream Türk http://live.netd.com.tr/S1/HLS_LIVE/dreamturktv/1000/prog_index.m3u8 Disney Channel http://live.netd.com.tr/S1/HLS_LIVE/disney/1000/prog_index.m3u8 Netd Sinema http://live.netd.com.tr/S1/HLS_LIVE/taksim/1000/prog_index.m3u8 Tay Tv http://live.netd.com.tr/S1/HLS_LIVE/tay/1000/prog_index.m3u8 Shopping Tv http://live.netd.com.tr/S1/HLS_LIVE/dshopping/1000/prog_index.m3u8
atv HD
http://ahaberfullhd.top90da.com/PLTV/88888888/224/3221227438/01.m3u8
Startv HD :

http://startvhd.top90da.com/PLTV/88888888/224/3221226585/03.m3u8

TrtHD :

http://ahaberfullhd.top90da.com/PLTV/88888888/224/3221227410/04.m3u8

Powerturk :

http://powerturk.top90da.com/PLTV/88888888/224/3221226587/02.m3u8
#EXTM3U EXTINF:-1,TRT 1 HD http://176.43.0.129/PLTV/88888888/224/3221226857/04.m3u8 #EXTINF:-1,KANAL D http://176.43.0.135/PLTV/88888888/224/3221227684/04.m3u8 #EXTINF:-1,STAR TV http://176.43.0.131/PLTV/88888888/224/3221226585/04.m3u8 #EXTINF:-1,ATV HD http://176.43.0.130/PLTV/88888888/224/3221226837/04.m3u8 #EXTINF:-1,SHOW TV http://176.43.0.135/PLTV/88888888/224/3221227120/04.m3u8 #EXTINF:-1,FOX TV http://176.43.0.135/PLTV/88888888/224/3221226885/03.m3u8 #EXTINF:-1,KANAL 7 http://176.43.0.133/PLTV/88888888/224/3221226599/04.m3u8 #EXTINF:-1,KANALTÜRK http://176.43.0.135/PLTV/88888888/224/3221226623/04.m3u8 #EXTINF:-1,TV8 http://176.43.0.135/PLTV/88888888/224/3221226811/04.m3u8 #EXTINF:-1,CNBC-E http://176.43.0.131/PLTV/88888888/224/3221227154/04.m3u8 #EXTINF:-1,E2 http://176.43.0.131/PLTV/88888888/224/3221227166/04.m3u8 #EXTINF:-1,TV2 http://176.43.0.149/PLTV/88888888/224/3221226635/04.m3u8 #EXTINF:-1,TRT HD http://176.43.0.146/PLTV/88888888/224/3221227410/04.m3u8 #EXTINF:-1,STV http://176.43.0.136/PLTV/88888888/224/3221227146/04.m3u8 #EXTINF:-1,BEYAZ TV http://176.43.0.148/PLTV/88888888/224/3221226685/04.m3u8 #EXTINF:-1,FLASH TV http://176.43.0.133/PLTV/88888888/224/3221227228/04.m3u8 #EXTINF:-1,KANAL A http://176.43.0.135/PLTV/88888888/224/3221226647/04.m3u8 #EXTINF:-1,TVNET http://176.43.0.136/PLTV/88888888/224/3221226653/04.m3u8 #EXTINF:-1,MEHTAP TV http://176.43.0.135/PLTV/88888888/224/3221226659/04.m3u8 #EXTINF:-1,HALK TV http://176.43.0.136/PLTV/88888888/224/3221226663/04.m3u8 #EXTINF:-1,MELTEM TV http://176.43.0.131/PLTV/88888888/224/3221227558/04.m3u8 #EXTINF:-1,CEM TV http://176.43.0.136/PLTV/88888888/224/3221227244/04.m3u8 #EXTINF:-1,+1 TV http://176.43.0.133/PLTV/88888888/224/3221227073/04.m3u8 #EXTINF:-1,CNN TÜRK http://176.43.0.148/PLTV/88888888/224/3221227272/04.m3u8 #EXTINF:-1,NTV http://176.43.0.131/PLTV/88888888/224/3221226741/04.m3u8 #EXTINF:-1,HABERTÜRK http://176.43.0.133/PLTV/88888888/224/3221227324/04.m3u8 #EXTINF:-1,A HABER HD http://176.43.0.136/PLTV/88888888/224/3221227438/04.m3u8 #EXTINF:-1,TRT HABER http://176.43.0.133/PLTV/88888888/224/3221227336/04.m3u8 #EXTINF:-1,KANAL 24 http://176.43.0.149/PLTV/88888888/224/3221226769/04.m3u8 #EXTINF:-1,SKY 360 http://176.43.0.135/PLTV/88888888/224/3221226773/04.m3u8 #EXTINF:-1,ÜLKE TV http://176.43.0.148/PLTV/88888888/224/3221226701/04.m3u8 #EXTINF:-1,S HABER http://176.43.0.135/PLTV/88888888/224/3221227268/04.m3u8 #EXTINF:-1,TGRT HABER http://176.43.0.135/PLTV/88888888/224/3221227258/04.m3u8 #EXTINF:-1,BUGUN TV http://176.43.0.131/PLTV/88888888/224/3221227402/04.m3u8 #EXTINF:-1,BLOOMBERG http://176.43.0.133/PLTV/88888888/224/3221227246/04.m3u8 #EXTINF:-1,EURONEWS http://176.43.0.130/PLTV/88888888/224/3221227232/04.m3u8 #EXTINF:-1,TRT SPOR http://176.43.0.133/PLTV/88888888/224/3221227296/04.m3u8 #EXTINF:-1,SPORTS TV http://176.43.0.149/PLTV/88888888/224/3221226721/04.m3u8 #EXTINF:-1,TJK TV http://176.43.0.133/PLTV/88888888/224/3221227306/04.m3u8 #EXTINF:-1,CARTOON http://176.43.0.135/PLTV/88888888/224/3221227312/04.m3u8 #EXTINF:-1,MİNİKA http://176.43.0.134/PLTV/88888888/224/3221226749/04.m3u8 #EXTINF:-1,MİNİKA GO http://176.43.0.135/PLTV/88888888/224/3221226757/04.m3u8 #EXTINF:-1,TRT ÇOCUK http://176.43.0.133/PLTV/88888888/224/3221226771/04.m3u8 #EXTINF:-1,YUMURCAK http://176.43.0.135/PLTV/88888888/224/3221227366/04.m3u8 #EXTINF:-1,KRAL TV http://176.43.0.149/PLTV/88888888/224/3221227096/04.m3u8 #EXTINF:-1,KRAL POP http://176.43.0.131/PLTV/88888888/224/3221227138/04.m3u8 #EXTINF:-1,POWERTÜRK http://176.43.0.132/PLTV/88888888/224/3221226587/04.m3u8 #EXTINF:-1,NR1 http://176.43.0.133/PLTV/88888888/224/3221227128/04.m3u8 #EXTINF:-1,TRT MÜZİK http://176.43.0.133/PLTV/88888888/224/3221226613/04.m3u8 #EXTINF:-1,TRTBELGESE http://176.43.0.148/PLTV/88888888/224/3221227392/04.m3u8 #EXTINF:-1,WORLD TRAV http://176.43.0.133/PLTV/88888888/224/3221226637/04.m3u8 #EXTINF:-1,AKILLI TV http://176.43.0.148/PLTV/88888888/224/3221226657/04.m3u8 #EXTINF:-1,TRT TÜRK http://176.43.0.132/PLTV/88888888/224/3221226661/04.m3u8 #EXTINF:-1,TRT OKUL http://176.43.0.131/PLTV/88888888/224/3221226949/04.m3u8 #EXTINF:-1,TRT ARAPÇA http://176.43.0.136/PLTV/88888888/224/3221226983/04.m3u8 #EXTINF:-1,TRT AVAZ http://176.43.0.148/PLTV/88888888/224/3221227548/04.m3u8 #EXTINF:-1,TRT 6 http://176.43.0.130/PLTV/88888888/224/3221226959/04.m3u8 #EXTINF:-1,TRT DİYAN http://176.43.0.148/PLTV/88888888/224/3221227482/04.m3u8 #EXTINF:-1,DURU TV http://176.43.0.131/PLTV/88888888/224/3221227065/04.m3u8 #EXTINF:-1,IQ TV http://176.43.0.149/PLTV/88888888/224/3221227782/04.m3u8
movie gold hd
http://79.143.81.108:1

TÜRKİYE TELEVİZYON KANALLARI

KANAL D = http://live.netd.com.tr/S1/HLS_LIVE/kanald/1500/prog_index.m3u8
KANAL D = rtmp://dcdn.motiwe.com/dogantv/kanald.stream
KANAL D = rtmp://dcdn.motiwe.com/dsecure/kanald.stream
KANAL D = http://85.132.71.4:1935/turktv/kanald.sdp/playlist.m3u8
KANAL D = http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/canald/canald/canald.m3u8?karamba=1
KANAL D = http://38.117.88.253:7777/KanalD_HD/KanalD_High.m3u8
ATV = rtmp://5.63.151.4:443/atv/atv3
ATV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/atv
ATV = http://85.132.44.105:1935/turktv/atv-turkiye.sdp/playlist.m3u8
ATV = http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/atvturk/atvturk/atvturk.m3u8?karamba=1
SHOW TV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/showtv
SHOW TV = http://mn-l.mncdn.com/showtv/showtv2/radyodelisi.m3u8
SHOW TV = http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/showtv/showtv/showtv.m3u8?karamba=1
SHOW TV = http://38.117.88.253:7777/ShowTV_HD/ShowTV_High.m3u8
STAR TV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/startv
STAR TV = http://85.132.53.51:1935/turktv/startv.sdp/playlist.m3u8
STAR TV = http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/startv/startv/startv.m3u8?karamba=1
STAR TV =http://38.117.88.253:7777/StarTVTurkiye_HD/StarTVTurkiye_High.m3u8
STAR TV HD = http://doguslive-i.akamaihd.net/hls/live/205665/starhd/stream1/streamPlaylist.m3u8
FOX TV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/foxtv
FOX TV = rtmp://fox-l.mncdn.com:80/foxtv_web/foxtv3
FOX Tv = http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/foxturk/foxturk/foxturk.m3u8?karamba=1
FOX TV = http://38.117.88.253:7777/FoxTurkiye_HD/FoxTurkiye_High.m3u8
3 NİSAN TV = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/3nisan
4 TV= rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/karamel/karamel
24 TV = rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/kanal24/kanal243
67 TV= rtsp://yayin3.canliyayin.org/actsistem
67 TV = mms://50.7.242.242/actsistem
365 = http://livetr.gostream.nl/armaholding/365/radyodelisi.m3u8
A9 TV = rtmp://live.harunyahya.tv:1935/harunyahyalive/hytest1
A9 HD = rtmp://85.17.29.89/live/myStream_3
A HABER = rtmp://5.63.151.4:443/ahaber/ahaber3
ABANT TV = rtmp://185.8.33.25/link1/link1
ADANA KOZA TV = rtmp://kozatv.garantisistem.com:1935/kozatv/kozatv2
ADANA TV = rtmp://adanatv.garantisistem.com:1935/adanatv/adanatv2
AHİ TV HD = rtmp://stream.taksimbilisim.com:1935/ahitv/bant1
AHİ TV SD = rtmp://stream.taksimbilisim.com:1935/ahitv/bant2
AKDENİZ TV = rtmp://77.245.156.180/live/akdeniztv1
AKDENİZ TELEVİZYONU =http://akdeniz.garantisistem.com:1935/tvstream/akdeniz2/radyodelisi.m3u8
AKILLI TV = http://95.211.242.66:80/akillitv/akillitv/playlist.m3u8
AKILLI TV = http://hls01-10.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/akillitv/akillitv/akillitv.m3u8?karamba=1
AKILLI TV = http://38.117.88.253:7777/Akilli_HD/Akilli_High.m3u8
AKS TV = http://88.150.239.241/hds-live/livepkgr/_definst_/liveevent/livestream.f4m
AKSU TV = rtmp://stream.taksimbilisim.com/aksutv/bant1
ALANYA ATV = rtmp://stream2.taksimbilisim.com/alanyatv/bant1
ALOV TV Azerbaycan = rtmp://109.205.164.30:1935/live/myStream
ALOV TV Azerbaycan = http://109.205.164.30:1935/live/myStream/playlist.m3u8
ALTAŞ TV = rtmp://tv.tvdunyasi.tv/live/ordu_altastv
ALTERNATİF TV Azerbaycan = https://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=alternatiftvim&autoPlay=true
ALTERNATİF TV Azerbaycan = mms://livetv.regiontv.az/atv
ANADİLİ TV= http://yayin5.canliyayin.org/anadilitv
ANADOLU TV = rtmp://5.39.86.139/rtplive/anadolutv.sdp
ANC TV = rtmp://212.64.200.238/livepkgr/livestream
ANC TV = http://212.64.200.238/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/livestream.m3u8
ANİBAL TV = rtmp://s01.speednext.com:1935/anibaltv/anibaltv
ANS TV Azerbaycan = http://ans-ng.ercdn.com/ans/live/anstv.m3u8
ANS TV Azerbaycan = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live/mpegtsANS_750.stream
ANS TV Azerbaycan = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live/mpegtsANS_1500.stream
ANS TV Azerbaycan = http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/anstv/anstv/anstv.m3u8?karamba=1
ANTALYA DÜĞÜN TV = http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=antalyaduguntv&autoPlay=true
ANTALYA TV = http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=antalyatelevizyonu&autoPlay=true
APA TV Azerbaycan = APA TV Azerbaycan =http://85.132.67.123/live/apatv.sdp/radyodelisi.m3u8
ARABESK TV = http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=arabesk&autoPlay=true
ART AKSARAY TV = mms://yayin.canlitv.com/arttv
ART AMASYA = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/amasya_art
ART UŞAK = rtmp://stream.taksimbilisim.com:1935/usakart/bant1
ARTI 1 TV = http://www.dailymotion.com/embed/video/x1144mw
ASU TV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/asutv.flv
ATR Kırım Tatar = rtmp://91.203.194.146:1935/liveedge/atr.stream
ATV AVRUPA = rtmp://5.63.151.4:443/atveu/atveu3
ATV Azerbaycan = http://85.132.44.99:1935/bakutv/atv.sdp/playlist.m3u8
ATV Azerbaycan = http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/atvaz/atvaz/atvaz.m3u8?karamba=1
ATV Azerbaycan =http://live.mediabay.tv:1935/live/mpegtsAzad_750.stream/playlist.m3u8
ATV Azerbaycan = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live/mpegtsAzad_1500.stream
ATV Azerbaycan = http://127.0.0.1:6498/ms2/1370004179881/0MediaPlayer 0 /octoshape hVV streams.octoshape.net V toocast V live V az V atv V sd V 1 V abr/liveazatvsd/1abr
AVCILAR TV = rtmp://s01.speednext.com:1935/avcilartv/avcilartv
AY TV = rtmp://stream.taksimbilisim.com/aytv/bant1
AZ TV Azerbaycan= http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/aztv/aztv/aztv.m3u8?karamba=1
AZ TV Azerbaycan = http://85.132.44.105:1935/limited/aztv.sdp/playlist.m3u8
AZ TV Azerbaycan= rtmp://live.mediabay.tv:1935/live//mpegtsAZTV_750.stream
AZ TV Azerbaycan= rtmp://live.mediabay.tv:1935/live//mpegtsAZTV_1500.stream
BAFRA TV = http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=bafratvcom&autoPlay=true
BAHAR TV = rtmp://5.9.210.110/live/canli
BAKILI TV Azerbaycan = http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=bakinezbaku&autoPlay=true
BALAPAN TV Kazakistan = rtmp://onpavl.kazakstan.kz/baltv/balon
BALIKESİR KENT TV = rtmp://stream2.taksimbilisim.com/kenttv/bant1
BALOJON TV Özbekistan =http://live1.mtrk.uz:1935/live/bolajon.stream/playlist.m3u8
BALOJON TV Özbekistan = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live//mpegtsBolajon_512.stream
BALKAN TV = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/balkanrtv
BARIŞ TV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/baristv.flv
BARTIN TV = rtmp://yayin.tvdunyasi.com/live/bartintv
BAŞAKŞEHİR TV = rtmp://s01.speednext.com:1935/basaksehirtv/basaksehirtv
BATI TV = http://iphone-streaming.ustream.tv/ustreamVideo/15209061/streams/live/playlist.m3u8
BATIYAKASI TV = rtmp://s01.speednext.com:1935/batiyakasitv/batiyakasitv
BEA TV = rtmp://88.255.100.215:81/livepkgr/livestream
BEA TV = http://88.255.100.215:81/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/livestream.m3u8
BELGESEL TV = mms://yayin.networkbil.com/belgeseltv
BENGÜTÜRK TV = rtmp://yayin8.canliyayin.org/benguturk/benguturk
BERAT TV = http://livetr.gostream.nl/armaholding/berattv/radyodelisi.m3u8
BEREKET TV = rtmp://fl1.sz.xlcdn.com:80/live/_definst_/sz=berekettv=berekettv_3
BESAM TV = rtmp://s01.speednext.com:1935/besamtv/besamtv
BEST TV =http://balgurup.garantisistem.com:1935/Best_Tv/Best_Tv/playlist.m3u8
BESTAMİ TV = http://91.109.20.135:5001
BESTAMİ TV 2 = http://91.109.20.135:5002
BEYAZ TV = rtmp://beyaztv.mediatriple.net:1935/beyazliveedge/beyaztv1
BEYAZ TV = rtmp://yayin3.canlitv.com/live/beyaztv.flv
BJK TV = http://www.ustream.tv/embed/16124770?autoplay=true
BJK TV = http://iphone-streaming.ustream.tv/ustreamVideo/16124770/streams/live/playlist.m3u8
BJK TV = http://cdn.livestream.com/embed/27182818314?autoPlay=true
BİLİM TV = rtmp://radyotv.sdu.edu.tr:1935/live/bilimtv2
BİTLİS TV = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/bitlis_tv
BLOOMBERG HT = rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/bloomberght/bloomberght1
BODRUM KENT TV = http://kenttv.web.tv/
BODRUM MANDALİN TV = rtmp://s01.speednext.com:1935/bodrummandalintv/bodrummandalintv
BODRUM TV = rtmp://s01.speednext.com:1935/bodrumtv/bodrumtv
BRT TV 1 = rtmp://wms.brtk.net:1935/live/brt1
BRT TV 1 = mms://bms.brtk.net/brttv
BRT TV 2 = rtmp://wms.brtk.net:1935/live/brt2
BRT TV 2 = mms://bms.brtk.net/brt2
BRTV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/brtv.flv
BRTV = http://yayin.canlitv.com:1935/live/brtv/playlist.m3u8
BTV = rtmp://stream.taksimbilisim.com/btv/bant1
BUGÜN TV = http://kanalturk.ercdn.net/er/buguntv3/playlist.m3u8
BUGÜN TV = http://127.0.0.1:6498/ms2/1370004179881/0MediaPlayer 0 /octoshape hVV octovod.ercdn.com V kanalturk V live V buguntv V abr/kanalturklivebuguntvabr
BURSA ASTV =http://95.211.198.204:1935/akamairtmp/d00d9eba9396d0c0e98ff4f4d0a0bc46_live_0_0/playlist.m3u8
BURSA AS TV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/astv.flv
BURSA KANAL 16 =http://95.211.198.204:1935/akamairtmp/2880f3bd7991560b4f0c6e99c9c37630_live_0_0/playlist.m3u8

BURSA LİNE TV= rtmp://77.92.138.4:1936/live/bursalinetv
BURSA OLAY TV= rtmp://canli.olaytv.com.tr:1935/olaytv/olaytv
BURSASPOR TV= rtmp://stream.yayindayiz.biz:80/Bursaspor/bursaspor
BURSA TV =http://95.211.198.204:1935/akamairtmp/a40641bb846f0b029fc7d79403827d6e_live_0_0/playlist.m3u8
BÜTÖV TV Azerbaycan = rtmp://cdn-flash.crossnet.net:1935/butovaztvlive/mp4:live1
BÜTÖV TV Azerbaycan = http://cdn-flash.crossnet.net:1935/butovaztvlive/mp4:live1/playlist.m3u8
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ TV =http://stream10.speednext.com:1935/egitimtv/egitimtv/playlist.m3u8
CAN ERZİNCAN TV = rtmp://win5.yayinda.org/canerzincantv/canerzincantv
CAN TV = rtmp://yayintv.radyotvyayini.com/rtplive/cantv.sdp
CARTOON NETWORK =http://38.117.88.253:7777/CartoonNetwork_HD/CartoonNetwork_High.m3u8
CARTOON NETWORK = http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/cartoon/cartoon/cartoon.m3u8?karamba=1
CBC Azerbaycan = http://hls01-06.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/cbcaz/cbcaz/cbcaz.m3u8?karamba=1
CBC Azerbaycan = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live/mpegtsCBC_Az_512.stream
CBC Azerbaycan = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live/mpegtsCBC_Az_1500.stream
CEM TV = rtmp://stream.pivol.com:1935/live/cemtv.flv
CHATBOX Azerbaycan = http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/chatbox/chatbox/chatbox.m3u8?karamba=1
CİHAN TV = rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/cihantv/cihantv3
CİNE 5 = rtmp://cine5.stream.cubecdn.net/cine5/stream1
CİNE 5 = http://cine5.mobil.cubecdn.net/cine5/mobil.m3u8
CNBC-e = mms://85.111.3.55/cnbce
CNBC-e = http://doguslive-i.akamaihd.net/hls/live/205666/cnbcesd/stream1/streamPlaylist.m3u8
CNN TÜRK = rtmp://yayin.canlitv.com/live/cnnturk.flv
CNN TÜRK = rtmp://dcdn.motiwe.com/dogantv/cnnturk.stream
CNN TÜRK = rtmp://dcdn.motiwe.com/dsecure/cnnturk.stream
CRT TV = rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/crttv1
CTV Azerbaycan = rtmp://85.132.67.2:1935/live/ctv
ÇAĞRI TV = rtmp://yayin9.canliyayin.org:1935/live/cagritv
ÇANAKKALE TON TV = http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=tontvyayini&autoPlay=true
ÇAPUL TV = rtmp://s9.tilda.com.tr:80/live/Stream1
ÇAY TV = rtmp://stream2.taksimbilisim.com:1935/caytv/bant1
ÇİZGİ FİLM TV = mms://yayin7.canliyayin.org/cizgifilmtv
ÇRT TV HD = rtmp://208.65.100.124/live/CORUM-TV
ÇRT TV SD = rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/crttv1
ÇTV = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/samsun_crt
ÇORUM TV = rtmp://208.65.100.124/live/CORUM-TV
DAMAR TV = mms://38.117.88.157/KralDamarTV?TICKET=b001c525a3a7b17c68ef6cce5eb28ceb|89883257=http://www.glwiz.com/ajax.aspx?activity=add&ppoint=KralDamarTV&MSWMExt=.asf
DEHA TV = rtmp://stream2.taksimbilisim.com/deha/bant1
DENGE TV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/dengetv.flv
DENİZ TV = rtmp://win5.yayinda.org:1935/deniztv/deniztv
DESTAN TV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/destantv.flv
DİJLE TV = rtmp://yayin.mirasis.com.tr:1935/live/dicletv
DİYANET TV = http://5.44.154.68/dvr/diyanettv.stream/playlist.m3u8
DOĞU TV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/dogutv.flv
DOST TV = rtmp://www.dosttv.com/dosttv/dosttv2.flv
DOST TV = http://109.73.73.122:1935/dosttv/dosttv1/playlist.m3u8
DREAM TV = rtmp://dcdn.motiwe.com/dreamtv/dreamtvweb.stream
DRT = rtmp://stream2.taksimbilisim.com/drt/bant1
DUNYO TV Özbekistan =http://live1.mtrk.uz:1935/live/dunyo.stream/playlist.m3u8
DUNYO TV Özbekistan = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live//mpegtsDunyo_Boylab_512.stream
DURU TV = rtmp://88.255.182.211/live/durutv
DÜĞÜN TV = http://62.113.210.237/vipinfotainment-live/livestream/playlist.m3u8
DÜNYA TV = http://kurehdlivesp-lh.akamaihd.net/z/kure_Dunya_SP_1@153284/manifest.f4m
DÜNYA TV Azerbaycan = http://iphone-streaming.ustream.tv/ustreamVideo/6817688/streams/live/playlist.m3u8
DÜZCE TV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/duzcetv
E2 = http://doguslive-i.akamaihd.net/hls/live/205667/e2sd/stream1/streamPlaylist.m3u8
E HABER TV = http://46.197.188.150:3100/listen.pls
E PLUS TV = rtmp://eplustv.motiwe.com/eplustv/eplustvweb.stream
E PLUS TV = http://eplustv.motiwe.com/eplustv/eplustvios.smil/playlist.m3u8
EBRU TV AMERİKA = rtmp://stream2.ebru.tv/live/ebru_usa_1.sdp
EBRU TV AFRİKA =http://stream2.ebru.tv:1935/live/smil:ebru_africa.smil/playlist.m3u8
EBRU TV AVRUPA = rtmp://fml.ams.1B3E.edgecastcdn.net/201B3E/EBRUEU
ECZANE HABER TV = rtmp://s01.speednext.com:1935/eczanehaber/eczanehaber
EDESSA TV = rtmp://185.8.33.25/edessatv/edessatv.flv
EDİRNE TV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/edirnetv.flv
EGE TV = mms://213.142.142.213/ege tv
EGE ÜNİVERSİTESİ TV = rtmp://155.223.63.126/livepkgr/_definst_/canli3
EGETÜRK TV = rtmp://46.105.56.139/egeturk/egeturk
EKİN TV = rtmp://188.138.75.223:1935/ekintv/ekintv
ELTR Kırgızistan = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live/mpegtsELTR_512.stream
ELTR Kırgızistan = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live/mpegtsELTR_1500.stream
EL TV Azerbaycan = rtmp://85.132.67.2/live/eltv
ERT KONYA = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/konya_erttv
ERT ZONGULDAK = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/zonguldak_erttv
ES TV = rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/estv/eskisehir_livetv
ETV EDİRNE = rtmp://radyo.sistemhost.com/etv/live
ETV MANİSA = http://185.8.33.50:1935/etv/etv/radyodelisi.m3u8
EURONEWS TÜRKİSH = rtmp://hd1.lsops.net/live/euronews_tr_340
EURONEWS TÜRKİSH =http://hd1.lsops.net/live/euronews_tr_340/radyodelisi.m3u8
EXPO TV = rtmp://powerstream.iphonewebtown.com:1935/expotv/expotv
FANATİK TV = rtmp://fanatik-l.mncdn.com/fanatik_livestream/livestream3
FASHION ONE TV =http://91.121.184.49:1935/live/fashionone.sdp/playlist.m3u8
FCB TV Azerbaycan = http://yatv.ru/files/swf/container.swf?layout=1full&leftWidth=0&upHeight=0&apps=translations&cid=27234&autoplay=1
FENERBAHÇE TV = rtmp://live.master.cubecdn.net/fbtv/stream1
FIRAT TV = mms://streamtv.firat.edu.tr:8080
FİNEST TV = http://62.153.171.60:1466
FİRST HD = rtmp://win5.yayinda.org/telecine/first
FLASH TV = rtmp://174.127.77.205:1935/flashtv/flashtv
FOX BELGESEL = mms://yayin.networkbil.com/foxbelgesel
GALA TV = http://livetr.gostream.nl/armaholding/gala/radyodelisi.m3u8
GALATASARAY TV = rtmp://cdn21.motiwe.com/live/gstv370
GALAXY TV = http://80.243.185.22:8081/galaxy
GAZİANTEP MEGA TV = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/gaziantep_mega
GAZİANTEP OLAY TV= rtmp://stream.taksimbilisim.com/olaytv/bant1
GELİŞİM TV= rtmp://stream2.taksimbilisim.com:1935/gelisimtv/bant1
GENÇ TV = rtmp://mn-l.mncdn.com/genctv_live/genctv
GENÇ TV = http://mn-i.mncdn.com/genctv_mobile/genctv/playlist.m3u8
GİMSA TV= rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/ankara_gimsatv
GÖZYAŞI TV = mms://yayin3.canliyayin.org/gozyasitv
GÜN TV = rtmp://yayin1.yayindakiler.tv:1935/live/diyarbakirguntv
GÜNAZ TV Azerbaycan = rtmp://gtv.live-s.cdn.bitgravity.com/cdn-live/_definst_/gtv/live/feed03
GÜNEŞ TV = mms://yayin.canlitv.com/MalatyaGunesTV
GÜNEY TV = rtmp://stream.taksimbilisim.com/tarsusguneytv/bant1
GTV = rtmp://stream2.taksimbilisim.com/gtv/bant1
HABER 61 TV = rtmp://win8.yayinda.org/haber61tv/haber61tv
HABERTÜRK = rtmp://yayin.canlitv.com/live/haberturk
HABERTÜRK = http://strm-i.glb.pr.medianova.tv:1935/haberturk/haberturk2/playlist.m3u8
HABERTÜRK = http://live-ciner.mncdn.net/haberturk/haberturk2/playlist.m3u8
HABERDAR TV =http://stream15.speednext.com:1935/haberdar/haberdar/playlist.m3u8
HALK HABER TV = rtmp://37.77.2.234:1935/redirect/live
HALK HABER TV = http://iphone-streaming.ustream.tv/ustreamVideo/14903279/streams/live/playlist.m3u8
HALİS TV= mms://yayin5.canliyayin.org/halistv
HAMSİ TV = rtmp://win5.yayinda.org:1935/hamsitv/hamsitv
HAYAT TV= mms://yayin.canlitv.com/hayattv
HAYAT TV = http://iphone-streaming.ustream.tv/ustreamVideo/14580409/streams/live/playlist.m3u8
HEYDARBABA TV Azerbaycan = mms://yayin.heydarbabatv.com/heyderbaba?MSWMExt=.asf
HD SİNEMA = mms://yayin7.canliyayin.org/sinema
HD SİNEMA 1 = mms://yayin7.canliyayin.org/sinema1
HD SİNEMA 2 = mms://yayin7.canliyayin.org/sinema2
HD SİNEMA 3 = mms://yayin7.canliyayin.org/sinema3
HD SİNEMA 4 = mms://yayin7.canliyayin.org/sinema4
HD SİNEMA 5 = mms://yayin7.canliyayin.org/sinema5
HD SİNEMA 6 = mms://yayin7.canliyayin.org/sinema6
HD SİNEMATÜRK = mms://yayin7.canliyayin.org/sinematurk
HİLAL TV = mms://yayin3.canliyayin.org/hilaltv
HİZMET TV = mms://euro3.bizidinle.com/yayin-bd-hizmettv?ashes=
HİT TV Kazakistan = rtmp://195.210.47.196/live/stream1
HOROZ TV = rtmp://mediaserver1.baynet.com.tr/livepkgr/horoztv
HRT AKDENİZ TV = rtmp://188.132.213.126:1935/live
HRT AKDENİZ TV = http://188.132.213.126:1935/live/hrt/playlist.m3u8
HTV = rtmp://m4.webvideocore.net/live/6ddkiv179ikokss8c40w
IRMAK TV = rtmp://streaming.irmaktv.com.tr/live/irmaktv1
İÇTİMAİ TV Azerbaycan = http://85.132.44.99:1935/bakutv/itv.sdp/playlist.m3u8
İÇTİMAİ TV Azerbaycan =http://85.132.44.105:1935/bakutv/itv.sdp/playlist.m3u8
İÇTİMAİ TV Azerbaycan = http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/ictimai/ictimai/ictimai.m3u8?karamba=1
İÇTİMAİ TV Azerbaycan =http://38.117.88.253:7777/Ictemai_HD/Ictemai_High.m3u8
İDMAN TV Azerbaycan = http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/idman/idman/idman.m3u8?karamba=1
İDMAN TV Azerbaycan = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live//mpegtsIdman_750.stream
İDMAN TV Azerbaycan = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live//mpegtsIdman_1500.stream
İLÇEM TV = rtmp://s01.speednext.com:1935/ilcemtv/ilcemtv
İMC TV = http://www.dailymotion.com/embed/video/x1l65xy?autoPlay=1
İNTERAZ TV Azerbaycan = http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/interaz/interaz/interaz.m3u8?karamba=1
İNTERAZ TV Azerbaycan = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live/mpegtsInterAz_512.stream
İNT KUZEY TV = rtmp://win5.yayinda.org/kuzeytv/kuzeytv
İSTANBUL TİMES TV = rtmp://s01.speednext.com:1935/istanbultimes/istanbultimes
İSTANBUL TV = rtmp://s01.speednext.com:1935/istanbultv/istanbultv
İSTANBUL TV = rtmp://85.25.122.231/istv2/klip/stream.flv
İSTANBULPİX = rtmp://213.128.92.166:80/live/turkpix
İSTİQLAL TV Uygur = http://istiqlaltv.com:1935/live-a/smil:istiqlaltv.smil/playlist.m3u8
İSTWEB TV = rtmp://wowza.istweb.tv/webtv/webtv_wowza1
KAÇKAR TV = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/rize_kackartv
KADIRGA TV = rtmpe://sr1.netmedya.org/kadirga-tv/live.sdp
KADIRGA TV = http://38.99.146.45:7777/Kadirga.m3u8
KADİRLİ TV = mms://yayin.canlitv.com/kadirlitv
KAMPUS TV ERCİYES = rtmp://193.255.89.90:1935/live/kampustv
KANAL 09 = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/aydin_kanal09
KANAL 3 = rtmp://stream.taksimbilisim.com/kanal3/bant1
KANAL 5 = http://iphone-streaming.ustream.tv/ustreamVideo/14505681/streams/live/playlist.m3u8
KANAL 7 = rtmp://yayin.canlitv.com/live/kanal7
KANAL 7 = http://livetr.gostream.nl/kanal7/kanal7/radyodelisi.m3u8
KANAL 7 HD = http://livetr.gostream.nl/kanal7hq/kanal7hq/radyodelisi.m3u8
KANAL 7 = http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/kanal7/kanal7/kanal7.m3u8?karamba=1
KANAL 7 AVRUPA =http://livetr.gostream.nl/kanal7int/kanal7int/radyodelisi.m3u8
KANAL 7/24 TV = rtmpt://live4.radyotvonline.com:80/724tv/724stream.flv
KANAL 9 = rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/kanal9
KANAL 13 Azerbaycan = http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=tvkanal13&autoPlay=true
KANAL 15 = http://77.245.150.95/hds-live/livepkgr/_definst_/liveevent/livestream.f4m
KANAL 17 = http://x2630917x.api.channel.livestream.com/3.0/playlist.m3u8
KANAL 17 = http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=2630917&autoPlay=true
KANAL 19 = http://www.kanal19tv.com/canli-yayin/
KANAL 23 = rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/kanal23
KANAL 25 = rtmp://yayin.canlitv.com/live/kanal25
KANAL 26 = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv:1935/live/eskisehir_kanal26
KANAL 27 = rtmp://yayin3.canliyayin.org/live/antep_kanal27
KANAL 28 = mms://50.7.242.242/kanal28
KANAL 32 = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/kanal32
KANAL 33 = rtmpe://sr1.netmedya.org/kanal-33/live.sdp
KANAL 34 = rtmp://213.128.92.166:80/kanal34canli/kanal34canli
KANAL 35 = rtmp://kanal35.live.cubecdn.net/kanal35/stream_1
KANAL 38 = rtmp://yayin.canlitv.com/live/kanal38.flv
KANAL 48 = rtmp://stream.n2.noc.com.tr/livecam/kanal48.stream
KANAL 52 = rtmp://stream.taksimbilisim.com:1935/tv52/bant1
KANAL 54 = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/sakarya_kanal54
KANAL 55 = rtmp://stream.taksimbilisim.com/kanal55/bant1
KANAL 56 = http://s01.speednext.com:1935/kanal56/kanal56/radyodelisi.m3u8
KANAL 58 = rtmp://yayin.canlitv.com/live/kanal58.flv
KANAL 59 = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/tekirdag_kanal59
KANAL 60 = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/tokat_kanal60
KANAL 62 = rtmp://tuncelikanal62.radyotvyayini.com/rtplive/kanal62tunceli.sdp
KANAL 66 = mms://yayin7.canliyayin.org/sinema
KANAL 67 = rtmp://win5.yayinda.org:1935/kanal67/kanal67
KANAL 68 = rtmp://stream.taksimbilisim.com/kanal68/bant1
KANAL 76 = http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=kanal76&autoPlay=true
KANAL 77 = http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=canal77tv&autoPlay=true
KANAL 78 = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/karabuk_kanal78
KANAL 80 = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/osmaniye_mrt
KANAL 99 = http://213.128.92.166:80/kanal99canli/kanal99canli/playlist.m3u8
KANAL 2000 = rtmp://yayin.canlitv.com/live/kanal2000
KANAL A= mms://88.255.31.105:554/kanala1
KANAL A= rtmp://yayin.yayin.tv.tr:1935/kanala/kanala1
KANAL A= http://iphone.noc.com.tr/kanala/kanala1/playlist.m3u8
KANAL ALANYA = rtmp://canliyayin.kanalalanya.com:1935/live/liveStream
KANAL Avrupa= rtmp://kanal-avrupalivefs.fplive.net/kanal-avrupalive-live/_definst_/stream1
KANAL B= rtmp://212.174.233.129/livepkgr/mylivestream
KANAL BEN TV = rtmp://kanalben.cubecdn.net/live/kanalben1
KANAL E = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/elazig_kanale
KANAL F = rtmp://stream.taksimbilisim.com/kanalf/bant1
KANAL FIRAT = rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/kanalfirat
KANAL G = mms://yayin3.canliyayin.org/kanalg
KANAL İSLAM = mms://yayin7.canliyayin.org/kanalislam?MSWMExt=.asf
KANAL HAYAT= rtmp://lvs.wowza.jay.net/webstream/flv:hayat
KANAL KABE = http://livetr.gostream.nl/mekke/mekke/radyodelisi.m3u8
KANAL M = mms://yayin.networkbil.com/kanalm
KANAL MAVİ = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/trabzon_kanalmavi
KANAL MUŞ = http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=mustvtv&autoPlay=true
KANAL S Azerbaycan = mms://85.132.55.179:1755
KANAL SİM Kıbrıs = rtmp://yayin.canlitv.com/live/simtv.flv
KANAL SOKAK =http://live.stream.cdnline.com:80/mylive/sokak/radyodelisi.m3u8
KANAL T = rtmp://213.128.67.74:1935/live/kanalt2
KANAL T = http://213.128.67.74:1935/live/kanalt2/playlist.m3u8
KANAL T KIBRIS = rtmp://yayin.canlitv.com/live/kibriskanalt
KANALTÜRK = rtmp://yayin.canlitv.com/live/kanalturk
KANALTÜRK = http://kanalturk.ercdn.net/er/kanalturk3/playlist.m3u8
KANALTÜRK = http://127.0.0.1:6498/ms2/1370004179881/0MediaPlayer 0 /octoshape hVV octovod.ercdn.com V kanalturk V live V kanalturk V abr/kanalturklivekanalturkabr
KANAL TÜRK = http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/kanalturk/kanalturk/kanalturk.m3u8?karamba=1
KANAL URFA = rtmp://stream.taksimbilisim.com/kanalurfa/bant1
KAPADOKYA TV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/kapadokyatv.flv
KARADENİZ TV = rtmp://50.7.129.202/karadeniztv/karadeniz2
KARADENİZ TÜRK = rtmp://live.gostream.nl/armaholding?ID=A5D1E2A9AA10/karadenizturktv
KARADENİZ TÜRK =http://live.gostream.nl/armaholding/karadenizturktv/playlist.m3u8
KARAHİSAR TV = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/afyon_karahisartv
KARE TV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/karetv.flv
KARESİ TV = rtmp://188.132.224.98/karesitv/liveh.flv
KAY TV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/kaytv.flv
KENT 34 TV = rtmp://s01.speednext.com:1935/kent34tv/kent34tv
KEPEZ TV Azerbaycan = mms://85.132.59.54:1755
KEPEZ TV Azerbaycan = mms://livetv.regiontv.az/kepez
KEŞİF TV = http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=kesiftv&autoPlay=true
KHABAR Kazakistan = rtmp://89.218.20.67:1935/live_mpegts/mpegts.stream
KHAZAR ÜNİVERSİTY TV Azerbaycan =https://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=khazar_tv&autoPlay=true
KGRT = mms://euro3.bizidinle.com/yayin-bd-kgrttv
KIBRIS ADA TV = rtmp://sponsored.ncbtv.com/live/adatv_mob
KIBRIS GENÇ TV = rtmp://sponsored.ncbtv.com:1835/live/42e_genctv
KIRŞEHİR TV = rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/kirsehirtv
KLAS TV = rtmp://live01.speednext.com:1935/klastv/klastv
KLİP TV SİNEMA = mms://yayin3.canliyayin.org/kliptv
KOCELİ TV HD = rtmp://stream.taksimbilisim.com/kocaelitv/bant1
KOCELİ TV SD = rtmp://stream.taksimbilisim.com/kocaelitv/bant2
KON TV= rtmp://93.186.117.104/live/kontv
KONYA TV = rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/konyatv
KORDON TV = rtmp://92.42.35.100/live/kordontv/kordontv
KÖROĞLU TV= rtmp://stream.taksimbilisim.com/koroglutv/bant1
KÖY TV= rtmp://213.128.92.166:80/koytv/koytv
KRAL DAMAR TV = http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=kraldamartv&autoPlay=true
KRAL KARADENİZ TV = mms://yayin.canlitv.com/kralkaradeniz
KRAL TV = http://karltvhls-i.akamaihd.net/hls/live/207034/KarlTV-HLS/stream1/streamPlaylist.m3u8
KRAL TV = http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/kral/kral/kral.m3u8?karamba=1
KRAL POP = http://doguslive-i.akamaihd.net/hls/live/205669/kralpopsd/stream1/streamPlaylist.m3u8
KRAL POP = http://85.132.53.51:1935/turktv/kralpop.sdp/playlist.m3u8
KRT = rtmp://188.132.224.98/karesitv/liveh.flv
KTK Kazakistan = http://195.49.213.56/ktklive/live.hq/playlist.m3u8
KUDÜS TV = rtmp://50.7.242.242/live/kudustv
KUŞADASI ADA TV = rtmp://stream2.taksimbilisim.com:1935/adatv/bant1
KUZEY TV= rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/trabzon_kuzeytv
LALE TV Kırım Tatar = rtmp://91.203.194.146:1935/liveedge/lale.stream
LİDER TV Azerbaycan = rtmp://85.132.48.75/livepkgr/livestream3
LİDER TV Azerbaycan = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live//mpegtsLider_750.stream
LİDER TV Azerbaycan = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live//mpegtsLider_1500.stream
LİDER TV Azerbaycan = http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/lider/lider/lider.m3u8?karamba=1
MADANİYAT TV Özbekistan =http://live1.mtrk.uz:1935/live/madaniyat.stream/playlist.m3u8
MADANİYAT TV Özbekistan = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live//mpegtsMadaniyat_va_Marifat_512.stream
MALATYA ER TV = rtmp://yayin5.canliyayin.org/malatyaertv/malatyaertv
MALATYA GÜNCEL TV = mms://yayin.canlitv.com/malatyaguncel
MALATYA GÜNEŞ TV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/malatyagunestv.flv
MALATYA TİME TV = rtmp://s01.speednext.com:1935/malatyatime/malatyatime
MALATYAM TV = http://yayin5.canliyayin.org/malatyamtv
MAMAŞ TV = http://cdn.livestream.com/embed/mamasfm?autoPlay=true
MANAVGAT KÖPRÜ TV = rtmp://s01.speednext.com:1935/koprutv/koprutv
MARANKİ TV = mms://yayin3.canliyayin.org/marankitv
MARATON TV = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/aydinmaratontv
MARMARA TV = mms://yayin3.canliyayin.org/marmaratv
MARMARİS TV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/marmaristv.flv
MAVİ KARADENİZ TV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/mavikaradeniztv.flv
MAVİ KARADENİZ TV = rtmp://stream.taksimbilisim.com:1935/mavikaradeniz/bant1
MEDENİYYET TV Azerbaycan = http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/medeniyet/medeniyet/medeniyet.m3u8?karamba=1
MEDENİYYET TV Azerbaycan = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live/mpegtsMedaniyat_750.stream
MEDENİYYET TV Azerbaycan = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live/mpegtsMedaniyat_1500.stream
MEDİCAL CHANNEL = rtmp://85.25.122.232/medicalC/video/stream
MEDİNE TV = http://www.youtube.com/watch?v=vdTSXyZpheQ
MEDYA TV= rtmp://medyatv.garantisistem.com/medyatv/medyatv
MEDYA TV = mms://38.117.88.157/MedyaTV?TICKET=b001c525a3a7b17c68ef6cce5eb28ceb|89883257=http://www.glwiz.com/ajax.aspx?activity=add&ppoint=MedyaTV&MSWMExt=.asf
MEHTAP TV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/mehtaptv
MEKKE TV = http://www.youtube.com/watch?v=akLGY4Yeig8
MELTEM TV= rtmp://213.128.92.166:80/meltemtvcanli/meltemtvcanli
MERCAN TV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/mercantv.flv
MERKÜR TV = mmsh://euro3.bizidinle.com/yayin-bd-merkurtv?MSWMExt=.asf
MERKÜR TV = http://85.25.120.25:80/yayin-bd-merkurtv?ashes=&MSWMExt=.asf
MESAJ TV= rtmp://213.128.92.166:80/mesajtvcanli/mesajtvcanli
MIHR TV= mmsh://rmserver5.mihr.com:8080/wmtencoder/nurtv_tr.wmv
MİNİKA ÇOCUK TV= rtmp://5.63.151.4:443/minikacocuk/minikacocuk3
MİNİKA GO TV= rtmp://5.63.151.4:443/minika/minika3
MMC TÜRK = http://livetr.gostream.nl/armaholding/mmctv/radyodelisi.m3u8
MOBİLİTY CHANNEL = http://kurehdlivesp-lh.akamaihd.net/z/kure_MC_SP_1@153286/manifest.f4m
MOVİE TÜRK = rtmp://85.25.122.231/trk/video/stream
MPL TV= rtsp://mpl.dyndns.tv/MPL
MTPK Kazakistan = http://mtrk-stream.esilnet.com:9900/mtrk.flv
MTV Azerbaycan (Mingechevir Tv) = http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=mingechevir&autoPlay=true
MUĞLA 21. YÜZYIL TV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/21yytv.flv
MULTİ TV = rtmp://89.18.178.96/oflaDemo/livestream.flv
MUZ TV Azerbaycan = rtmp://85.132.78.6:1935/live/muztv.stream
MÜJDE TV = rtmp://mujdetv.radyotvyayini.com/rtplive/mujdetv.sdp
NAVO TV Özbekistan = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live/mpegtsNavo_512.stream
NİĞDE NTV = rtmp://stream.taksimbilisim.com/nigdentv/bant1
NTV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/ntv
NTV = http://85.132.71.4:1935/turktv/ntv.sdp/playlist.m3u8
NTV = http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/canlintv/canlintv/canlintv.m3u8?karamba=1
NTV = http://38.117.88.253:7777/NTVTurkiye_HD/NTVTurkiye_High.m3u8
NTV SPOR = http://85.132.44.105:1935/turktv/ntvspor.sdp/playlist.m3u8
NTV SPOR = http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/ntvspor/ntvspor/ntvspor.m3u8?karamba=1
NTV SPOR = http://38.117.88.253:7777/NTVSpor_HD/NTVSpor_High.m3u8
NTV SPOR HD = http://doguslive-i.akamaihd.net/hls/live/205605/ntvsporhd/stream3/streamPlaylist.m3u8
NUMBER ONE TV = http://91.121.184.49:1935/live/nr2.sdp/playlist.m3u8
NUMBER ONE TÜRK TV =http://91.121.184.49:1935/live/nr1_turk.sdp/playlist.m3u8
NUR TV Wmv Player için = mms://rmserver5.mihr.com:8080/wmtencoder/nurtv_tr.wmv?MSWMExt=.asf
NUR TV Simple Tv Player için = mmsh://rmserver5.mihr.com:8080/wmtencoder/nurtv_tr.wmv?MSWMExt=.asf
ODTÜ TEKNOKENT TV = rtmp://s01.speednext.com:1935/odtuteknokent/odtuteknokent
OGÜN HABER TV = rtmp://s01.speednext.com:1935/ogunhaber/ogunhaber
OLAY TV = rtmp://s01.speednext.com:1935/olaytv/olaytv
ON 4 TV= rtmp://yayin.netradyom.com/live/on4
ORT = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/ordu_ort
ÖNCÜ TV = rtmp://stream.taksimbilisim.com/oncutv/bant1
PAMUKKALE TV = rtmp://mediaserver1.baynet.com.tr/livepkgr/pamukkaletv
PLANET ÇOCUK = rtmp://77.223.146.117/live/planetc
PLANET ÇOCUK =http://38.117.88.253:7777/PlanetCocuk_HD/PlanetCocuk_High.m3u8
PLANET MUTFAK = rtmp://77.223.146.117/live/planetm
PLANET MUTFAK = http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/planetsinema/planetsinema/planetsinema.m3u8?karamba=1
PLANET PEMBE = rtmp://77.223.146.117/live/planetp
PLANET PEMBE = http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/planetpembe/planetpembe/planetpembe.m3u8?karamba=1
PLANET TÜRK = rtmp://77.223.146.117/live/planett
PLANET TÜRK = http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/planetturk/planetturk/planetturk.m3u8?karamba=1
POWER TÜRK = rtmp://cdn.powergroup.com.tr:80/powertv/powerturktvh.stream
POZİTİF YAŞAM TV = rtmp://s01.speednext.com:1935/pozitifyasamtv/pozitifyasamtv
PRENS TV = http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=prenstv&autoPlay=true
PRENS TV = rtmp://extondemand.livestream.com/ondemand/trans/dv03/mogulus-user-files/chprenstv/2008/12/14/4aa57bd5-816c-470f-8f04-5ce7d2a1d304
RENK TV = http://stream11.speednext.com:1935/7renktv/7renktv/playlist.m3u8
RTV Azerbaycan = rtmp://85.132.67.2:1935/live/rtv
RTV Azerbaycan = http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/regiontv/regiontv/regiontv.m3u8?karamba=1
RUMELİ TV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/rumelitv.flv
SAĞLIK TV = http://yayin5.canliyayin.org/sagliktv
SAHAR 1 = rtmp://sahar1.live.hypercdn.com/live-35895787/sahartv1-512.sdp
SAHAR 2 = rtmp://sahar2.live.hypercdn.com/live-558787594/sahartv2-512.sdp
SAKARYA TV = rtmp://s01.speednext.com:1935/sakaryatelevizyonu/sakaryatelevizyonu
SAMANYOLU HABER = rtmp://yayin.canlitv.com/live/shaber.flv
SAMANYOLU TV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/stv
SAMANYOLU AMERİKA= rtmp://stream2.ebru.tv/live/samanyolu_usa_1.sdp
SAMANYOLU AVRUPA = rtmp://fml.ams.1B3E.edgecastcdn.net/201B3E/STVEU1
SAMANYOLU AVRUPA = mms://208.65.101.208/STVAVRUPA1052E
SARA TV = rtmp://saratv.garantisistem.com:1935/live/saratv2
SARIYER TV = rtmp://s01.speednext.com:1935/sariyer/sariyer
SELAM TV = rtmp://yayin.yayin.tv.tr:1935/live/selamtv
SEMERKAND TV = rtmp://semerkandglb.mediatriple.net:1935/semerkandliveedge/semerkand1
SEMERKAND TV =http://semerkandglb.mediatriple.net:1935/semerkandliveedge/semerkand1/Playlist.m3u8
SES TV Azerbaycan = rtmp://94.20.20.135/tv/canli/clientPlayStream
SHOPPİNG TV = rtmp://77.79.103.154:1935/livepkgr/livestream?adbe-live-event=liveevent
SHOW TÜRK TV = http://mn-l.mncdn.com/showturktv/showturktv1/radyodelisi.m3u8
SİMURG TV Azerbaycan = https://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=simurqtv&autoPlay=true
SİNOP YILDIZ TV = rtmp://s01.speednext.com:1935/sinopyildiz/sinopyildiz
SİPAŞ VİZYON = http://server206.yayin.pro/vizyon58/ngrp:auto/playlist.m3u8
SİVAS SRT TV = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/sivas_srt
SİYER TV = http://50.7.234.58:82/siyertvmedya/
SKY TÜRK = http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/skyturk/skyturk/skyturk.m3u8?karamba=1
SKY TV = rtmp://live-skytv.ercdn.net:1935/skytv/skytv
SPACE TV Azerbaycan = http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/space/space/space.m3u8?karamba=1
SPACE TV Azerbaycan = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live/mpegtsSpace_750.stream
SPACE TV Azerbaycan = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live/mpegtsSpace_1500.stream
SİPAŞ VİZYON = mms://95.9.227.102:7070
SPORT HD = rtmp://win5.yayinda.org/telecine/spor
SPORT TV Özbekistan = http://live1.mtrk.uz:1935/live/sport.stream/playlist.m3u8
SPORT TV Özbekistan = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live/mpegtsSport512.stream
SPORTS TV = rtmp://stream.sportstv.com.tr/sportstv/SportsTV3
SRT = mms://euro3.bizidinle.com/yayin-bd-safasrttv
SUN TV KONYA = rtmp://stream2.taksimbilisim.com/suntv/bant1
SUN TV MERSİN = rtmp://stream2.taksimbilisim.com:1935/mersinsuntv/bant1
SÜPER TV = rtmp://balgurup.garantisistem.com/Super_Tv/Super_Tv
ŞAHİN TV Azerbaycan = http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=shahinmusic&autoPlay=true
TARIM SU TV= rtmp://stream.taksimbilisim.com/tarimsutv/bant1
TARIM TV = mms://85.111.4.61/tarim
TARIMTÜRK TV = http://yayin.canlitv.com:1935/live/tarimturktv/radyodelisi.m3u8
TARSUS GÜNEY TV = rtmp://stream.taksimbilisim.com/tarsusguneytv/bant1
TASHKENT TV Özbekistan =http://live1.mtrk.uz:1935/live/tashkent.stream/playlist.m3u8
TASHKENT TV Özbekistan = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live/mpegtsTashkent512.stream
TATLISES TV = http://yayin1.tatlisestv.com:1300/;stream.nsv
TAVŞANLI TV= http://95.6.86.245:35434
TMB TV = http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/tmbtv/tmbtv/tmbtv.m3u8?karamba=1
TMB TV = http://38.117.88.253:7777/TMB_HD/TMB_High.m3u8
TBMM TV= mms://212.175.12.150/tv
TEK RUMELI TV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/tekrumelitv.flv
TEMPO TV = rtmp://91.93.118.165/tempotv/livestream
TGRT Belgesel= rtmp://tgrtbelgesel.mediatriple.net:1935/tgrtbliveedge/tgrt1
TGRT EU = rtmp://live.tgrt.de/live/TGRT
TGRT Haber= rtmp://tgrthaber.mediatriple.net:1935/tgrtliveedge/tgrt3
TJK TV =rtmp://stream.farm.cdnline.com:554/liveedge/tjk.stream_512k
TNA TV = rtmp://89.19.13.218/live/tnatv
TOKAT GÜNEŞ TV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/gunestv.flv
TRABZON TV = mms://yayin.canlitv.com/trabzontv
TRAKYA TÜRK TV = rtmp://trakyaturk.net/live/trakyaturk
TR 1 = rtmp://yayin.canlitv.com/live/tr1.flv
TR 1 = http://yayin.canlitv.com:1935/live/tr1/playlist.m3u8
TRT 1 = http://mn-l.mncdn.com/trt1/trt13/radyodelisi.m3u8
TRT 1 = http://85.132.71.4:1935/turktv/trt1.sdp/radyodelisi.m3u8
TRT 1 = rtmp://yayin.canlitv.com/live/trt1
TRT 1 = http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/trt1/trt1/trt1.m3u8?karamba=1
TRT 1 = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live/mpegtsTRT1_750.stream
TRT 1 = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live/mpegtsTRT1_1500.stream
TRT 1 HD = http://38.117.88.253:7777/TRT1_HD/TRT1_High.m3u8
TRT 3 TBMMTV = mms://212.175.12.150/tv
TRT 3 TBMMTV = rtmp://212.175.12.150/livepkgr/livestream
TRT 3 TBMMTV = http://212.175.12.150/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/livestream.m3u8
TRT 3 = http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/trt3/trt3/trt3.m3u8?karamba=1
TRT 6 = http://sol.trtcdn.com/tv/trt6/trt6_3/radyodelisi.m3u8
TRT 6 Türkçe - Zazaca = http://sol.trtcdn.com/tv/trt6tr/trt6tr_3/radyodelisi.m3u8
TRT ARAPÇA = http://sol.trtcdn.com/tv/trtarapca/trtarapca_3/radyodelisi.m3u8
TRT AVAZ = http://sol.trtcdn.com/tv/trtavaz/trtavaz_3/radyodelisi.m3u8
TRT AVAZ = http://hls01-10.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/trtavaz/trtavaz/trtavaz.m3u8?karamba=1
TRT AVAZ = http://38.117.88.253:7777/TRTAvaz_HD/TRTAvaz_High.m3u8
TRT BELGESEL =http://sol.trtcdn.com/tv/trtbelgesel/trtbelgesel_3/radyodelisi.m3u8
TRT ÇOCUK = http://sol.trtcdn.com/tv/trtcocuk/trtcocuk_3/radyodelisi.m3u8
TRT ÇOCUK = rtmp://live.mediabay.tv/live/mpegtsTRT_Cocuk_512.stream
TRT ÇOCUK = http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/trtcocuk/trtcocuk/trtcocuk.m3u8?karamba=1
TRT ÇOCUK = http://38.117.88.253:7777/TRTCocuk_HD/TRTCocuk_High.m3u8
TRT DİYANET = http://sol.trtcdn.com/tv/trtdiyanet/trtdiyanet_3/radyodelisi.m3u8
TRT HABER = http://mn-l.mncdn.com/trthaber/trthaber3/radyodelisi.m3u8
TRT HABER = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live/mpegtsTRT_Haber_512.stream
TRT HABER = http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/haberturk/haberturk/haberturk.m3u8?karamba=1
TRT HD = rtmp://sol.trtcdn.com/tv/trthd/trthd_3
TRT HD = http://sol.trtcdn.com/tv/trthd/trthd_3/radyodelisi.m3u8
TRT MÜZİK = http://sol.trtcdn.com/tv/trtmuzik/trtmuzik_3/radyodelisi.m3u8
TRT MÜZİK = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live/mpegtsTRT_Muzik_750.stream
TRT MÜZİK = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live/mpegtsTRT_Muzik_1500.stream
TRT MÜZİK = http://38.117.88.253:7777/TRTMuzik_HD/TRTMuzik_High.m3u8
TRT OKUL = http://sol.trtcdn.com/tv/trtokul/trtokul_3/radyodelisi.m3u8
TRT OKUL = http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/okul/okul/okul.m3u8?karamba=1
TRT SPOR = http://sol.trtcdn.com/tv/trtspor/trtspor_3/radyodelisi.m3u8
TRT SPOR = http://85.132.44.105:1935/turktv/trtspor.sdp/playlist.m3u8
TRT SPOR = http://38.117.88.253:7777/TRTSport_HD/TRTSport_High.m3u8
TRT TÜRK = http://sol.trtcdn.com/tv/trtturk/trtturk_3/radyodelisi.m3u8
TRT TÜRK = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live/mpegtsTRT_Turk_750.stream
TRT TÜRK = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live/mpegtsTRT_Turk_1500.stream
TRT TÜRK = http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/trtturk/trtturk/trtturk.m3u8?karamba=1
TRT TÜRK = http://38.117.88.253:7777/TRTTurk_HD/TRTTurk_High.m3u8
TTV = rtmp://s01.speednext.com:1935/tmedya/tmedya
TUNA SHOPPİNG TV= http://eu02.kure.tv:80/liveedge/tuna3/playlist.m3u8
TÜRKMENELİ TV = mms://213.142.142.213/turkmenelitv
TV1 = rtmp://stream.taksimbilisim.com:1935/tv1/bant1
TV2 = http://live.netd.com.tr/S1/HLS_LIVE/tv2/1000/prog_index.m3u8
TV2 = http://85.132.44.105:1935/turktv/tv2.sdp/playlist.m3u8
TV2 = http://38.117.88.253:7777/TV2_HD/TV2_High.m3u8
TV4 = rtmp://strm-i.glb.pr.medianova.tv/karamel/karamel
TV5 = mmsh://yayin3.canliyayin.org/tv5
TV8 = rtmp://yayin.canlitv.com/live/tv8
TV8 = http://strm-i.glb.pr.medianova.tv/tv8/_definst_/tv8_live3/playlist.m3u8
TV8 = http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/tv8/tv8/tv8.m3u8?karamba=1
TV8 = http://38.117.88.253:7777/TV8_HD/TV8_High.m3u8
TV10 = rtmp://5.135.142.60:1935/tv10/xetero
TV10 = http://5.135.142.60:1935/tv10/xetero/playlist.m3u8
TV10 = http://www.tv10.com.tr/tv10.com.tr/rplay.swf
TV41= rtmp://stream.taksimbilisim.com/tv41/bant1
TV 2000 = rtmp://stream.taksimbilisim.com/tv2000/bant1
TV EM =rtmpe://sr1.netmedya.org/em-tv2/live.sdp
TV GENÇ = rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/genctv
TV KAYSERİ = rtmp://yayin3.canliyayin.org/tvkayseri/tvkayseri
TVM = rtmp://yayin.canlitv.com/live/tvmalatya.flv
TV NET = rtmp://91.93.118.165/tvnet/livestream
TV UZBEKİSTAN Özbekistan =http://live1.mtrk.uz:1935/live/uzbekistan.stream/playlist.m3u8
TVT = http://livetr.gostream.nl/armaholding/tvt/radyodelisi.m3u8
TV TIBB = http://85.132.44.99:1935/webtv/tvtibb.sdp/playlist.m3u8
TV YOSHLAR Özbekistan =http://live1.mtrk.uz:1935/live/yoshlar.stream/playlist.m3u8
UFUK TV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/ufuktv
ULUSAL KANAL = rtmp://174.127.77.205:1935/ulusaltv/livestream
ULUSAL kANAL = http://iphone-streaming.ustream.tv/ustreamVideo/16911393/streams/live/playlist.m3u8
UŞAK EGEM TV =rtmp://stream2.taksimbilisim.com/egemtv/bant1
UZ HD Özbekistan = http://live1.mtrk.uz:1935/live/uzhd.stream/playlist.m3u8
UZ HD Özbekistan = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live/mpegtsUZHD512.stream
UZ SAT Özbekistan = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live/mpegtsUzSat512.stream
UZ SAT Özbekistan = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live/mpegtsUzSat1500.stream
UZBEKİSTON Özbekistan = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live//mpegtsUzbekistan512.stream
ÜLKE TV = http://livetr.gostream.nl/ulketv/ulketv/radyodelisi.m3u8
ÜLKE TV HD = http://livetr.gostream.nl/ulketvhq/ulketvhq/radyodelisi.m3u8
QURAN TV Azerice = mms://isl1.islam4peace.com/QuranAzeriThemeTV
QURAN TV Türkçe = mms://isl1.islam4peace.com/QuranTurkishThemeTV
VAN TV = mms://yayin4.canliyayin.org/vantv
VATAN TV = rtmp://yayin.mirasis.com.tr/live/vatan
VEKİLİM TV = rtmp://s01.speednext.com:1935/vekilimtv/vekilimtv
VİSİON TV Azerbaycan = rtmp://cdn4.video.az:1935/live/elvin
VİSİON TV Azerbaycan = http://cdn4.video.az:1935/live/elvin/playlist.m3u8
VİZYONTÜRK TV = http://yayin.canlitv.com:1935/live/vizyonturktv/playlist.m3u8
VOİCE OF SUMGAİT = http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=voiceofsumgait&autoPlay=true
VTV = rtmp://stream2.taksimbilisim.com/kanalvip/bant1
VUSLAT TV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/vuslattv.flv
WOMAN LİFE TV = mms://yayin5.canliyayin.org/womanlife
WORLD BEAUTY CHANNEL= rtmp://85.25.122.232/wbc2/video/stream.flv
WORLD TRAVEL CHANNEL HD = rtmp://stream.taksimbilisim.com:1935/wtc/bant1
XEYAL TV Azerbaycan =http://85.132.44.105:1935/webtv/xeyaltv.sdp/playlist.m3u8
XAZER TV Azerbaycan = rtsp://bit.ly/QfKWtq
XAZER TV Azerbaycan = http://bit.ly/MiWirV
XAZER TV Azerbaycan = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live/mpegtsHazar_750.stream
XAZER TV Azerbaycan = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live/mpegtsHazar_1500.stream
XAZER TV Azerbaycan = http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/xazer/xazer/xazer.m3u8?karamba=1
XAZER TV Azerbaycan = http://38.117.88.253:7777/Xazar_HD/Xazar_High.m3u8
XNHD = rtmp://win5.yayinda.org/telecine/telecine
YABAN TV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/yabantv
YABAN TV = http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/yabantv/yabantv/yabantv.m3u8?karamba=1
YABAN TV = http://38.117.88.253:7777/Yaban_HD/Yaban_High.m3u8
YAREN TV = rtmp://yarentv.radyotvyayini.com/rtplive/yarentv.sdp
YAT TV = rtmp://s01.speednext.com:1935/yattv/yattv
YENİ DEVRAN TV =http://stream13.speednext.com:1935/yenidevrantv/yenidevrantv/playlist.m3u8
YOL TV = rtmp://178.254.20.205:2100/yol/yolstream.flv
YOSHLAR TV = rtmp://live.mediabay.tv:1935/live//mpegtsYoshlar512.stream
YOZGAT TV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/yozgattv.flv
YÖRÜK TV = http://yayin5.canliyayin.org/yoruktv
YUMURCAK TV = rtmp://yayin.canlitv.com/live/yumurcaktv
YUMURCAK TV = http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/yumurcak/yumurcak/yumurcak.m3u8?karamba=1
20-08-2014
MovieMax http://basak:basak@sportv.cccam.us:5017 bein sports 2 http://basak:basak@sportv.cccam.us:5018 Moviesmart http://basak:basak@sportv.cccam.us:5019 Movies 2 http://basak:basak@sportv.cccam.us:5020

StarTV
http://iptvp.net/stream/StarTVTurkiye_HD.m3u8
Kanal Türk
http://iptvp.net/stream/Kanalturk_HD.m3u8
Kanal D
http://iptvp.net/stream/KanalD_HD.m3u8
SkyTurk
http://iptvp.net/stream/SkyTurk_HD.m3u8
YabanTV
http://iptvp.net/stream/Yaban_HD.m3u8
BeyzazTV
http://iptvp.net/stream/BeyazTV_HD.m3u8
BugünTV
http://iptvp.net/stream/Bugun_HD.m3u8
CNNB E
http://iptvp.net/stream/CNBCE_HD.m3u8
CNN
http://iptvp.net/stream/CNN_HD.m3u8
TRT PAKET
http://iptvp.net/stream/TRT1_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/TRT6_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/TRTArabic_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/TRTAvaz_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/TRTBelgesel_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/TRTCocuk_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/TRTDiyanet_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/TRTHaber_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/TRTMuzik_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/TRTOkul_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/TRTSport_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/TRTTurk_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/TRT_HD.m3u8
CINE 5
http://iptvp.net/stream/Cine5_HD.m3u8
Dream1
http://iptvp.net/stream/DreamTurk_HD.m3u8
Dream2
http://iptvp.net/stream/Dream_HD.m3u8
EGE TV
http://iptvp.net/stream/EgeTV_HD.m3u8
Fenerbahce TV
http://iptvp.net/stream/FBTV_HD.m3u8
Fox
http://iptvp.net/stream/FoxTurkiye_HD.m3u8

http://iptvp.net/stream/AHaber_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/ATVAvrupa_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/ATVTurkiye_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/AdanaTV_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/AkdenizTV_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/AksTV_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/AksuTV_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Arabesk_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Asu_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/BRT1_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/BRT2_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/BRTV_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Baris_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Berat_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Bereket_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/CartoonFilms_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/CartoonNetwork_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/CayTV_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Cem_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/DostTV_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/EuroStar_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Flash_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/GaziantepOlay_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Gunaz_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/ImanTV_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Kanal15_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Kanal26_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Kanal34_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Kanal35_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Kanal3_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Kanal4_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Kanal58_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Kanal5_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Kanal7Avrupa_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Kanal9_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/KanalHayat_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/KanalSim_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/KanalTKibris_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/KanalUrfa_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/KaradenizTurk_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Karameesh_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/KarandenizTV_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/KibrisGenc_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/KibrisTV_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Kocaeli_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/KonTV_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Konya_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Koy_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Koza_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/KralPopTV_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/KralTV_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/LondraTurk_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/MaviKaradeniz_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/MaviTrabzon_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Mehtap_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/MeltemTV_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Mesaj_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/MinikaCocuk_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/MinikaGo_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Nehir_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/PowerTurkTV_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/TGRTBelgesel_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/TGRTHaber_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/TJK_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/TMB_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/TV2_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/TV4_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/TV52_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/TV5_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/TV8_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/TVKayseri_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/TVNet_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/TurkC_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Turkmeneli_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/UlkeTV_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Ulusal_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/VatanTurk_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Vatan_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Yaren_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Yemen_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/YeniAsir_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Yol_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/Yumurcak_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/YurdumTV_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/TV2_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/TV4_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/TV52_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/TV5_HD.m3u8
http://iptvp.net/stream/TV8_HD.m3u8
#EXTINF:-1,TRT 1 http://38.99.146.101:7777/TRT1_LR/TRT1_Low.m3u8?user=r1h25f55oz1olu55htgxg455&session=c14700f26f00436b0660b0d73cc44af38aba83b4c6b440f053a1a366e8744688a299​017ce29bf1aa&hlsid=HLS_2945082 #EXTINF:-1,SHOW TV http://38.99.146.101:7777/ShowTV_LR/ShowTV_Low.m3u8?user=r1h25f55oz1olu55htgxg455&session=c14700f26f00436b0660b0d73cc44af38aba83b4c6b440f053a1a366e8744688a299​017ce29bf1aa&hlsid=HLS_2945489 #EXTINF:-1,STAR Tv http://38.99.146.101:7777/StarTVTurkiye_LR/StarTVTurkiye_Low.m3u8?user=r1h25f55oz1olu55htgxg455&session=c14700f26f00436b0660b0d73cc44af38aba83b4c6b440f053a1a366e8744688a299​017ce29bf1aa&hlsid=HLS_2945858 #EXTINF:-1,TV 8 http://38.99.146.101:7777/TV8_LR/TV8_Low.m3u8?user=r1h25f55oz1olu55htgxg455&session=c14700f26f00436b0660b0d73cc44af38aba83b4c6b440f053a1a366e8744688a299​017ce29bf1aa&hlsid=HLS_2946268 #EXTINF:-1,Bugün Tv http://38.99.146.101:7777/Bugun_LR/Bugun_Low.m3u8?user=r1h25f55oz1olu55htgxg455&session=c14700f26f00436b0660b0d73cc44af38aba83b4c6b440f053a1a366e8744688a299​017ce29bf1aa&hlsid=HLS_2946525 #EXTINF:-1,Kanal 7 http://38.99.146.101:7777/Kanal7_LR/Kanal7_Low.m3u8?user=r1h25f55oz1olu55htgxg455&session=c14700f26f00436b0660b0d73cc44af38aba83b4c6b440f053a1a366e8744688a299​017ce29bf1aa&hlsid=HLS_2946639 #EXTINF:-1,Beyaz Tv http://38.99.146.101:7777/BeyazTV_LR/BeyazTV_Low.m3u8?user=r1h25f55oz1olu55htgxg455&session=c14700f26f00436b0660b0d73cc44af38aba83b4c6b440f053a1a366e8744688a299​017ce29bf1aa&hlsid=HLS_2946899 #EXTINF:-1,Flash Tv http://38.99.146.101:7777/Flash_LR/Flash_Low.m3u8?user=r1h25f55oz1olu55htgxg455&session=c14700f26f00436b0660b0d73cc44af38aba83b4c6b440f053a1a366e8744688a299​017ce29bf1aa&hlsid=HLS_2947046 #EXTINF:-1,Ulke Tv http://38.99.146.101:7777/UlkeTV_LR/UlkeTV_Low.m3u8?user=r1h25f55oz1olu55htgxg455&session=c14700f26f00436b0660b0d73cc44af38aba83b4c6b440f053a1a366e8744688a299​017ce29bf1aa&hlsid=HLS_2947124 #EXTINF:-1,TV NET http://38.99.146.101:7777/TVNet_LR/TVNet_Low.m3u8?user=r1h25f55oz1olu55htgxg455&session=c14700f26f00436b0660b0d73cc44af38aba83b4c6b440f053a1a366e8744688a299​017ce29bf1aa&hlsid=HLS_2947228 #EXTINF:-1,Kanal 24 http://38.99.146.101:7777/24_LR/24_Low.m3u8?user=r1h25f55oz1olu55htgxg455&session=c14700f26f00436b0660b0d73cc44af38aba83b4c6b440f053a1a366e8744688a299​017ce29bf1aa&hlsid=HLS_2947280 #EXTINF:-1,CNN Türk http://38.99.146.101:7777/CNNTurk_LR/CNNTurk_Low.m3u8?user=r1h25f55oz1olu55htgxg455&session=c14700f26f00436b0660b0d73cc44af38aba83b4c6b440f053a1a366e8744688a299​017ce29bf1aa&hlsid=HLS_2947339 #EXTINF:-1,SKY Türk http://38.99.146.101:7777/SkyTurk_LR/SkyTurk_Low.m3u8?user=r1h25f55oz1olu55htgxg455&session=c14700f26f00436b0660b0d73cc44af38aba83b4c6b440f053a1a366e8744688a299​017ce29bf1aa&hlsid=HLS_2947407 #EXTINF:-1,Haber Türk http://38.99.146.101:7777/TGRTHaber_LR/TGRTHaber_Low.m3u8?user=r1h25f55oz1olu55htgxg455&session=c14700f26f00436b0660b0d73cc44af38aba83b4c6b440f053a1a366e8744688a299​017ce29bf1aa&hlsid=HLS_2947639 #EXTINF:-1,TGRT Haber http://38.99.146.101:7777/TGRTHaber_LR/TGRTHaber_Low.m3u8?user=r1h25f55oz1olu55htgxg455&session=c14700f26f00436b0660b0d73cc44af38aba83b4c6b440f053a1a366e8744688a299​017ce29bf1aa&hlsid=HLS_2947639 #EXTINF:-1,S HABER http://38.99.146.101:7777/SamanyoluHaber_LR/SamanyoluHaber_Low.m3u8?user=r1h25f55oz1olu55htgxg455&session=c14700f26f00436b0660b0d73cc44af38aba83b4c6b440f053a1a366e8744688a299​017ce29bf1aa&hlsid=HLS_2947900 #EXTINF:-1,A9 http://38.99.146.101:7777/A9_LR/A9_Low.m3u8?user=r1h25f55oz1olu55htgxg455&session=c14700f26f00436b0660b0d73cc44af38aba83b4c6b440f053a1a366e8744688a299​017ce29bf1aa&hlsid=HLS_2948062 #EXTINF:-1,Mehtap Tv http://38.99.146.101:7777/Mehtap_LR/Mehtap_Low.m3u8?user=r1h25f55oz1olu55htgxg455&session=c14700f26f00436b0660b0d73cc44af38aba83b4c6b440f053a1a366e8744688a299​017ce29bf1aa&hlsid=HLS_2948370 #EXTINF:-1,TV2 http://38.99.146.101:7777/TV2_LR/TV2_Low.m3u8?user=r1h25f55oz1olu55htgxg455&session=c14700f26f00436b0660b0d73cc44af38aba83b4c6b440f053a1a366e8744688a299​017ce29bf1aa&hlsid=HLS_2948710 #EXTINF:-1,Kanal Avrupa http://38.99.146.101:7777/KanalAvrupa_LR/KanalAvrupa_Low.m3u8?user=r1h25f55oz1olu55htgxg455&session=c14700f26f00436b0660b0d73cc44af38aba83b4c6b440f053a1a366e8744688a299​017ce29bf1aa&hlsid=HLS_2948890 #EXTINF:-1,Kanal A http://38.99.146.101:7777/KanalA_LR/KanalA_Low.m3u8?user=r1h25f55oz1olu55htgxg455&session=c14700f26f00436b0660b0d73cc44af38aba83b4c6b440f053a1a366e8744688a299​017ce29bf1aa&hlsid=HLS_2949288 #EXTINF:-1,CİNE 5 http://38.99.146.101:7777/Cine5_LR/Cine5_Low.m3u8?user=r1h25f55oz1olu55htgxg455&session=c14700f26f00436b0660b0d73cc44af38aba83b4c6b440f053a1a366e8744688a299​017ce29bf1aa&hlsid=HLS_2950273 #EXTINF:-1,Meltem Tv http://38.99.146.101:7777/MeltemTV_LR/MeltemTV_Low.m3u8?user=r1h25f55oz1olu55htgxg455&session=c14700f26f00436b0660b0d73cc44af38aba83b4c6b440f053a1a366e8744688a299​017ce29bf1aa&hlsid=HLS_2950935 #EXTINF:-1,TRT Diyanet http://38.99.146.101:7777/TRTDiyanet_LR/TRTDiyanet_Low.m3u8?user=r1h25f55oz1olu55htgxg455&session=c14700f26f00436b0660b0d73cc44af38aba83b4c6b440f053a1a366e8744688a299​017ce29bf1aa&hlsid=HLS_2951310
5-05-2014
http://www.time4popcorn.eu.Popcorn.Time.4.3.movies.HD-FULL@50.7.207.114:80/sinema6 http://www.time4popcorn.eu.Popcorn.Time.4.3.movies.HD-FULL@50.7.207.114:80/sinema5 http://www.time4popcorn.eu.Popcorn.Time.4.3.movies.HD-FULL@50.7.207.114:80/sinema4 http://www.time4popcorn.eu.Popcorn.Time.4.3.movies.HD-FULL@50.7.207.114:80/sinema3 http://www.time4popcorn.eu.Popcorn.Time.4.3.movies.HD-FULL@50.7.207.114:80/sinema2 http://www.time4popcorn.eu.Popcorn.Time.4.3.movies.HD-FULL@50.7.207.114:80/sinema1
http://111.118.21.77.ptv3.phd499@50.7.207.114:80/sinema1 http://111.118.21.77.ptv3.phd499@50.7.207.114:80/sinema2 http://111.118.21.77.ptv3.phd499@50.7.207.114:80/sinema3 http://111.118.21.77.ptv3.phd499@50.7.207.114:80/sinema4 http://111.118.21.77.ptv3.phd499@50.7.207.114:80/sinema5 http://111.118.21.77.ptv3.phd499@50.7.207.114:80/sinema6
#EXTINF:O,Film Smart 1 rtmp://bal.goodgame.ru:1940/stream/filmsmart #EXTINF:O,Film Smart 2 rtmp://bal.goodgame.ru:1940/stream/filmsmart2 #EXTINF:O,Film Smart HD rtmp://bal.goodgame.ru:1940/stream/filmsmarthd #EXTINF:O,Film Smart Türk rtmp://bal.goodgame.ru:1940/stream/filmsmartturk #EXTINF:O<Smart Belgesel rtmp://bal.goodgame.ru:1940/stream/smartbelgesel
SMART SPORT 1http://217.172.189.81:14000
SMART SPORT 2http://217.172.189.81:15000
#EXTINF:-1,SMART HD (YENİ KANAL) http://88.150.196.74:8080/smarthd
 #EXTINF:-1,TRT HD http://tinyurl.com/TRT1-HD-TRT1
#EXTINF:-1,ATV
http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/atvturk/atvturk/atvturk.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,FOX
http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/foxturk/foxturk/foxturk.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,Kanal 7
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/kanal7/kanal7/kanal7.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,Kanal D
http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/canald/canald/canald.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,24 TV
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/kanal24/kanal24/kanal24.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,KANALTURK
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/kanalturk/kanalturk/kanalturk.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,NTV
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/canlintv/canlintv/canlintv.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJa

#EXTINF:-1,NTV SPOR
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/ntvspor/ntvspor/ntvspor.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,SHOW TV
http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/showtv/showtv/showtv.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,TV 360
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/skyturk/skyturk/skyturk.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,STAR TV
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/startv/startv/startv.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,TRT 1
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/trt1/trt1/trt1.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,TRT HABER
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/haberturk/haberturk/haberturk.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,TRT TURK
http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/trtturk/trtturk/trtturk.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,TRT SPOR
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/trt3/trt3/trt3.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ
#EXTINF:-1,TRT COCUK
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/trtcocuk/trtcocuk/trtcocuk.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,TRT OKUL
http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/okul/okul/okul.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,TRT AVAZ
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/trtavaz/trtavaz/trtavaz.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,TV8
http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/yabantv/yabantv/yabantv.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,YABAN TV
http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/yabantv/yabantv/yabantv.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,TMB TV
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/tmbtv/tmbtv/tmbtv.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,KRAL TV
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/kral/kral/kral.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,PLANET TURK
http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/planetturk/planetturk/planetturk.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,YUMURCAK TV
http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/yumurcak/yumurcak/yumurcak.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,Cartoon Network
http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/cartoon/cartoon/cartoon.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,Nat Geo
http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/natgeo/natgeo/natgeo.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,Nat Geo Wild
http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/natgeowild/natgeowild/natgeowild.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,Animal Planet
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/animalplanet/animalplanet/animalplanet.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,Discovery Channel
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/discovery/discovery/discovery.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,Discovery World
http://hls01-06.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/discoveryworld/discoveryworld/discoveryworld.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,Discovery Science
http://hls01-06.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/discoverysci/discoverysci/discoverysci.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,Viasat History
http://hls01-11.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/viasathist/viasathist/viasathist.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,Viasat Explorer
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/viasatexp/viasatexp/viasatexp.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,beIN Sport 2
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/sport2/sport2/sport2.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,beIN Sport 3
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/sport3/sport3/sport3.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,beIN Sport 4
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/sport4/sport4/sport4.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,beIN Sport 5
http://hls01-06.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/sport5/sport5/sport5.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,beIN Sport 6
http://hls01-06.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/sport6/sport6/sport6.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,beIN Sport 7
http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/sport7/sport7/sport7.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,beIN Sport 8
http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/sport8/sport8/sport8.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,ANS TV
http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/anstv/anstv/anstv.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,ATV Azerbaycan
http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/atvaz/atvaz/atvaz.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,AZTV
http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/aztv/aztv/aztv.m3u8

#EXTINF:-1,CBC Azerbaycan
http://hls01-06.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/cbcaz/cbcaz/cbcaz.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,IDMAN TV
http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/idman/idman/idman.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,InterAz
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/interaz/interaz/interaz.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,ITV
http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/ictimai/ictimai/ictimai.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,Lider TV
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/lider/lider/lider.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,Medeniyet EN
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/medeniyet/medeniyet/medeniyet.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,Region TV
http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/regiontv/regiontv/regiontv.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,SPACE TV
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/space/space/space.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,XEZER
http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/xazer/xazer/xazer.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,CNN International
http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/cnnintl/cnnintl/cnnintl.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,BBC World News
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/bbcworldnews/bbcworldnews/bbcworldnews.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,France 24
http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/france24/france24/france24.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,DW EUROPE
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/dweurope/dweurope/dweurope.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,Rai News
http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/rainews/rainews/rainews.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,EURONEWS
http://hls01-06.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/euronews/euronews/euronews.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,TV5
http://hls01-05.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/tv5/tv5/tv5.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,Eurosport
http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/eurosport/eurosport/eurosport.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,Eurosport 2
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/eurosport2/eurosport2/eurosport2.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,VH1 European
http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/vh1/vh1/vh1.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,MCM Top
http://hls01-06.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/mcmtop/mcmtop/mcmtop.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,Mezzo
http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/mezzo/mezzo/mezzo.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,Nickelodeon
http://hls01-05.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/nickelodeon/nickelodeon/nickelodeon.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,Disney Channel
http://hls01-05.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/disney/disney/disney.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,Karusel
http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/karusel/karusel/karusel.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,Comedy TV
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/komeditv/komeditv/komeditv.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,Bloomberg TV
http://hls01-10.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/bloomberg/bloomberg/bloomberg.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ

#EXTINF:-1,Aljazeera Int
http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/aljazeeraintl/aljazeeraintl/aljazeeraintl.m3u8?mfamwuUL6IpOXDJ8WwxJ
lig tv
http://s01.tvhdplus.com/live?channelId=2&uid=4&deviceUser=testyayin&devicePass=testyayin
lig 2
http://s01.tvhdplus.com/live?channelId=7&uid=4&deviceUser=testyayin&devicePass=testyayin
rtsp://lewebtvbouquetfrancophone.overblog.com@50.7.207.114/sinema1
rtsp://lewebtvbouquetfrancophone.overblog.com@50.7.207.114/sinema2
rtsp://lewebtvbouquetfrancophone.overblog.com@50.7.207.114/sinema3
rtsp://lewebtvbouquetfrancophone.overblog.com@50.7.207.114/sinema4
rtsp://lewebtvbouquetfrancophone.overblog.com@50.7.207.114/sinema5
rtsp://lewebtvbouquetfrancophone.overblog.com@50.7.207.114/sinema6
KANAL D http://212.224.108.80/S1/HLS_LIVE/kanald/1500/prog_index.m3u8 CNN Türk http://212.224.108.80/S1/HLS_LIVE/cnn_turk/1000/prog_index.m3u8 TV2 http://212.224.108.80/S1/HLS_LIVE/tv2/1000/prog_index.m3u8 DREAM TV http://212.224.108.80/S1/HLS_LIVE/dreamtv/1000/prog_index.m3u8 DREAMTURK http://212.224.108.80/S1/HLS_LIVE/dr...rog_index.m3u8 TAY TV http://212.224.108.80/S1/HLS_LIVE/dreamturktv/1000/prog_index.m3u8 TAKSIM http://212.224.108.80/S1/HLS_LIVE/taksim/1000/prog_index.m3u8
hd cinema
mmsh://50.7.207.114:80/sinema2//214.0.7.3:7777?MSWMExt=.asf
film smartrtmp://bal.goodgame.ru:1940/stream/filmsmart
film smart 2
rtmp://bal.goodgame.ru:1940/stream/filmsmart2
>Moviegold HD
 http://154.46.33.168:1111/ 
>Moviemax TURSKI
http://154.46.33.168:1112/ 
>Moviemax Premier HD
 http://154.46.33.168:1113/
 >Moviesmart Premium
 HD http://154.46.33.168:1114/
moviemax premier hd
rtmp://goodgame.z-1.cdnnow.ru:1941/stream//20932
TÜRK FİLMLERİ MYVIDEO.AZ
Barda 
http://vod02.myvideo.az/flv/180/1794424.mp4
recep ivedik 4
http://vod04.myvideo.az/flv/192/1919470.mp4
ferah feza
http://vod03.myvideo.az/flv/192/1914551.mp4
daire
http://vod03.myvideo.az/flv/192/1912103.mp4
erkekler
http://vod03.myvideo.az/flv/189/1882107.mp4
sicak
http://vod03.myvideo.az/flv/182/1819156.mp4
Sakli Hayatlar
http://vod01.myvideo.az/flv/183/1822175.mp4
Bekleme Odası 
http://vod02.myvideo.az/flv/180/1794449.mp4 
Evim Sensin 
http://vod02.myvideo.az/flv/180/1799543.mp4 
Celal ile Ceren 
http://vod02.myvideo.az/flv/181/1800349.mp4 
Mavi Pansiyon 
http://vod02.myvideo.az/flv/181/1800648.mp4 
Kader
http://vod02.myvideo.az/flv/180/1794455.mp4 
Bir Avuç Deniz
http://vod02.myvideo.az/flv/181/1800666.mp4 
****************************************************************************************************
FINEST TV
http://62.153.171.60:1466 
MESAJ TV
http://213.128.92.166:80/mesajtvcanli/mesajtvcanli/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,ATV TR
http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/1.ch

#EXTINF:-1,KANAL 7 TR

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/2.ch

#EXTINF:-1,KANAL D

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/3.ch

#EXTINF:-1,KANAL TURK

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/4.ch

#EXTINF:-1,NTV

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/5.ch

#EXTINF:-1,NTV SPOR

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/6.ch

#EXTINF:-1,STAR TV

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/7.ch

#EXTINF:-1,TRT 1

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/8.ch

#EXTINF:-1,TRT HABER

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/9.ch

#EXTINF:-1,TRT TURK

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/10.ch

#EXTINF:-1,TRT SPOR

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/11.ch

#EXTINF:-1,TRT COKUR

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/12.ch

#EXTINF:-1,TRT OKUL

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/13.ch

#EXTINF:-1,TRT AVAZ

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/14.ch

#EXTINF:-1,PLANET TURK

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/15.ch

#EXTINF:-1,ATV AZERBAYCAN

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/16.ch

#EXTINF:-1,IDMAN TV

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/17.ch

#EXTINF:-1,ESP 1

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/18.ch

#EXTINF:-1,ESP 2

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/19.ch

#EXTINF:-1,NICK

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/20.ch

#EXTINF:-1,DISNEY CHANNEL

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/21.ch

#EXTINF:-1,COMEDY TV

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/22.ch

#EXTINF:-1,BLOOMERANG TV

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/23.ch

#EXTINF:-1,BEIN SPORT 2

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/24.ch

#EXTINF:-1,BEIN SPORT 3

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/25.ch

#EXTINF:-1,BEIN SPORT 4

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/26.ch

#EXTINF:-1,BEIN SPORT 5

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/27.ch

#EXTINF:-1,BEIN SPORT 6

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/28.ch

#EXTINF:-1,NAT GEO

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/29.ch

#EXTINF:-1,NAT GEO WILD

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/30.ch

#EXTINF:-1,ANIMAL PLANET

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/31.ch

#EXTINF:-1,DISCOVERY CHANNEL

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/32.ch

#EXTINF:-1,DISCOVERY CHANNEL

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/33.ch

#EXTINF:-1,VISAT HISTORY

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/34.ch

#EXTINF:-1,VIASAT EXPLORE

http://demo.xtream-codes.com/fhwcsd0l5I/TEST_BY_ALEX/_CONTACT_IN_NERTILALBA@GMAIL.COM/35.ch

kanal D HD

http://212.224.108.80/S1/HLS_LIVE/kanald/1500/prog_index.m3u8

1 Türk

http://212.224.108.80/S1/HLS_LIVE/cnn_turk/1000/prog_index.m3u8

tv2

http://212.224.108.80/S1/HLS_LIVE/tv2/1000/prog_index.m3u8

dream tv

http://212.224.108.80/S1/HLS_LIVE/dreamtv/1000/prog_index.m3u8


http://212.224.108.80/S1/HLS_LIVE//1000/prog_index.m3u8

5

http://212.224.108.80/S1/HLS_LIVE/tay/1000/prog_index.m3u8

6

http://212.224.108.80/S1/HLS_LIVE/taksim/1000/prog_index.m3u8

VIP channel  Cinema
rtmp://goodgame.z-1.cdnnow.ru:1941/stream//20932
http://176.31.45.40:17500
http://176.31.45.40:28500
NatGeoWild HD   http://88.150.236.172:5006/natgeowild
Kanal D HD  http://88.150.236.172:5008/kanald
Star HD  http://88.150.236.172:5009/star
Atv  http://88.150.236.172:5010/atv
ntv spor
http://85.132.71.4:1935/turktv/ntvspor.sdp/playlist.m3u8?
kanal 24
rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/kanal24/kanal243

fox
http://38.117.88.253:7777/FoxTurkiye_HD/FoxTurkiye_High.m3u8
kanal d Hd
http://212.224.108.80/S1/HLS_LIVE/kanald/1500/prog_index.m3u8

bugun tv
http://kanalturk.ercdn.net/er/buguntv3/playlist.m3u8
25-05-2014
TURKEI FILM
EXTM3U 
#EXTINF:-1,SAĞ SAĞLİM SİL BAŞTAN 
http://bit.do/sa-sa-lim-sil-bastan-2013-bicey1967
 #EXTINF:-1,KARNAVAL
 http://bit.do/karnaval-2014-bicey1967
 #EXTINF:-1,ERKEKLER'
 http://bit.do/erkekler-2013-bicey1967
 #EXTINF:-1,YOZGAT BLUES
 http://bit.do/yozgat-blues-2014-bicey1967
 #EXTINF:-1,PATRON MUTLU SON İSTİYOR
 http://bit.do/patron-mutlu-son-istiyor-2014-bicey1967
 #EXTINF:-1,ŞEFKAT YERİMDAR
 http://bit.do/efkat-yerimdar-2014-bicey1967
 #EXTINF:-1,SU VE ATEŞ
 http://bit.do/su-ve-ates-bicey1967
 #EXTINF:-1,BENİM DÜNYAM 
http://bit.do/benim-d-nyam-2013-bicey1967
 #EXTINF:-1,DAİRE'
 http://bit.do/daire-2014-bicey1967
 #EXTINF:-1,DÜĞÜN DERNEK 
http://bit.do/d-n-dernek-bicey1967
 #EXTINF:-1,ARKADAŞLAR ARASINDA
 http://bit.do/arkada-lar-aras-nda-2014-bicey1967
AZTV http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/aztv/aztv/aztv.m3u8?mikusa1111=LIVE
 Medeniyet http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/medeniyet/medeniyet/medeniyet.m3u8?mikusa1111=LIVE
TMBTV http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/tmbtv/tmbtv/tmbtv.m3u8?mikusa1111=LIVE
 Planet Mutfak http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/planetsinema/planetsinema/planetsinema.m3u8?mikusa1111=LIVE
Planet Pembe http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/planetpembe/planetpembe/planetpembe.m3u8?mikusa1111=LIVE
PlanetTürk http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/planetturk/planetturk/planetturk.m3u8?mikusa1111=LIVE
 ATV http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/atvturk/atvturk/atvturk.m3u8?mikusa1111=LIVE
 FOX http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/foxturk/foxturk/foxturk.m3u8?mikusa1111=LIVE
Kanal 7 http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/kanal7/kanal7/kanal7.m3u8?mikusa1111=LIVE
Kanal D http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/canald/canald/canald.m3u8?mikusa1111=LIVE
 24 http://hls0100.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/kanal24/kanal24/kanal24.m3u8?mikusa1111=LIVE
 KANALTÜRK http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/kanalturk/kanalturk/kanalturk.m3u8?mikusa1111=LIVE
NTV http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/canlintv/canlintv/canlintv.m3u8?mikusa1111=LIVE
 NTV SPOR http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/ntvspor/ntvspor/ntvspor.m3u8?mikusa1111=LIVE 
SHOW TV http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/showtv/showtv/showtv.m3u8?mikusa1111=LIVE
 ShowMax http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/showmax/showmax/showmax.m3u8?mikusa1111=LIVE
 SkyTurk http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/skyturk/skyturk/skyturk.m3u8?mikusa1111=LIVE
 Star TV http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/startv/startv/startv.m3u8?mikusa1111=LIVE
TRT Avaz http://hls0100.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/trtavaz/trtavaz/trtavaz.m3u8?mikusa1111=LIVE 
TRT Cocuk http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/trtcocuk/trtcocuk/trtcocuk.m3u8?mikusa1111=LIVE 
TRT HABER http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/haberturk/haberturk/haberturk.m3u8?mikusa1111=LIVE 
TRT Türk http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/trtturk/trtturk/trtturk.m3u8?mikusa1111=LIVE
 TRT1 http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/trt1/trt1/trt1.m3u8?mikusa1111=LIVE 
TRT3 http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/trt3/trt3/trt3.m3u8?mikusa1111=LIVE
 TÜRKMAX http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/turkmax/turkmax/turkmax.m3u8?mikusa1111=LIVE
 TV8 http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/tv8/tv8/tv8.m3u8?mikusa1111=LIVE
#EXTINF:-1,TRT 1
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://mn-l.mncdn.com/trt1/ playpath=trt13  swfUrl=http://www.trt.net.tr/js/jwplayer.flash.swf  pageUrl=http://www.trt.net.tr/anasayfa/canli.aspx?y=tv&k=trt1

#EXTINF:-1,TRT 1 Secenek 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://live-stream.mncdn.net:1935/trt1/ playpath=trt13 swfUrl=http://gusto.trt.net.tr/VideoPlayer/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2012/07/trt-1.html  swfVfy=1 live=true

#EXTINF:-1,TRT 1 Secenek 3
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/trt1 playpath=trt13 swfUrl=http://www.trt.net.tr/js/jwplayer.flash.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2012/11/trt-1-secenek-2.html  swfVfy=1 live=true

#EXTINF:-1,TRT 1 Secenek 4
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge03-08.az.myvideo.az/dvrh264/trt1/trt1 swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=trt1

#EXTINF:-1,TRT 1 Secenek 5
rtmp://yayin.canlitv.com/live/trt1

#EXTINF:-1,TRT 1 Secenek 6
http://85.132.44.99:1935/turktv/trt1.sdp/radyodelisi.m3u8

#EXTINF:-1,KANAL D
rtmp://dcdn.motiwe.com/dogantv/kanald.stream

#EXTINF:-1,KANAL D Secenek 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge03-01.az.myvideo.az/dvrh264/canald/canald swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=canald

#EXTINF:-1,KANAL D Secenek 3
http://85.132.44.99:1935/turktv/kanald.sdp/radyodelisi.m3u8

#EXTINF:-1,KANAL D Secenek 4
http://38.117.88.253:7777/KanalD_HD/KanalD_High.m3u8?user=m0kydueispgv4w45rq3nd455&session=97b65ccf477d6d50dd6d9765b46970963af6e98ea92c03be082ee4d77f8c2a8f&hlsid=HLS_251387881588598

#EXTINF:-1,KANAL D Secenek 5
rtmp://dcdn.motiwe.com/dsecure/kanald.stream

#EXTINF:-1,EURO D
http://38.117.88.253:7777/EuroD_HD/EuroD_High.m3u8?user=m0kydueispgv4w45rq3nd455&session=97b65ccf477d6d50dd6d9765b46970963af6e98ea92c03be082ee4d77f8c2a8f&hlsid=HLS_251387881588598

#EXTINF:-1,STAR TV
rtmp://yayin.canlitv.com/live/startv

#EXTINF:-1,STAR TV Secenek 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-04.az.myvideo.az/dvrh264/startv/startv swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=startv

#EXTINF:-1,STAR TV Secenek 3
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/startv/startv/startv.m3u8

#EXTINF:-1,EURO STAR
http://38.117.88.253:7777/EuroStar_HD/EuroStar_High.m3u8?user=m0kydueispgv4w45rq3nd455&session=97b65ccf477d6d50dd6d9765b46970963af6e98ea92c03be082ee4d77f8c2a8f&hlsid=HLS_251387881588598

#EXTINF:-1,ATV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://159.253.145.140/atv/ playpath=atv3 swfUrl=http://i.tmgrup.com.tr/p/flowplayer-3.2.9.swf?i=1 live=1 pageUrl=http://www.atv.com.tr/webtv/canli-yayin

#EXTINF:-1,ATV Secenek 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-01.az.myvideo.az/dvrh264/atvturk/atvturk swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=atvturk

#EXTINF:-1,ATV Secenek 3
rtmp://yayin.canlitv.com/live/atv

#EXTINF:-1,ATV Secenek 4
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://live.atv.com.tr:1935/atv/atv3 swfUrl=http://i.tmgrup.com.tr/p/flowplayer-3.2.9.swf  pageUrl=http://www.atv.com.tr/webtv/canli-yayin

#EXTINF:-1,ATV Secenek 5
http://85.132.44.99:1935/turktv/atv-turkiye.sdp/radyodelisi.m3u8

#EXTINF:-1,ATV Secenek 6
http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/atvturk/atvturk/atvturk.m3u8

#EXTINF:-1,ATV AVRUPA
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://159.253.145.140/atveu/atveu3 swfUrl=http://i.tmgrup.com.tr/p/flowplayer-3.2.9.swf pageUrl=http://www.atvavrupa.tv/webtv/videoizle/atv_avrupa/canli_yayin

#EXTINF:-1,SHOW TV
rtmp://yayin.canlitv.com/live/showtv

#EXTINF:-1,SHOW TV Secenek 2
http://mn-i.mncdn.com/showtv_ios/smil:showtv.smil/playlist.m3u8

#EXTINF:-1,SHOW TV Secenek 3
rtmp://stream.ciner.com.tr/showtv/showtv2

#EXTINF:-1,SHOW TV Secenek 4
rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/showtv/showtv2

#EXTINF:-1,SHOW TV Secenek 5
http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/showtv/showtv/showtv.m3u8

#EXTINF:-1,SHOW TURK TV
rtmp://mn-l.mncdn.com/showturktv/showturktv1

#EXTINF:-1,FOX TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge03-09.az.myvideo.az/dvrh264/foxturk/foxturk swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=foxturk

#EXTINF:-1,FOX TV Secenek 2
http://38.117.88.253:7777/FoxTurkiye_HD/FoxTurkiye_High.m3u8?user=m0kydueispgv4w45rq3nd455&session=97b65ccf477d6d50dd6d9765b46970963af6e98ea92c03be082ee4d77f8c2a8f&hlsid=HLS_251387881588598

#EXTINF:-1,FOX TV Secenek 3
http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/foxturk/foxturk/foxturk.m3u8

#EXTINF:-1,KANAL 7
http://mobil.gostream.nl/kanal7iphone/_definst_/3kanal7iphone.sdp/playlist.m3u8

#EXTINF:-1,KANAL 7 Secenek 2
rtmp://yayin.canlitv.com/live/kanal7

#EXTINF:-1,KANAL 7 Secenek 3
http://livetr.gostream.nl/kanal7/kanal7/radyodelisi.m3u8

#EXTINF:-1,KANAL 7 Secenek 4
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge03-04.az.myvideo.az/dvrh264/kanal7/ playpath=mp4:kanal7 swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=kanal7

#EXTINF:-1,KANAL 7 Secenek 5
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/kanal7/kanal7/kanal7.m3u8

#EXTINF:-1,KANAL 7 AVRUPA
http://livetr.gostream.nl/kanal7int/kanal7int/radyodelisi.m3u8

#EXTINF:-1,TV8
rtmp://yayin.canlitv.com/live/tv8

#EXTINF:-1,TV 8 Secenek 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge03-03.az.myvideo.az/dvrh264/tv8/tv8 swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=tv8

#EXTINF:-1,TV8 Secenek 3
http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/tv8/tv8/tv8.m3u8

#EXTINF:-1,TV8 Secenek 4
http://38.117.88.253:7777/TV8_HD/TV8_High.m3u8?user=m0kydueispgv4w45rq3nd455&session=97b65ccf477d6d50dd6d9765b46970963af6e98ea92c03be082ee4d77f8c2a8f&hlsid=HLS_251387881588598

#EXTINF:-1,KANALTURK
http://127.0.0.1:6498/ms2/1370004179881/0MediaPlayer 0 /octoshape hVV octovod.ercdn.com V kanalturk V live V kanalturk V abr/kanalturklivekanalturkabr

#EXTINF:-1,KANALTURK Secenek 2
http://kanalturk.ercdn.net/er/kanalturk3/playlist.m3u8

#EXTINF:-1,KANALTURK Secenek 3
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-08.az.myvideo.az/dvrh264/kanalturk/kanalturk swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=kanalturk

#EXTINF:-1,KANALTURK Secenek 4
rtmp://yayin.canlitv.com/live/kanalturk

#EXTINF:-1,KANAL TURK Secenek 5
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/kanalturk/kanalturk/kanalturk.m3u8

#EXTINF:-1,FLASH TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://174.127.77.205:1935/flashtv/ playpath=flashtv  swfUrl=http://174.127.77.205/jw5/player.swf live=1 pageUrl=http://www.flashtv.com.tr/canliyayin/flashtvyayinizle.html

#EXTINF:-1,FLASH TV Secenek 2
http://38.117.88.253:7777/Flash_HD/Flash_High.m3u8?user=m0kydueispgv4w45rq3nd455&session=97b65ccf477d6d50dd6d9765b46970963af6e98ea92c03be082ee4d77f8c2a8f&hlsid=HLS_251387881588598

#EXTINF:-1,STV
rtmp://yayin.canlitv.com/live/stv

#EXTINF:-1,STV AVRUPA
rtmp://fml.ams.1B3E.edgecastcdn.net/201B3E/STVEU1

#EXTINF:-1,STV AMERIKA
rtmp://stream2.ebru.tv/live/samanyolu_usa_1.sdp

#EXTINF:-1,TV2
http://85.132.44.99/turktv/tv2.sdp/radyodelisi.m3u8

#EXTINF:-1,TV2 Secenek 2
http://38.117.88.253:7777/TV2_HD/TV2_High.m3u8?user=m0kydueispgv4w45rq3nd455&session=97b65ccf477d6d50dd6d9765b46970963af6e98ea92c03be082ee4d77f8c2a8f&hlsid=HLS_251387881588598

#EXTINF:-1,CNBC-e
mmsh://85.111.3.55/cnbce

#EXTINF:-1,CNBC-e Secenek 2
http://38.117.88.253:7777/CNBCE_HD/CNBCE_High.m3u8?user=m0kydueispgv4w45rq3nd455&session=97b65ccf477d6d50dd6d9765b46970963af6e98ea92c03be082ee4d77f8c2a8f&hlsid=HLS_251387881588598

#EXTINF:-1,e2
http://doguslive-i.akamaihd.net/hls/live/205667/e2sd/stream1/streamPlaylist.m3u8

#EXTINF:-1,e2 Secenek 2
http://38.117.88.253:7777/E2_HD/E2_High.m3u8?user=m0kydueispgv4w45rq3nd455&session=97b65ccf477d6d50dd6d9765b46970963af6e98ea92c03be082ee4d77f8c2a8f&hlsid=HLS_251387881588598

#EXTINF:-1,CINE5
rtmp://cine5.stream.cubecdn.net/cine5/stream1

#EXTINF:-1,CINE5 Secenek 2
http://cine5.mobil.cubecdn.net/cine5/mobil.m3u8

#EXTINF:-1,TV EM
rtmpe://sr1.netmedya.org/em-tv2/live.sdp

#EXTINF:-1,TV EM Secenek 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmpe://sr1.netmedya.org/em-tv2/ playpath=live.sdp swfUrl=http://www.tvem.com.tr/swf/player.swf live=1 pageUrl=http://www.tvem.com.tr/canli.asp

#EXTINF:-1,ARTI 1 TV
http://38.117.88.253:7777/Arti_HD/Arti_High.m3u8?user=m0kydueispgv4w45rq3nd455&session=97b65ccf477d6d50dd6d9765b46970963af6e98ea92c03be082ee4d77f8c2a8f&hlsid=HLS_251387881588598

#EXTINF:-1,BEYAZ TV
rtmp://beyaztv.mediatriple.net:1935/beyazliveedge/beyaztv1

#EXTINF:-1,BEYAZ TV Secenek 2
http://beyaztv.mediatriple.net:1935/beyazliveedge/beyaztv1/radyodelisi.m3u8

#EXTINF:-1,BRT 1
mms://bms.brtk.net/brttv

#EXTINF:-1,BRT 1 Secenek 2
http://wms.brtk.net:1935/live/brt1/radyodelisi.m3u8

#EXTINF:-1,BRT 2
mms://bms.brtk.net/brt2

#EXTINF:-1,BRT 2 Secenek 2
http://wms.brtk.net:1935/live/brt2/radyodelisi.m3u8

#EXTINF:-1,KANAL SOKAK
rtmp://live.stream.cdnline.com:80/mylive/sokak

#EXTINF:-1,TRT HD
http://sol.trtcdn.com/tv/trthd/trthd_3/radyodelisi.m3u8

#EXTINF:-1,TRT HD Secenek 2
http://si.trtcdn.com/tv/trthd/trthd_3/radyodelisi.m3u8

#EXTINF:-1,TRT TURK
http://sol.trtcdn.com/tv/trtturk/trtturk_3/radyodelisi.m3u8

#EXTINF:-1,TRT TURK Secenek 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-09.az.myvideo.az/dvrh264/trtturk/ playpath=mp4:trtturk swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=trtturk

#EXTINF:-1,TRT TURK Secenek 3
http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/trtturk/trtturk/trtturk.m3u8

#EXTINF:-1,TRT AVAZ
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://do.trtcdn.com/tv/ playpath=trtavaz_3  swfUrl=http://www.trt.net.tr/js/jwplayer.flash.swf  pageUrl=http://www.trt.net.tr/anasayfa/canli.aspx?y=tv&k=trtavaz

#EXTINF:-1,TRT AVAZ Secenek 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-10.az.myvideo.az/dvrh264/trtavaz/ playpath=mp4:trtavaz swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=trtavaz

#EXTINF:-1,TRT AVAZ Secenek 3
http://hls01-10.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/trtavaz/trtavaz/trtavaz.m3u8

#EXTINF:-1,TRT DIYANET
rtmp://sol.trtcdn.com/tv/trtdiyanet_3

#EXTINF:-1,TRT OKUL
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://re.trtcdn.com/tv/ playpath=trtokul_3 swfUrl=http://gusto.trt.net.tr/VideoPlayer/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2009/10/trt-okul.html

#EXTINF:-1,TRT OKUL Secenek 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-03.az.myvideo.az/dvrh264/okul/ playpath=mp4:okul swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=okul

#EXTINF:-1,TRT 6
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp-raw=rtmp://do.trtcdn.com/tv/ playpath=trt6_3 swfUrl=http://gusto.trt.net.tr/VideoPlayer/player.swf live=true pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2013/02/trt6.html

#EXTINF:-1,TRT 6 Turkce - Zazaca
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp-raw=rtmp://do.trtcdn.com/tv/ playpath=trt6tr_3 swfUrl=http://gusto.trt.net.tr/VideoPlayer/player.swf live=true pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2013/11/trt-6-turkce.html

#EXTINF:-1,TRT ARAPCA
http://sol.trtcdn.com/tv/trtarapca/trtarapca_3/radyodelisi.m3u8

#EXTINF:-1,TRT ARAPCA Secenek 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp-raw=rtmp://re.trtcdn.com/tv/ playpath=trtarapca_3 swfUrl=http://gusto.trt.net.tr/VideoPlayer/player.swf live=true pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2013/02/trt-arapca.html

#EXTINF:-1,KANAL AVRUPA
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://kanal-avrupalivefs.fplive.net/kanal-avrupalive-live/_definst_/ playpath=stream1 swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2009/08/kanal-avrupa.html swfVfy=1 live=true

#EXTINF:-1,BENGUTURK TV
rtmp://yayin8.canliyayin.org/benguturk/benguturk

#EXTINF:-1,MELTEM TV
http://213.128.92.166:80/meltemtvcanli/meltemtvcanli/radyodelisi.m3u8

#EXTINF:-1,MESAJ TV
http://213.128.92.166:80/mesajtvcanli/mesajtvcanli/radyodelisi.m3u8

#EXTINF:-1,KANAL A
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://yayin.yayin.tv.tr:1935/kanala/ playpath=kanala2 swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://www.yayin.tv.tr/yayin-frame.php swfVfy=1 live=true

#EXTINF:-1,BEN TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://kanalben.cubecdn.net/live/kanalben1 swfUrl=http://www.kanalben.com/player/player.swf?939811664 pageUrl=http://www.kanalben.com/

#EXTINF:-1,VTV
rtmp://stream2.taksimbilisim.com/kanalvip/bant1

#EXTINF:-1,TURKMENELI TV
mms://213.142.142.213/turkmenelitv

#EXTINF:-1,YABAN TV
rtmp://yayin.canlitv.com/live/yabantv

#EXTINF:-1,YABAN TV Secenek 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge03-03.az.myvideo.az/dvrh264/yabantv/ playpath=mp4:yabantv swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=yabantv

#EXTINF:-1,YABAN TV Secenek 3
http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/yabantv/yabantv/yabantv.m3u8

#EXTINF:-1,AKILLI TV
http://95.211.242.66:80/akillitv/akillitv/radyodelisi.m3u8

#EXTINF:-1,AKILLI TV Secenek 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-10.az.myvideo.az/dvrh264/akillitv/ playpath=mp4:akillitv swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=akillitv

#EXTINF:-1,AKILLI TV Secenek 3
http://hls01-10.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/akillitv/akillitv/akillitv.m3u8

#EXTINF:-1,STRICTLY BELLY DANCING TV
rtsp://46.249.213.87/broadcast/strictlybellydancing-tablet.3gp

#EXTINF:-1,EBRU TV AVRUPA
rtmp://fml.ams.1B3E.edgecastcdn.net/201B3E/EBRUEU

#EXTINF:-1,EBRU TV AMERIKA
rtmp://stream2.ebru.tv/live/ebru_usa_1.sdp

#EXTINF:-1,EBRU TV AFRIKA
http://stream2.ebru.tv:1935/live/smil:ebru_africa.smil/playlist.m3u8

#EXTINF:-1,TV5
mmsh://yayin3.canliyayin.org/tv5

#EXTINF:-1,PLANET MUTFAK
rtmp://77.223.146.117/live/planetm

#EXTINF:-1,TV GENC
rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/genctv

#EXTINF:-1,TRT HABER
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://mn-l.mncdn.com/trthaber/ playpath=trthaber3 swfUrl=http://mnhst.mncdn.net/players/player/flowplayer.commercial-3.2.11.swf pageUrl=http://www.trt.net.tr/anasayfa/canli.aspx?y=tv&k=trthaber swfVfy=1 live=true

#EXTINF:-1,TRT HABER Secenek 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://live-stream.mncdn.net:1935/trthaber/ playpath=trthaber3 swfUrl=http://www.trt.net.tr/js/jwplayer.flash.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2009/08/trt-tv-2.html swfVfy=1 live=true

#EXTINF:-1,TRT HABER Secenek 3
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp-raw=rtmp://trt-i.mncdn.com/trthaber playpath=trthaber3 swfUrl=http://gusto.trt.net.tr/VideoPlayer/player.swf live=true pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2009/08/trt-tv-2.html

#EXTINF:-1,TRT HABER Secenek 4
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/haberturk/haberturk/haberturk.m3u8

#EXTINF:-1,KANAL B
http://212.174.233.129/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/mylivestream.m3u8

#EXTINF:-1,ULUSAL KANAL
rtmp://174.127.77.205/ulusaltv/livestream

#EXTINF:-1,ULUSAL KANAL Secenek 2
http://iphone-streaming.ustream.tv/ustreamVideo/16911393/streams/live/playlist.m3u8

#EXTINF:-1,HALK HABER
rtmp://37.77.2.234:1935/redirect/live

#EXTINF:-1,HALK HABER Secenek 2
http://38.117.88.253:7777/Halk_HD/Halk_High.m3u8?user=m0kydueispgv4w45rq3nd455&session=97b65ccf477d6d50dd6d9765b46970963af6e98ea92c03be082ee4d77f8c2a8f&hlsid=HLS_251387881588598

#EXTINF:-1,KANAL SOKAK
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://live.stream.cdnline.com:80/mylive playpath=sokak swfUrl=http://www.kanalsokak.com/player-live.swf pageUrl=http://www.kanalsokak.com/sokak.html swfVfy=1 live=true

#EXTINF:-1,CEM TV
rtmp://stream.pivol.com:1935/live/cemtv.flv

#EXTINF:-1,ON 4
rtmp://yayin.netradyom.com/live/on4

#EXTINF:-1,CAPUL TV
http://iphone-streaming.ustream.tv/ustreamVideo/14706485/streams/live/playlist.m3u8

#EXTINF:-1,CAPUL TV Secenek 2
rtmp://s9.tilda.com.tr:80/live/Stream1

#EXTINF:-1,NTV
mmsh://85.111.3.55/ntv

#EXTINF:-1,NTV Secenek 2
http://85.132.44.99:1935/turktv/ntv.sdp/radyodelisi.m3u8

#EXTINF:-1,NTV Secenek 3
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-08.az.myvideo.az/dvrh264/canlintv/ playpath=mp4:canlintv swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=canlintv

#EXTINF:-1,NTV Secenek 4
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/canlintv/canlintv/canlintv.m3u8

#EXTINF:-1,CNN TURK
rtmp://dcdn.motiwe.com/dogantv/cnnturk.stream

#EXTINF:-1,CNN TURK Secenek 2
rtmp://dcdn.motiwe.com/dsecure/cnnturk.stream

#EXTINF:-1,SKY TURK TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-08.az.myvideo.az/dvrh264/skyturk/ playpath=mp4:skyturk swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=skyturk

#EXTINF:-1,SKY TURK Secenek 2
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/skyturk/skyturk/skyturk.m3u8

#EXTINF:-1,HABERTURK
http://strm-i.glb.pr.medianova.tv:1935/haberturk/haberturk2/radyodelisi.m3u8

#EXTINF:-1,HABERTURK Secenek 2
http://mn-l.mncdn.com/haberturk/haberturk2/radyodelisi.m3u8

#EXTINF:-1,HABERTURK Secenek 3
rtmp://yayin.canlitv.com/live/haberturk

#EXTINF:-1,A HABER
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://159.253.131.115:443/ahaber playpath=ahaber3 swfUrl=http://i.tmgrup.com.tr/p/flowplayer-3.2.9.swf?i=2 pageUrl=http://www.ahaber.com.tr/webtv/videoizle/ahaber/canli_yayin

#EXTINF:-1,A HABER Secenek 2
http://38.117.88.253:7777/AHaber_HD/AHaber_High.m3u8?user=m0kydueispgv4w45rq3nd455&session=97b65ccf477d6d50dd6d9765b46970963af6e98ea92c03be082ee4d77f8c2a8f&hlsid=HLS_251387881588598

#EXTINF:-1,24
rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/kanal24/kanal243

#EXTINF:-1,24
http://hls01-10.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/kanal24/kanal24/kanal24.m3u8

#EXTINF:-1,TGRT HABER
rtmp://tgrthaber.mediatriple.net:1935/tgrtliveedge/tgrt3

#EXTINF:-1,TGRT EU
rtmp://live.tgrt.de/live/TGRT

#EXTINF:-1,SAMANYOLU HABER
rtmp://yayin.canlitv.com/live/shaber.flv

#EXTINF:-1,SAMANYOLU HABER Secenek 2
http://38.117.88.253:7777/SamanyoluHaber_HD/SamanyoluHaber_High.m3u8?user=m0kydueispgv4w45rq3nd455&session=97b65ccf477d6d50dd6d9765b46970963af6e98ea92c03be082ee4d77f8c2a8f&hlsid=HLS_251387881588598

#EXTINF:-1,ULKE TV
http://livetr.gostream.nl/ulketv/ulketv/radyodelisi.m3u8

#EXTINF:-1,YENI ASIR TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://159.253.131.115:443/yeniasirtv playpath=yeniasirtv3 swfUrl=http://i.tmgrup.com.tr/p/flowplayer-3.2.9.swf?i=1 live=1 pageUrl=http://www.yeniasirtv.com.tr/tv

#EXTINF:-1,YENI ASIR TV Secenek 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://live.yeniasirtv.com.tr/yeniasirtv playpath=yeniasirtv3 swfUrl=http://i.tmgrup.com.tr/p/flowplayer-3.2.9.swf live=1 pageUrl=http://www.yeniasirtv.com.tr/tv

#EXTINF:-1,TVNET
rtmp://91.93.118.165/tvnet/livestream

#EXTINF:-1,BLOOMBERG HT
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.ciner.com.tr/bloomberght/ playpath=bloomberght1 swfUrl=http://www.bloomberght.com/Flash/flowPlayer/flowplayer.commercial-3.1.5.swf pageUrl=http://www.bloomberght.com/vid.html swfVfy=1 live=true

#EXTINF:-1,BLOOMBERG HT Secenek 2
http://stream.ciner.com.tr/bloomberght/bloomberght1/playlist.m3u8

#EXTINF:-1,BLOOMBERG HT Secenek 3
http://strm-3.tr.medianova.tv/bloomberght/bloomberght1/playlist.m3u8

#EXTINF:-1,BUGUN TV
http://127.0.0.1:6498/ms2/1370004179881/0MediaPlayer 0 /octoshape hVV octovod.ercdn.com V kanalturk V live V buguntv V abr/kanalturklivebuguntvabr

#EXTINF:-1,BUGUN TV Secenek 2
http://kanalturk.ercdn.net/er/buguntv3/playlist.m3u8

#EXTINF:-1,EURONEWS TURKCE
http://hd1.lsops.net/live/euronews_tr_340/playlist.m3u8

#EXTINF:-1,HABER 61 TV
rtmp://win8.yayinda.org/haber61tv/haber61tv

#EXTINF:-1,TRT SPOR
http://sol.trtcdn.com/tv/trtspor/trtspor_3/radyodelisi.m3u8

#EXTINF:-1,TRT SPOR Secenek 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-08.az.myvideo.az/dvrh264/trt3/ playpath=mp4:trt3 swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=trt3

#EXTINF:-1,TRT SPOR Secenek 3
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/trt3/trt3/trt3.m3u8

#EXTINF:-1,NTV SPOR
http://doguslive-i.akamaihd.net/hls/live/205605/ntvsporhd/stream3/streamPlaylist.m3u8

#EXTINF:-1,NTV SPOR Secenek 2
mmsh://85.111.3.55/ntvspor

#EXTINF:-1,NTV SPOR Secenek 3
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/ntvspor/ntvspor/ntvspor.m3u8

#EXTINF:-1,FANATIK TV
rtmp://fanatik-l.mncdn.com/fanatik_livestream/livestream3

#EXTINF:-1,IDMAN TV Azerbaycan
http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/idman/idman/idman.m3u8

#EXTINF:-1,IDMAN TV Azerbaycan Secenek 2
http://live.mediabay.tv:1935/live/mpegtsIdman_750.stream/playlist.m3u8?token=nbQ8aoCE3MiOu4H8CF4b9w&expired=1397384950&channel=mpegtsIdman_750.stream

#EXTINF:-1,SPORTS TV
rtmp://stream.sportstv.com.tr/sportstv/SportsTV3

#EXTINF:-1,GALATASARAY TV
rtmp://cdn21.motiwe.com/live/gstv370

#EXTINF:-1,BURSASPOR TV
http://stream.yayindayiz.biz/Bursaspor/bursaspor/radyodelisi.m3u8

#EXTINF:-1,FENERBAHCE TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://live.master.cubecdn.net/fbtv playpath=stream1 swfUrl=http://live.master.cubecdn.net/player/stml/swf/flowplayer.commercial-3.2.16.swf live=true pageUrl=http://www.fbtvonline.com/

#EXTINF:-1,FENERBAHCE TV Secenek 2
http://38.117.88.253:7777/FBTV_HD/FBTV_High.m3u8?user=m0kydueispgv4w45rq3nd455&session=97b65ccf477d6d50dd6d9765b46970963af6e98ea92c03be082ee4d77f8c2a8f&hlsid=HLS_251387881588598

#EXTINF:-1,BESIKTAS TV
http://iphone-streaming.ustream.tv/ustreamVideo/16124770/streams/live/playlist.m3u8

#EXTINF:-1,TJK TV
http://stream.farm.cdnline.com/liveedge/tjk.stream_512k/playlist.m3u8

#EXTINF:-1,HD SINEMA
mms://yayin7.canliyayin.org/sinema

#EXTINF:-1,HD SINEMA 1
mms://yayin7.canliyayin.org/sinema1

#EXTINF:-1,HD SINEMA 2
mms://yayin7.canliyayin.org/sinema2

#EXTINF:-1,HD SINEMA 3
mms://yayin7.canliyayin.org/sinema3

#EXTINF:-1,HD SINEMA 4
mms://yayin7.canliyayin.org/sinema4

#EXTINF:-1,HD SINEMA 5
mms://yayin7.canliyayin.org/sinema5

#EXTINF:-1,HD SINEMA 6
mms://yayin7.canliyayin.org/sinema6

#EXTINF:-1,HD YERLI SINEMA
mms://yayin7.canliyayin.org/sinematurk

#EXTINF:-1,KANAL M
mms://yayin.networkbil.com/kanalm

#EXTINF:-1,XNHD
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://win5.yayinda.org/telecine/ playpath=telecine  swfUrl=http://lihattv.us/scripts/player.swf  pageUrl=http://lihattv.us/?ch=tr  live=1

#EXTINF:-1,PLANET PEMBE
rtmp://77.223.146.117/live/planetp

#EXTINF:-1,PLANET TURK
rtmp://77.223.146.117/live/planett

#EXTINF:-1,PLANET TURK Secenek 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-07.az.myvideo.az/dvrh264/planetturk/ playpath=mp4:planetturk swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=planetturk

#EXTINF:-1,PLANET TURK Secenek 3
http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/planetturk/planetturk/planetturk.m3u8

#EXTINF:-1,TRT MUZIK
http://sol.trtcdn.com/tv/trtmuzik/trtmuzik_3/radyodelisi.m3u8

#EXTINF:-1,TRT MUZIK Secenek 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://re.trtcdn.com/tv/trtmuzik/ playpath=trtmuzik_3 swfUrl=http://gusto.trt.net.tr/VideoPlayer/player.swf live=1 pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com.tr/2009/10/trt-muzik.html

#EXTINF:-1,TRT MUZIK Secenek 3
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://sol.trtcdn.com/tv/trtmuzik/ playpath=trtmuzik_3 swfUrl=http://p.jwpcdn.com/6/7/jwplayer.flash.swf live=1 pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com.tr/2013/10/trt-muzik.html

#EXTINF:-1,TRT MUZIK Secenek 4
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://sol.trtcdn.com/tv/trtmuzik/ playpath=trtmuzik_3 swfUrl=http://p.jwpcdn.com/6/7/jwplayer.flash.swf live=1 pageUrl=http://www.trt.net.tr/anasayfa/canli.aspx?y=tv&k=trtmuzik

#EXTINF:-1,VATAN TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://yayin.mirasis.com.tr/live/vatan swfUrl=http://fpdownload.adobe.com/strobe/FlashMediaPlayback.swf live=1 pageUrl=http://vatantv.com.tr/v2/yayim.php

#EXTINF:-1,MMC TV
http://livetr.gostream.nl/armaholding/mmctv/radyodelisi.m3u8

#EXTINF:-1,KRAL TV
http://karltvhls-i.akamaihd.net/hls/live/207034/KarlTV-HLS/stream1/streamPlaylist.m3u8

#EXTINF:-1,KRAL TV Secenek 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge03-04.az.myvideo.az/dvrh264/kral/ playpath=mp4:kral swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=kral

#EXTINF:-1,KRAL TV Secenek 3
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/kral/kral/kral.m3u8

#EXTINF:-1,KRAL POP TV
http://doguslive-i.akamaihd.net/hls/live/205669/kralpopsd/stream1/streamPlaylist.m3u8

#EXTINF:-1,DUGUN TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://62.113.210.237/vipinfotainment-live/ playpath=livestream swfUrl=http://dugun.tv/jwplayer/player.swf  pageUrl=http://dugun.tv/turkish/index.php  swfVfy=1 live=true

#EXTINF:-1,SUPER TV
rtmp://balgurup.garantisistem.com/Super_Tv/Super_Tv

#EXTINF:-1,TATLISES TV
http://yayin1.tatlisestv.com:1300/;stream.nsv

#EXTINF:-1,TMB
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge03-07.az.myvideo.az/dvrh264/tmbtv/ playpath=mp4:tmbtv swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=tmbtv

#EXTINF:-1,TMB TV Secenek 2
http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/tmbtv/tmbtv/tmbtv.m3u8

#EXTINF:-1,GALA
http://livetr.gostream.nl/armaholding/gala/radyodelisi.m3u8

#EXTINF:-1,TVT
http://livetr.gostream.nl/armaholding/tvt/radyodelisi.m3u8

#EXTINF:-1,YURDUM TV
http://livetr.gostream.nl/armaholding/yurdumtv/radyodelisi.m3u8

#EXTINF:-1,MUZ TV Azerbaycan
rtmp://85.132.78.6:1935/live/muztv.stream

#EXTINF:-1,POWER TURK
rtmp://cdn.powergroup.com.tr:80/powertv/powerturktvh.stream
flash tv
http://38.117.88.253:7777/Flash_HD/Flash_High.m3u8?user=m0kydueispgv4w45rq3nd455&session=97b65ccf477d6d50dd6d9765b46970963af6e98ea92c03be082ee4d77f8c2a8f&hlsid=HLS_251387881588598
Trt 1
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://mn-l.mncdn.com/trt1/ playpath=trt13  swfUrl=http://www.trt.net.tr/js/jwplayer.flash.swf  pageUrl=http://www.trt.net.tr/anasayfa/canli.aspx?y=tv&k=trt1
KANAL D-HD
http://live.netd.com.tr/S1/HLS_LIVE/kanald/1500/prog_index.m3u8

fox hd
http://tvhappyhd.homepc.it:3333/
semerkand tv
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://91.194.90.61:1935/Semerkand playpath=Live swfUrl=http://fpdownload.adobe.com/strobe/FlashMediaPlayback.swf/[[DYNAMIC]]/1 live=1 
EM TV
rtmpe://sr1.netmedya.org/em-tv2/live.sdp
KRAL POP
http://doguslive-i.akamaihd.net/hls/live/205669/kralpopsd/stream1/streamPlaylist.m3u8
TRT HD
rtmp://sol.trtcdn.com/tv/trthd/trthd_3
STAR TV
http://85.132.44.99:1935/turktv/startv.sdp/zgs.m3u8
#EXTM3U
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:ÖNCÜ TV
rtmp://stream.taksimbilisim.com/oncutv/bant1
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:EXPO CHANNEL
rtmp://powerstream.iphonewebtown.com:1935/expotv/expotv
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:DEHA TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream2.taksimbilisim.com/deha/ playpath=bant1 swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2013/01/deha-tv.html  swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:UZAY TV
rtmpe://sr1.netmedya.org/uzay-tv/live.sdp
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TVNET
rtmp://91.93.118.165/tvnet/livestream
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TGRT Belgesel
rtmp://tgrtbelgesel.mediatriple.net:1935/tgrtbliveedge/tgrt1
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TGRT HABER
rtmp://tgrthaber.mediatriple.net:1935/tgrtliveedge/tgrt3
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:XNHD
rtmp://win5.yayinda.org/telecine/telecine
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TV EM
rtmpe://sr1.netmedya.org/em-tv2/live.sdp
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:WOMAN LIFE TV mms
mmsh://yayin5.canliyayin.org/womanlife?MSWMExt=.asf
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TV GENÇ
rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/genctv
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:ÇRT
rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/crttv1
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:CNBC-e
rtsp://85.111.3.55/cnbce
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:GÜNEY TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.taksimbilisim.com/tarsusguneytv/ playpath=bant1 swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2009/09/guney-tv.html swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:BEN TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://kanalben.cubecdn.net/live/kanalben1 swfUrl=http://www.kanalben.com/player/player.swf?939811664 pageUrl=http://www.kanalben.com/
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:ANC TV
http://212.64.200.238/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/livestream.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:24 /myvideo.az
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-10.az.myvideo.az/dvrh264/kanal24/ playpath=mp4:kanal24 swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=kanal24
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TMBTV
http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/tmbtv/tmbtv/tmbtv.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:A HABER
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://159.253.131.115:443/ahaber playpath=ahaber3 swfUrl=http://i.tmgrup.com.tr/p/flowplayer-3.2.9.swf?i=2 pageUrl=http://www.ahaber.com.tr/webtv/videoizle/ahaber/canli_yayin
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:KANAL B
http://212.174.233.129/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/mylivestream.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:NR1 Türk
http://91.121.184.49:1935/live/nr1_turk.sdp/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:FINEST TV
http://62.153.171.60:1466
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT 6 (TR-ZAZ)
rtsp://re.trtcdn.com:1935/tv/trt6tr_1
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:VEKILIM TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.n2.noc.com.tr/live playpath=vekilim.stream swfUrl=http://portal.wowzaserver.com/player/latest/flowplayer.commercial-3.2.16.swf live=1 pageUrl=http://portal.wowzaserver.com/player/iFramePlayer.php?uID=20&sID=340
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:BIK TV BASIN ILAN KURUMU
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.n2.noc.com.tr/live playpath=bik.stream swfUrl=http://portal.wowzaserver.com/player/latest/flowplayer.commercial-3.2.16.swf live=1 pageUrl=http://portal.wowzaserver.com/player/iFramePlayer.php?uID=20&sID=345
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT DIYANET
http://sol.trtcdn.com/tv/trtdiyanet/smil:trtdiyanet.smil/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TEMPO TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://91.93.118.165/tempotv/ playpath=livestream swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2011/12/tempo-tv.html swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:NR1
http://91.121.184.49:1935/live/nr2.sdp/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:CINE5
rtmp://cine5.stream.cubecdn.net/cine5/stream1
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:BEYAZ TV
rtmp://beyaztv.mediatriple.net:1935/beyazliveedge/beyaztv1
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:PLANET ÇOCUK
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.10:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:KANAL AVRUPA
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.11:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:ÜLKE
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.12:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:HALK TV
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.16:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:KON TV
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.17:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:ULUSAL KANAL
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.18:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:SAMANYOLU TV
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.19:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:MEHTAP TV
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.20:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:S HABER
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.21:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:YUMURCAK TV
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.22:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:KARADENIZ TV
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.24:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT 1
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.25:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT COCUK
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.26:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT HABER
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.27:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:Blomberg HT
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.30:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:HABER TÜRK
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.31:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:SEMERKAND TV
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.32:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:EKINTURK TV
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.34:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:HAYAT TV
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.35:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:MMC TURK
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.36:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:YOLTV
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.37:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:HILAL TV
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.41:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:KANAL TURK
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.42:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TELEDUNYA INFO
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.43:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TV 10
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.44:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:VATAN TV
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.45:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT 6
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.46:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:KRAL TV
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.48:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:BARIS TV
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.50:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TV 5
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.51:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:CEM TV
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.52:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:DOST TV
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.53:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:Kanal 7
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.7:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:CNN TÜRK
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.9:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:Kanal D HD
http://88.150.236.172:5008/kanald
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:Star HD
http://88.150.236.172:5009/star
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TV 2000
rtmp://stream.taksimbilisim.com/tv2000/bant1
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT TÜRK /myvideo.az
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-09.az.myvideo.az/dvrh264/trtturk/ playpath=mp4:trtturk swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=trtturk
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT OKUL /myvideo.az
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-03.az.myvideo.az/dvrh264/okul/ playpath=mp4:okul swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=okul
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT OKUL
http://re.trtcdn.com:1935/tv/trtokul_1/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT OKUL
http://sol.trtcdn.com/tv/trtokul/smil:trtokul.smil/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT OKUL
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://re.trtcdn.com/tv/ playpath=trtokul_3 swfUrl=http://gusto.trt.net.tr/VideoPlayer/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2009/10/trt-okul.html
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT MÜZIK
rtmp://do.trtcdn.com/tv/trtmuzik_3
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT MÜZIK
http://re.trtcdn.com:1935/tv/trtmuzik_1/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT DIYANET
rtmp://sol.trtcdn.com/tv/trtdiyanet_3
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT ÇOCUK /myvideo.az
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge03-08.az.myvideo.az/dvrh264/trtcocuk/ playpath=mp4:trtcocuk swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=trtcocuk
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT ÇOCUK
http://re.trtcdn.com:1935/tv/trtcocuk_1/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT AVAZ Seçenek 2
rtmp://re.trtcdn.com/tv/trtavaz_3
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT AVAZ /myvideo.az
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-10.az.myvideo.az/dvrh264/trtavaz/ playpath=mp4:trtavaz swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=trtavaz
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT AVAZ /myvideo.az
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge03-10.az.myvideo.az/dvrh264/trtavaz/ playpath=mp4:trtavaz swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=trtavaz
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT AVAZ
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://do.trtcdn.com/tv/ playpath=trtavaz_3  swfUrl=http://www.trt.net.tr/js/jwplayer.flash.swf  pageUrl=http://www.trt.net.tr/anasayfa/canli.aspx?y=tv&k=trtavaz
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT AVAZ
http://re.trtcdn.com:1935/tv/trtavaz_1/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT ARAPÇA Seçenek 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp-raw=rtmp://re.trtcdn.com/tv/ playpath=trtarapca_3 swfUrl=http://gusto.trt.net.tr/VideoPlayer/player.swf live=true pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2013/02/trt-arapca.html
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT 6 Türkçe - Zazaca
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp-raw=rtmp://do.trtcdn.com/tv/ playpath=trt6tr_3 swfUrl=http://gusto.trt.net.tr/VideoPlayer/player.swf live=true pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2013/11/trt-6-turkce.html
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT 6
http://re.trtcdn.com:1935/tv/trt6_1/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT 6
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp-raw=rtmp://do.trtcdn.com/tv/ playpath=trt6_3 swfUrl=http://gusto.trt.net.tr/VideoPlayer/player.swf live=true pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2013/02/trt6.html
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT 3-SPOR
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.29:30000?by_HasBahCa?
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT 3 /myvideo.az
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-08.az.myvideo.az/dvrh264/trt3/ playpath=mp4:trt3 swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=trt3
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT 1 myvideo.az
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge03-08.az.myvideo.az/dvrh264/trt1/ playpath=mp4:trt1 swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrAvatar7.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT 1 /myvideo.az
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-08.az.myvideo.az/dvrh264/trt1/ playpath=mp4:trt1 swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=trt1
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:24 TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.n2.noc.com.tr/live playpath=24tv.stream swfUrl=http://portal.wowzaserver.com/player/latest/flowplayer.commercial-3.2.16.swf live=1 pageUrl=http://portal.wowzaserver.com/player/iFramePlayer.php?uID=20&sID=339
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:YUMURCAK TV
http://yayin.canlitv.com:1935/live/yumurcaktv/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:YUMURCAK /myvideo.az
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-07.az.myvideo.az/dvrh264/yumurcak/ playpath=mp4:yumurcak swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=yumurcak
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:YOL TV
rtmp://178.254.20.205:2100/yol/yolstream.flv
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:YABAN TV /myvideo.az
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge03-03.az.myvideo.az/dvrh264/yabantv/ playpath=mp4:yabantv swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=yabantv
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:WORLD TRAVEL CHANNEL HD
rtmp://$OPT:rtmp-raw=%rtmp://stream.taksimbilisim.com:1935/wtc/bant1
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:ÜLKE TV
http://livede.gostream.nl/ulketv/ulketv/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TV8 /myvideo.az
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge03-03.az.myvideo.az/dvrh264/tv8/ playpath=mp4:tv8 swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=tv8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TV8
http://yayin.canlitv.com:1935/live/tv8/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TV5 mms
mms://yayin3.canliyayin.org/tv5
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TMB TV /myvideo.az
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge03-07.az.myvideo.az/dvrh264/tmbtv/ playpath=mp4:tmbtv swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=tmbtv
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:STAR TV /myvideo.az
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge03-04.az.myvideo.az/dvrh264/startv/ playpath=mp4:startv swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=startv
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:STAR TV
http://yayin.canlitv.com:1935/live/startv/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:SKY TV
rtmp://live-skytv.ercdn.net:1935/skytv/skytv
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:SKY TÜRK /myvideo.az
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-08.az.myvideo.az/dvrh264/skyturk/ playpath=mp4:skyturk swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=skyturk
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:SHOW TV Seçenek 2
rtmp://mn-l.mncdn.com/showtv/showtv2
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:SHOW TV /myvideo.az
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-09.az.myvideo.az/dvrh264/showtv/ playpath=mp4:showtv swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=showtv
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:SHOW TV
rtmp://yayin.canlitv.com/live/showtv
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:SHOW
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.n2.noc.com.tr/live playpath=show.stream swfUrl=http://portal.wowzaserver.com/player/latest/flowplayer.commercial-3.2.16.swf live=1 pageUrl=http://portal.wowzaserver.com/player/iFramePlayer.php?uID=20&sID=333
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:SAMANYOLU TV
http://yayin.canlitv.com:1935/live/stv/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:SAMANYOLU HABER
rtmp://fml.ams.1B3E.edgecastcdn.net/201B3E/STVEU1
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:PLANET TÜRK /myvideo.az
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-07.az.myvideo.az/dvrh264/planetturk/ playpath=mp4:planetturk swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=planetturk
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:OLAY TV
rtmp://s01.speednext.com:1935/olaytv/olaytv
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:NTV /myvideo.az
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-08.az.myvideo.az/dvrh264/canlintv/ playpath=mp4:canlintv swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=canlintv
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:KRAL TV
http://karltvhls-i.akamaihd.net/hls/live/207034/KarlTV-HLS/stream1/streamPlaylist.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:KRAL TV
http://karltvhls-i.akamaihd.net/hls/live/207034/KarlTV-HLS/stream1/streamPlaylist.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:KRAL POP TV
http://doguslive-i.akamaihd.net/hls/live/205669/kralpopsd/stream1/streamPlaylist.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:KRAL KARADENIZ TV
http://yayin.canlitv.com:1935/live/vizyonturktv/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:KRAL /myvideo.az
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge03-04.az.myvideo.az/dvrh264/kral/ playpath=mp4:kral swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=kral
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:KANALTÜRK
http://yayin.canlitv.com:1935/live/kanalturk/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:KANAL TURK myvideo.az
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge03-08.az.myvideo.az/dvrh264/kanalturk/ playpath=mp4:kanalturk swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrAvatar7.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:KANAL TÜRK /myvideo.az
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-08.az.myvideo.az/dvrh264/kanalturk/ playpath=mp4:kanalturk swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=kanalturk
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:KANAL TÜRK
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.n2.noc.com.tr/live playpath=kanalturk.stream swfUrl=http://portal.wowzaserver.com/player/latest/flowplayer.commercial-3.2.16.swf live=1 pageUrl=http://portal.wowzaserver.com/player/iFramePlayer.php?uID=20&sID=335
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:KANAL T KIBRIS
rtmp://yayin.canlitv.com/live/kibriskanalt
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:KANAL T
http://213.128.67.74:1935/live/kanalt2/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:KANAL A
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://yayin.yayin.tv.tr:1935/kanala/kanala2
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:KANAL 7
http://yayin.canlitv.com:1935/live/kanal7/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:KANAL 7
http://mobil.gostream.nl/kanal7iphone/_definst_/3kanal7iphone.sdp/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:HABERTÜRK
http://yayin.canlitv.com:1935/live/haberturk/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:HABERTÜRK
http://strm-i.glb.pr.medianova.tv:1935/haberturk/haberturk2/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:HABER TÜRK /myvideo.az
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge03-08.az.myvideo.az/dvrh264/haberturk/ playpath=mp4:haberturk swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=haberturk
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:FOX TÜRK /myvideo.az
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-09.az.myvideo.az/dvrh264/foxturk/ playpath=mp4:foxturk swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=foxturk
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:D  /myvideo.az
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge04-01.az.myvideo.az/dvrh264/canald/ playpath=mp4:canald swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=canald
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:CINE5 Seçenek 2
http://cine5.mobil.cubecdn.net/cine5/mobil.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:BLOOMBERG HT
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.ciner.com.tr/bloomberght/ playpath=bloomberght1 swfUrl=http://www.bloomberght.com/Flash/flowPlayer/flowplayer.commercial-3.1.5.swf pageUrl=http://www.bloomberght.com/vid.html swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:BEYAZ TV
http://beyaztv.mediatriple.net:1935/beyazliveedge/beyaztv1/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:BEYAZ
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.n2.noc.com.tr/live playpath=beyaztv.stream swfUrl=http://portal.wowzaserver.com/player/latest/flowplayer.commercial-3.2.16.swf live=1 pageUrl=http://portal.wowzaserver.com/player/iFramePlayer.php?uID=20&sID=330
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:ATV TV
http://yayin.canlitv.com:1935/live/atv/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:ATV AVRUPA
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://159.253.145.140/atveu/atveu3 swfUrl=http://i.tmgrup.com.tr/p/flowplayer-3.2.9.swf pageUrl=http://www.atvavrupa.tv/webtv/videoizle/atv_avrupa/canli_yayin
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:ATV /myvideo.az
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge03-01.az.myvideo.az/dvrh264/atvturk/ playpath=mp4:atvturk swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=atvturk
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:ATV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.n2.noc.com.tr/live playpath=atv.stream swfUrl=http://portal.wowzaserver.com/player/latest/flowplayer.commercial-3.2.16.swf live=1 pageUrl=http://portal.wowzaserver.com/player/iFramePlayer.php?uID=20&sID=332
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:ATV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://159.253.145.140/atv/ playpath=atv3 swfUrl=http://i.tmgrup.com.tr/p/flowplayer-3.2.9.swf?i=1 live=1 pageUrl=http://www.atv.com.tr/webtv/canli-yayin
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:AKILLI TV
http://95.211.242.66:80/akillitv//akillitv/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:7 /myvideo.az
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge03-04.az.myvideo.az/dvrh264/kanal7/ playpath=mp4:kanal7 swfUrl=http://www.myvideo.az/dvr/dvrManual4.swf?v=1.91 live=1 pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=kanal7
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:24
rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/kanal24/kanal243
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:***HasBahCa IPTV***Ulusal Kanallar***
http://01.gen.tr/HasBahCa_IPTV/turkiye.mp4
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:A9 TV
rtmp://85.17.29.89/live/myStream_2
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:KANAL A
http://iphone.noc.com.tr/kanala/kanala1/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:KARAMEL TV
rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/karamel/karamel
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:MELTEM TV
http://213.128.92.166:80/meltemtvcanli/meltemtvcanli/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:MESAJ TV
http://213.128.92.166:80/mesajtvcanli/mesajtvcanli/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:STV AVRUPA
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://fml.ams.1B3E.edgecastcdn.net/201B3E playpath=STVEU1 swfUrl=http://www.hdtvizle.com/proplayer/players/player.swf live=1 pageUrl=http://www.hdtvizle.com/166-samanyolu-avrupa-hd-izle.html
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL_YEDEK:***HasBahCa IPTV*** Ulusal YEDEK Kanallar***
http://01.gen.tr/HasBahCa_IPTV/turkiye.mp4
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL 48
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.n2.noc.com.tr/livecam playpath=kanal48.stream swfUrl=http://portal.wowzaserver.com/player/latest/flowplayer.commercial-3.2.16.swf live=1 pageUrl=http://portal.wowzaserver.com/player/iFramePlayer.php?uID=20&sID=33
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL D Seçenek 3
http://85.132.44.99:1935/turktv/kanald.sdp/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:***HasBahCa IPTV***TÜRKIYE YEREL Kanallar***
http://01.gen.tr/HasBahCa_IPTV/turkiye.mp4
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:3 NISAN TV
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/3nisan
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:67 TV
mms://50.7.242.242/actsistem
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:ADANA AKDENIZ TV
rtsp://akdeniz.garantisistem.com:1935/tvstream/akdeniz2
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:ADANA TV
rtsp://adanatv.garantisistem.com:1935/adanatv/adanatv2
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:ALANYA ATV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream2.taksimbilisim.com/alanyatv/ playpath=bant1 swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2011/12/alanya-atv.html swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:ANC TV
http://212.64.200.238/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/livestream.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:BAFRA TV
http://embed.wistia.com/deliveries/409d7951ac3996784f928778b8e9a311f4587194.bin
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:BALIKESIR KENT TV
rtmp://stream2.taksimbilisim.com/kenttv/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:BALKAN TV
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/balkanrtv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:BATIYAKASI TV
rtmp://s01.speednext.com:1935/batiyakasitv/batiyakasitv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:BTV
rtmp://stream.taksimbilisim.com/btv/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:BTV Ordu
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.taksimbilisim.com/btv/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:BURSA AS TV
rtmp://yayin.canlitv.com/live/astv.flv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:BURSA LINE TV
rtmp://77.92.138.4:1936/live/bursalinetv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:bursaspor tv
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.yayindayiz.biz:80/Bursaspor/bursaspor
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:ÇAY TV
rtmp://stream2.taksimbilisim.com:1935/caytv/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:ÇRT
rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/crttv1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:DEHA TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream2.taksimbilisim.com/deha/ playpath=bant1 swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2013/01/deha-tv.html  swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:DENGE TV
rtmp://yayin.canlitv.com/live/dengetv.flv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:DRT
rtmp://stream2.taksimbilisim.com/drt/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:DURU TV
rtmp://88.255.182.211/live/durutv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:DÜZCE TV
rtmp://yayin.canlitv.com/live/duzcetv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:ECZANE HABER
rtmp://s01.speednext.com:1935/eczanehaber/eczanehaber
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:ERT KONYA
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/ playpath=konya_erttv swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2012/09/ert.html  swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:ES TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/estv/ playpath=eskisehir_livetv swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2012/11/es-tv.html swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:ETV MANISA
http://185.8.33.50:1935/etv/etv/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:EXPO CHANNEL
rtmp://powerstream.iphonewebtown.com:1935/expotv/expotv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:FINEST TV
http://62.153.171.60:1466
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:GAZIANTEP MEGA TV
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/gaziantep_mega
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:GAZIANTEP OLAY TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.taksimbilisim.com/olaytv playpath=bant1 swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2011/12/gaziantep-olay-tv.html swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:GELISIM TV
rtmp://stream2.taksimbilisim.com:1935/gelisimtv/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:GTV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream2.taksimbilisim.com/gtv/ playpath=bant1 swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2012/10/gtv.html swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:GÜNEY TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.taksimbilisim.com/tarsusguneytv/ playpath=bant1 swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2009/09/guney-tv.html swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:HABER 61 TV
rtmp://win8.yayinda.org/haber61tv/haber61tv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:HALIS TV
mmsh://yayin5.canliyayin.org/halistv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:HILAL TV
rtsp://yayin3.canliyayin.org/hilaltv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:HOROZ TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://mediaserver1.baynet.com.tr/livepkgr/ playpath=horoztv swfUrl=http://releases.flowplayer.org/swf/flowplayer-3.2.15.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2013/03/horoz-tv.html swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:ILÇEM TV
rtmp://s01.speednext.com:1935/ilcemtv/ilcemtv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:ISTANBUL TIMES TV
rtmp://s01.speednext.com:1935/istanbultimes/istanbultimes
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:ISTANBUL TV
rtmp://s01.speednext.com:1935/istanbultv/istanbultv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KAÇKAR TV
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/rize_kackartv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL 25
rtmp://yayin.canlitv.com/live/kanal25
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL 26
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv:1935/live/eskisehir_kanal26
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL 28
mms://50.7.242.242/kanal28
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL 3
rtmp://stream.taksimbilisim.com/kanal3/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL 3 Eskisehir
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.taksimbilisim.com/kanal3/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL 32
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/kanal32
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL 33
rtmpe://sr1.netmedya.org/kanal-33/live.sdp
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL 34
http://213.128.92.166:80/kanal34canli/kanal34canli/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL 48
rtmp://stream.n2.noc.com.tr/livecam/kanal48.stream
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL 54
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/sakarya_kanal54
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL 56
http://s01.speednext.com:1935/kanal56/kanal56/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL 58
rtmp://yayin.canlitv.com/live/kanal58.flv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL 60
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/tokat_kanal60
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL 78
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/karabuk_kanal78
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL 99
http://213.128.92.166:80/kanal99canli/kanal99canli/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL E
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/elazig_kanale
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL F
rtmp://stream.taksimbilisim.com/kanalf/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL FIRAT
rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/kanalfirat
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL URFA
rtmp://stream.taksimbilisim.com/kanalurfa/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KanalA
rtsp://88.255.31.105:554/kanala1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KARADENIZ TV
rtmp://50.7.129.202/karadeniztv/karadeniz2
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KARE TV
rtmp://yayin.canlitv.com/live/karetv.flv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KIRSEHiR TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/kirsehirtv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KIRSEHIR TV
rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/kirsehirtv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KOCELI TV
rtmp://stream.taksimbilisim.com/kocaelitv/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KON TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://93.186.117.104/live playpath=kontv swfUrl=http://kontv.com.tr/canli/jwplayer/player.swf pageUrl=http://www.kontv.com.tr/canliyayin.php?lnk=canli live=1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KÖROGLU TV
rtmp://stream.taksimbilisim.com/koroglutv/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KÖY TV
rtmp://213.128.92.166:80/koytv/koytv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KUZEY TV
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/trabzon_kuzeytv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:MALATYA ER TV
rtmp://yayin5.canliyayin.org/malatyaertv/malatyaertv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:MALATYA GÜNES TV
rtmp://yayin.canlitv.com/live/malatyagunestv.flv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:MALATYA TIME TV
rtmp://s01.speednext.com:1935/malatyatime/malatyatime
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:MALATYAM TV
rtsp://yayin5.canliyayin.org/malatyamtv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:MANAVGAT KÖPRÜ TV
rtmp://s01.speednext.com:1935/koprutv/koprutv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:MARANKI TV
mms://yayin3.canliyayin.org/marankitv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:MARATON TV
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/aydinmaratontv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:MARMARA TV
mms://yayin3.canliyayin.org/marmaratv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:MPL TV
rtsp://mpl.dyndns.tv/MPL
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:NIGDE NTV
rtsp://stream.taksimbilisim.com:1935/nigdentv/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:ODTÜ TEKNOKENT
rtmp://s01.speednext.com:1935/odtuteknokent/odtuteknokent
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:SAGLIK TV
rtsp://yayin5.canliyayin.org/sagliktv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:SAKARYA TV
rtmp://s01.speednext.com:1935/sakaryatelevizyonu/sakaryatelevizyonu
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:SARIYER TV
rtmp://s01.speednext.com:1935/sariyer/sariyer
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:SINOP YILDIZ TV
rtmp://s01.speednext.com:1935/sinopyildiz/sinopyildiz
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:SIVAS SRT
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/sivas_srt
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:SÜPER TV
rtmp://yayin.canlitv.com/live/superkanal.flv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:TARSUS GÜNEY TV
rtmp://stream.taksimbilisim.com/tarsusguneytv/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:TEK RUMELI TV
rtmp://yayin.canlitv.com/live/tekrumelitv.flv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:TEMPO TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://91.93.118.165/tempotv/ playpath=livestream swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2011/12/tempo-tv.html swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:TOKAT GÜNES TV
rtmp://yayin.canlitv.com/live/gunestv.flv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:TV GENÇ
rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/genctv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:TV1
rtmp://stream.taksimbilisim.com:1935/tv1/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:TV10
rtmp://5.135.142.60:1935/tv10/xetero
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:TV41
rtmp://stream.taksimbilisim.com/tv41/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:TV52
rtmp://stream.taksimbilisim.com/tv52/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:UZAY TV
rtmpe://sr1.netmedya.org/uzay-tv/live.sdp
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:VEKILIM TV
rtmp://s01.speednext.com:1935/vekilimtv/vekilimtv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:VTV
rtmp://stream2.taksimbilisim.com/kanalvip/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:VUSLAT TV
rtmp://yayin.canlitv.com/live/vuslattv.flv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:YAT TV
rtmp://s01.speednext.com:1935/yattv/yattv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:ZIGANA TV
rtmpe://sr1.netmedya.org/zigana-tv2/live.sdp
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:HD SINEMA mms
mms://yayin7.canliyayin.org/sinema
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:HD SINEMA 1 mms
mms://yayin7.canliyayin.org/sinema1
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:HD SINEMA 2 mms
mms://yayin7.canliyayin.org/sinema2
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:HD SINEMA 3 mms
mms://yayin7.canliyayin.org/sinema3
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:HD SINEMA 4 mms
mms://yayin7.canliyayin.org/sinema4
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:HD SINEMA 5 mms
mms://yayin7.canliyayin.org/sinema5
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:HD SINEMA 6 mms
mms://yayin7.canliyayin.org/sinema6
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:HD SINEMA TÜRK mms
mms://yayin7.canliyayin.org/sinematurk
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:KANAL M mms
mms://yayin.networkbil.com/kanalm
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:WORLD TRAVEL CHANNEL HD
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.taksimbilisim.com:1935/wtc/bant1
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:KÖY TV
rtmp://213.128.92.166:80/koytv/koytv
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:ODTÜ TEKNOKENT TV
rtmp://s01.speednext.com:1935/odtuteknokent/odtuteknokent
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:TRT OKUL
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://sol.trtcdn.com/tv/ playpath=trtokul_3 swfUrl=http://www.trt.net.tr/js/jwplayer.flash.swf live=true pageUrl=http://www.trt.net.tr/anasayfa/canli.aspx?y=tv&k=trtokul
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:ZTV BILGI
rtmp://stream.taksimbilisim.com/ztv/bant1
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:SINEMA 2
http://212.68.33.139:8001/
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:SINEMA 3
http://212.68.33.139:8002/
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:SINEMA 4
http://212.68.33.139:8003/
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:FOX BELGESEL mms
mms://yayin.networkbil.com/foxbelgesel
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:AV ADAMI TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.n2.noc.com.tr/live playpath=avadami.stream swfUrl=http://portal.wowzaserver.com/player/latest/flowplayer.commercial-3.2.16.swf live=1 pageUrl=http://portal.wowzaserver.com/player/iFramePlayer.php?uID=20&sID=366
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:4
rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/karamel/karamel
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:BELGESEL TV mms
mms://yayin7.canliyayin.org/belgeseltv
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:TARIM TV mms
mms://85.111.4.61/tarim
#EXTINF:-1,TURK_SPOR:SPORTS TV
rtmp://stream.sportstv.com.tr/sportstv/SportsTV3
#EXTINF:-1,TURK_SPOR:GS TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.n2.noc.com.tr/live playpath=gstv.stream swfUrl=http://portal.wowzaserver.com/player/latest/flowplayer.commercial-3.2.16.swf live=1 pageUrl=http://portal.wowzaserver.com/player/iFramePlayer.php?uID=20&sID=338
#EXTINF:-1,TURK_SPOR:TRT 3-SPOR
http://82.220.10.66/udp/239.3.10.29:30000
#EXTINF:-1,TURK_SPOR:Sports Tv
http://stream.sportstv.com.tr:1935/sportstv/SportsTV3/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_SPOR:BURSASPOR TV
http://stream.yayindayiz.biz/Bursaspor/bursaspor/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_SPOR:BURSASPOR TV
http://stream.yayindayiz.biz/Bursaspor/bursaspor/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_SPOR:GALATASARAY TV
rtmp://cdn21.motiwe.com/live/gstv370
#EXTINF:-1,TURK_HABER:A HABER
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://159.253.131.115:443/ahaber playpath=ahaber3 swfUrl=http://i.tmgrup.com.tr/p/flowplayer-3.2.9.swf?i=2 pageUrl=http://www.ahaber.com.tr/webtv/videoizle/ahaber/canli_yayin
#EXTINF:-1,TURK_HABER:BLOOMBERG HT
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.ciner.com.tr/bloomberght/ playpath=bloomberght1 swfUrl=http://www.bloomberght.com/Flash/flowPlayer/flowplayer.commercial-3.1.5.swf pageUrl=http://www.bloomberght.com/vid.html swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_HABER:HABER 61 TV
rtmp://win8.yayinda.org/haber61tv/haber61tv
#EXTINF:-1,TURK_HABER:KANAL B
http://212.174.233.129/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/mylivestream.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_HABER:ON 4
rtmp://yayin.netradyom.com/live/on4
#EXTINF:-1,TURK_HABER:SAMANYOLU HABER
rtmp://fml.ams.1B3E.edgecastcdn.net/201B3E/STVEU1
#EXTINF:-1,TURK_HABER:TVNET
rtmp://91.93.118.165/tvnet/livestream
#EXTINF:-1,TURK_HABER:24
rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/kanal24/kanal243
#EXTINF:-1,TURK_HABER:ÜLKE TV
http://livede.gostream.nl/ulketv/ulketv/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_HABER:ÇAPUL TV
rtmp://s9.tilda.com.tr:80/live/Stream1
#EXTINF:-1,TURK_HABER:TGRT HABER
rtmp://tgrthaber.mediatriple.net:1935/tgrtliveedge/tgrt3
#EXTINF:-1,TURK_DINI:QURAN TV Azerice mmsh
mmsh://isl1.islam4peace.com/QuranAzeriThemeTV
#EXTINF:-1,TURK_DINI:QURAN TV Türkçe mmsh
mmsh://isl1.islam4peace.com/QuranTurkishThemeTV
#EXTINF:-1,TURK_DINI:DOST TV
http://109.73.73.122:1935/dosttv/dosttv1/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_DINI:HIZMET TV
rtsp://euro3.bizidinle.com/yayin-bd-hizmettv?ashes=
#EXTINF:-1,TURK_DINI:MPL TV
rtsp://mpl.dyndns.tv/MPL
#EXTINF:-1,TURK_DINI:TRT DIYANET
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://re.trtcdn.com/tv/ playpath=trtdiyanet_3 swfUrl=http://gusto.trt.net.tr/VideoPlayer/player.swf live=true pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2009/08/trt-5-anadolu.html
#EXTINF:-1,TURK_DINI:KANAL ISLAM mms
mmsh://yayin7.canliyayin.org/kanalislam?MSWMExt=.asf
#EXTINF:-1,TURK_DINI:A9 TV
rtmp://85.17.29.89/live/myStream_2
#EXTINF:-1,TURK_DINI:MELTEM TV
http://213.128.92.166:80/meltemtvcanli/meltemtvcanli/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_DINI:MESAJ TV
http://213.128.92.166:80/mesajtvcanli/mesajtvcanli/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_DINI:SEMERKAND TV
rtmp://91.194.90.61/Semerkand/Live
#EXTINF:-1,TURK_DINI:STV AVRUPA
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://fml.ams.1B3E.edgecastcdn.net/201B3E playpath=STVEU1 swfUrl=http://www.hdtvizle.com/proplayer/players/player.swf live=1 pageUrl=http://www.hdtvizle.com/166-samanyolu-avrupa-hd-izle.html
#EXTINF:-1,TURK_DINI:KANAL ISLAM mmsh
mmsh://yayin7.canliyayin.org/kanalislam?MSWMExt=.asf
#EXTINF:-1,TURK_DINI:NUR TV mmsh
mmsh://rmserver5.mihr.com:8080/wmtencoder/nurtv_tr.wmv?MSWMExt=.asf
#EXTINF:-1,TURK_DINI:TV5 mmsh
mmsh://yayin3.canliyayin.org/tv5
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:KARAMEL TV
rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/karamel/karamel
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:TRT ÇOCUK
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://sol.trtcdn.com/tv/ playpath=trtcocuk_3 swfUrl=http://gusto.trt.net.tr/VideoPlayer/player.swf live=true pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2009/08/trt-cocuk.html
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:Minika GO
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://159.253.145.140:443/minika playpath=minika3 swfUrl=http://i.tmgrup.com.tr/p/flowplayer-3.2.9.swf?i=1 pageUrl=http://www.minika.com.tr/minika_tv/minikago live=1
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:Yumurcak Tv
rtmp://yayin.canlitv.com/live/yumurcaktv
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:ÇIZGI FILM TV mmsh
mmsh://yayin.networkbil.com/cizgifilmtv
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:ÇIZGI FILM TV mms
mms://yayin.networkbil.com/cizgifilmtv
#EXTINF:-1,TURK_MUZIK:NR1 Türk
http://91.121.184.49:1935/live/nr1_turk.sdp/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_MUZIK:NR1
http://91.121.184.49:1935/live/nr2.sdp/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_MUZIK:STRICTLY BELLY DANCING TV
rtsp://46.249.213.87/broadcast/strictlybellydancing-tablet.3gp
#EXTINF:-1,TURK_MUZIK:PRENS TV
rtmp://extondemand.livestream.com/ondemand/trans/dv03/mogulus-user-files/chprenstv/2008/12/14/4aa57bd5-816c-470f-8f04-5ce7d2a1d304
#EXTINF:-1,TURK_MUZIK:IPER TV mmsh
mmsh://mediatv2.topix.it/24Ipertv66
#EXTINF:-1,TURK_MUZIK:CAPITAL TV
rtmp://cdn-sov-2.musicradio.com:80/LiveVideo/Capital
#EXTINF:-1,TURK_MUZIK:HEART TV
rtmp://cdn-sov-2.musicradio.com:80/LiveVideo//Heart
#EXTINF:-1,TURK_MUZIK:KRAL POP TV
http://doguslive-i.akamaihd.net/hls/live/205669/kralpopsd/stream1/streamPlaylist.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_MUZIK:KRAL TV
http://karltvhls-i.akamaihd.net/hls/live/207034/KarlTV-HLS/stream1/streamPlaylist.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_MUZIK:MUZ TV Azerbaycan
rtmp://85.132.78.6:1935/live/muztv.stream
#EXTINF:-1,TURK_MUZIK:TMB
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge03-07.az.myvideo.az/dvrh264/tmbtv/ playpath=mp4:tmbtv swfUrl=http://www.myvideo.az/stml/dvr/dvrH.swf pageUrl=http://www.myvideo.az/?act=dvr&chan=tmbtv swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_MUZIK:TRT MÜZIK
rtmp://do.trtcdn.com/tv/trtmuzik_3
#EXTINF:-1,Turki:Lider Tv Azerbaycan 1
rtmp://85.132.48.75/livepkgr/livestream1
#EXTINF:-1,Turki:AZ TV
http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/aztv/aztv/aztv.m3u8
#EXTINF:-1,Turki:Idman TV
http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/idman/idman/idman.m3u8
#EXTINF:-1,Turki:Medeniyet TV
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/medeniyet/medeniyet/medeniyet.m3u8
#EXTINF:-1,Turki:***HasBahCa IPTV TÜRKI ÜLKELER***
http://01.gen.tr/HasBahCa_IPTV/turkiye.mp4
#EXTINF:-1,Turki:Alov TV
http://alov.tv/images/objo/6.mp4
#EXTINF:-1,Turki:GunAz Tv
http://gtv.live.cdn.bitgravity.com/gtv/live/feed01
#EXTINF:-1,Turki:Guran tv RUSSIAN mms
mms://isl1.islam4peace.com/Quranrussianthemetv
#EXTINF:-1,Turki:HADI TV
rtmp://live3.haditv.com/liveTrans//channel3_110k
#EXTINF:-1,Turki:MUZ TV AZ
rtmp://85.132.78.6:1935/live/muztv.stream
#EXTINF:-1,Turki:Quran tv Azeri mms
mms://isl1.islam4peace.com/QuranAzeriThemeTV
#EXTINF:-1,Turki:Quran tv Turkce mms
mms://isl1.islam4peace.com/QuranTurkishThemeTV
#EXTINF:-1,Turki:Seher1
rtsp://sahar1.live.hypercdn.com/live-35895787/sahartv1-512.sdp
#EXTINF:-1,Turki:ANADILI TV
rtsp://yayin5.canliyayin.org/anadilitv
#EXTINF:-1,Turki:GÜNAZ TV Azerbaycan  mms
mmsh://38.117.88.157/gunaz?TICKET=755ba1082786a6a4d394ab18839b33b3%7C91299167=http://www.glwiz.com/ajax.aspx?activity=add&ppoint=gunaz&MSWMExt=.asf
#EXTINF:-1,Turki:HEYDERBABA TV Azerbaycan
rtsp://yayin.heydarbabatv.com/heyderbaba?MSWMExt=.asf
#EXTINF:-1,Turki:MUZ TV Azerbaycan
rtmp://85.132.78.6:1935/live/muztv.stream
#EXTINF:-1,Turki:QURAN TV Azerice  mms
mmsh://isl1.islam4peace.com/QuranAzeriThemeTV
#EXTINF:-1,Turki:SAHAR 1
rtmp://sahar1.live.hypercdn.com/live-35895787/sahartv1-512.sdp
#EXTINF:-1,Turki:SAHAR 2
rtmp://sahar2.live.hypercdn.com/live-558787594/sahartv2-512.sdp
#EXTINF:-1,Turki:LIDER TV Azerbaycan 3
rtmp://85.132.48.75/livepkgr/livestream3
#EXTINF:-1,Turki:KEPEZ TV Azerbaycan mms
mms://85.132.59.54:1755
ATV TV http://yayin.canlitv.com:1935/live/atv/stv39.m3u8 FOX TV http://yayin.canlitv.com:1935/live/foxtv/stv39.m3u8 KANAL 7 http://yayin.canlitv.com:1935/live/kanal7/stv39.m3u8 KANAL D http://85.132.44.99:1935/turktv/kanald.sdp/stv39.m3u8 KANALTÜRK http://yayin.canlitv.com:1935/live/kanalturk/stv39.m3u8 KRAL POP http://85.132.44.99:1935/turktv/kralpop.sdp/stv39.m3u8 NTV http://85.132.53.51:1935/turktv/ntv.sdp/stv39.m3u8 NTV SPOR http://85.132.53.51:1935/turktv/ntvspor.sdp/stv39.m3u8 SAMANYOLU TV http://yayin.canlitv.com:1935/live/stv/stv39.m3u8 SHOW TV http://strm-i.glb.pr.medianova.tv:1935/showtv/smil:showtv.smil/stv39.m3u8 STAR TV http://yayin.canlitv.com:1935/live/startv/stv39.m3u8 TJK TV http://tjk-l.mncdn.com:1935/tjk/tjk2/stv39.m3u8 TRT 1 http://yayin.canlitv.com:1935/live/trt1/stv39.m3u8 TRT BELGESEL http://sol.trtcdn.com/tv/trtbelgesel/smil:trtbelgesel.smil/stv39.m3u8 TRT HABER http://yayin.canlitv.com:1935/live/trthaber/stv39.m3u8 TRT HD http://trt-i.mncdn.com/trthd/smil:trthd.smil/stv39.m3u8 TRT SPOR http://trtspor-i.mncdn.com/trtspor4/smil:trtspor4.smil/stv39.m3u8 TV8 http://yayin.canlitv.com:1935/live/tv8/stv39.m3u8 ULUSAL KANAL http://iphone-streaming.ustream.tv/ustreamVideo/14748091/streams/live/stv39.m3u8 YUMURCAK TV http://yayin.canlitv.com:1935/live/yumurcaktv/stv39.m3u8 VATAN TV http://yayin.mirasis.com.tr:1935/live/vatantv/stv39.m3u8 HABERTÜRK http://yayin.canlitv.com:1935/live/haberturk/stv39.m3u8 BENGÜTÜRK TV http://yayin5.canliyayin.org:1935/benguturk/benguturk/stv39.m3u8 BEYAZ TV http://beyaztv.mediatriple.net:1935/beyazliveedge/beyaztv1/stv39.m3u8

Trt 1

http://trt-i.mncdn.com/trt1/trt1/playlist.m3u8 

http://5.152.221.155:8081/arenaspor
#EXTM3U
#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",3 NİSAN TV
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/3nisan

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",67 TV
mms://50.7.242.242/actsistem

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",A9 TV
rtmp://85.17.29.89/live/myStream_2

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",ABANT TV
rtmp://stream2.taksimbilisim.com/3glive/abanttv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",ADANA TV
rtmp://adanatv.garantisistem.com:1935/adanatv/adanatv2

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",ADANA KOZA TV
rtmp://kozatv.garantisistem.com:1935/kozatv/kozatv2

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",AHİ TV
rtmp://stream.taksimbilisim.com:1935/ahitv/bant1

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",AKDENİZ TV
mms://78.187.235.199:4545

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",AKS TV
mms://yayin.canlitv.com/akstv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",AKSU TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/ playpath=maras_aksutv swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2012/03/aksu-tv.html swfVfy=1 live=true

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",ALANYA ATV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream2.taksimbilisim.com/alanyatv/ playpath=bant1 swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2011/12/alanya-atv.html swfVfy=1 live=true

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",ALTAŞ TV
rtmp://tv.tvdunyasi.tv/live/ordu_altastv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",ANC TV
http://212.64.200.238/hls-live/livep...ivestream.m3u8

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",ART AKSARAY
mms://yayin.canlitv.com/arttv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",ART AMASYA
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/amasya_art

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",ART UŞAK
http://live01.speednext.com:1935/usa.../playlist.m3u8

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",AY TV
rtmp://stream.taksimbilisim.com/aytv/bant1

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",BAFRA TV
http://embed.wistia.com/deliveries/4...11f4587194.bin

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",BALKAN TV
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/balkanrtv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",BARIŞ TV
mms://yayin.canlitv.com/baristv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",BEA TV
rtmp://88.255.100.215/live/livestream

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",BİTLİS TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/ playpath=bitlis_tv swfUrl=http://releases.flowplayer.org/swf/flowplayer-3.2.15.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2013/09/bitlis-tv.html swfVfy=1 live=true

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",BTV
rtmp://stream.taksimbilisim.com/btv/bant1

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",BURSA AS TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.taksimbilisim.com/astv playpath=bant1 swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2009/08/bursa-as-tv.html swfVfy=1 live=true

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",BURSA LİNE TV
rtmp://77.92.138.4:1936/live/bursalinetv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",BURSA KANAL 16
rtmp://77.92.138.4:1937/live/myStream

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",BURSA OLAY TV
rtmp://stream.yayindayiz.biz:80/olaytv/olaytv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",BURSA TV
http://iphone-streaming.ustream.tv/u.../playlist.m3u8

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",CAN ERZİNCAN TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://win5.yayinda.org/canerzincantv playpath=canerzincantv swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2012/10/can-erzincan-tv.html swfVfy=1 live=true

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",CİHAN TV
rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/cihantv/cihantv3

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",ÇAY TV
rtmp://stream2.taksimbilisim.com:1935/caytv/bant1

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",ÇRT
rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/crttv1

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",ÇTV
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/samsun_crt

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",DEHA TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream2.taksimbilisim.com/deha/ playpath=bant1 swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2013/01/deha-tv.html swfVfy=1 live=true

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",DENGE TV
mms://yayin.canlitv.com/dengetv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",DENİZ TV
http://win5.yayinda.org:1935/deniztv.../playlist.m3u8

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",DRT
mmsh://euro3.bizidinle.com/yayin-bd-drttv?ashes=&MSWMExt=.asf

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",DÜNYA TV
http://eu01.kure.tv:80/liveedge/dunya3/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",DÜZCE TV
mms://yayin.canlitv.com/duzcetv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",EDESSA TV
rtmp://77.245.64.2/edessatv/edessatv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",EDİRNE TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://radyo.sistemhost.com/etv/ playpath=live swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2011/11/edirne-tv.html swfVfy=1 live=true

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",EGE TV
mms://213.142.142.213/ege tv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",ERT KONYA
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/ playpath=konya_erttv swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2012/09/ert.html swfVfy=1 live=true

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",ERT ZONGULDAK
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/zonguldak_erttv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",ES TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/estv/ playpath=eskisehir_livetv swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2012/11/es-tv.html swfVfy=1 live=true

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",ETV MANİSA
rtmp://78.40.224.74/etv/etv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",EXPO CHANNEL
rtmp://powerstream.iphonewebtown.com:1935/expotv/expotv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",FIRAT TV
mms://streamtv.firat.edu.tr:8080

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",FİNEST TV
http://62.153.171.60:1466

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",GAZİANTEP MEGA TV
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/gaziantep_mega

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",GAZİANTEP OLAY TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.taksimbilisim.com/olaytv playpath=bant1 swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2011/12/gaziantep-olay-tv.html swfVfy=1 live=true

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",GELİŞİM TV
rtmp://stream2.taksimbilisim.com:1935/gelisimtv/bant1

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",GİMSA TV
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/ankara_gimsatv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",GTV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream2.taksimbilisim.com/gtv/ playpath=bant1 swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2012/10/gtv.html swfVfy=1 live=true

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",GÜNEY TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.taksimbilisim.com/tarsusguneytv/ playpath=bant1 swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2009/09/guney-tv.html swfVfy=1 live=true

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",HALİS TV
mms://yayin5.canliyayin.org/halistv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",HAYAT TV
http://iphone-streaming.ustream.tv/u.../playlist.m3u8

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",HAYAT TV Seçenek 2
mms://yayin.canlitv.com/hayattv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",HİZMET TV
mmsh://euro3.bizidinle.com/yayin-bd-hizmettv?ashes=&MSWMExt=.asf

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",HOROZ TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://mediaserver1.baynet.com.tr/livepkgr/ playpath=horoztv swfUrl=http://releases.flowplayer.org/swf/flowplayer-3.2.15.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2013/03/horoz-tv.html swfVfy=1 live=true

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",INT KUZEY TV
rtmp://win5.yayinda.org/kuzeytv/kuzeytv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",İSTANBULPİX TV
rtmp://213.128.92.166:80/live/turkpix

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",İSTANBUL WEB
rtmp://wowza.istweb.tv/webtv/webtv_wowza1

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KAÇKAR TV
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/rize_kackartv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KADIRGA TV
http://sr1.netmedya.org:1935/kadirga.../playlist.m3u8

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KADİRLİ TV
mms://yayin.canlitv.com/kadirlitv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL 3
rtmp://stream.taksimbilisim.com/kanal3/bant1

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL 5
http://iphone-streaming.ustream.tv/u.../playlist.m3u8

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL 9
rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/kanal9

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL 15
http://77.245.150.95/hds-live/livepk...livestream.f4m

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL 19
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/corum_kanal19

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL 23
rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/kanal23

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL 25
mms://yayin.canlitv.com/kanal25

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL 26
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv:1935/live/eskisehir_kanal26

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL 28
mms://50.7.242.242/kanal28

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL 32
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/kanal32

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL 33
rtmpe://sr1.netmedya.org/kanal-33/live.sdp

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL 34
http://213.128.92.166:80/kanal34canl.../playlist.m3u8

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL 35
http://37.123.100.242/live/mystream.m3u8

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL 38
mms://yayin.canlitv.com/kanal38

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL 48
rtsp://85.25.246.124/kanal48

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL 52
rtmp://stream.taksimbilisim.com:1935/tv52/bant1

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL 54
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/sakarya_kanal54

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL 55
rtmp://stream.taksimbilisim.com/kanal55/bant1

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL 59
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/tekirdag_kanal59

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL 60
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/tokat_kanal60

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL 68
mms://yayin3.canliyayin.org/kanal68

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL 78
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/karabuk_kanal78

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL 99
http://213.128.92.166:80/kanal99canl.../playlist.m3u8

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL 2000
rtmp://stream2.taksimbilisim.com/kanal2000/bant1

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL ALANYA
mmsh://kanalalanya.com:82/kanalalanya?MSWMExt=.asf

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL E
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/elazig_kanale

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL F
rtmp://stream.taksimbilisim.com/kanalf/bant1

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL G
mms://yayin3.canliyayin.org/kanalg

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL HAYAT
rtmp://lvs.wowza.jay.net/webstream/flv:hayat

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL K
http://live.gostream.nl/mekke/mekke/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL MAVİ
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/trabzon_kanalmavi

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL T
http://213.128.67.74:1935/live/kanalt2/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL T KIBRIS
mmsh://212.175.244.20:81/kanalt

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KANAL URFA
rtmp://stream.taksimbilisim.com/kanalurfa/bant1

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KAPADOKYA TV
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/nevsehir_kapadokya

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KARADENİZ TV
rtmp://50.7.241.42/karadeniztv/karadeniz2

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KARADENİZ TÜRK
http://live.gostream.nl/armaholding/.../playlist.m3u8

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KARAHİSAR TV
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/afyon_karahisartv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KAY TV
mmsh://yayin.canlitv.com/kaytv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KIRŞEHİR TV
rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/kirsehirtv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KLAS TV
rtmp://live01.speednext.com:1935/klastv/klastv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KOCELİ TV
rtmp://stream.taksimbilisim.com/kocaelitv/bant1

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KON TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://93.186.117.104/live playpath=kontv swfUrl=http://kontv.com.tr/canli/jwplayer/player.swf pageUrl=http://www.kontv.com.tr/canliyayin.php?lnk=canli live=1

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KONYA TV
rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/konyatv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KORDON TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://92.42.35.100/live/kordontv/ playpath=kordontv swfUrl=http://www.kordontv.com/player.swf pageUrl=http://www.kordontv.com/ swfVfy=1 live=true

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KÖROĞLU TV
rtmp://stream.taksimbilisim.com/koroglutv/bant1

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KRAL KARADENİZ TV
mms://yayin.canlitv.com/kralkaradeniz

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KRT
rtmp://stream.taksimbilisim.com/karesitv/bant2

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",KUZEY TV
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/trabzon_kuzeytv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",MALATYA ER TV
mms://yayin.canlitv.com/malatyaertv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",MALATYA GÜNEŞ TV
mms://yayin.canlitv.com/MalatyaGunesTV

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",MALATYAM TV
rtsp://yayin5.canliyayin.org/malatyamtv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",MARANKİ TV
mms://yayin3.canliyayin.org/marankitv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",MARATON TV
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/aydinmaratontv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",MAVİ KARADENİZ
rtmp://yayin.mirasis.com.tr/live/mavikaradeniz

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",MAVİ KARADENİZ TV Seçenek 2
mmsh://yayin.canlitv.com/mavikaradeniztv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",MEDİCAL CHANNEL
rtmp://85.25.122.232/medicalC/video/stream

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",MERCAN TV
mms://yayin.canlitv.com/mercantv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",MERKÜR TV
rtsp://euro3.bizidinle.com/yayin-bd-merkurtv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",MULTİ TV
mms://109.70.5.84/MultiTV

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",NİĞDE NTV
rtmp://stream.taksimbilisim.com/nigdentv/bant1

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",ÖNCÜ TV
rtmp://stream.taksimbilisim.com/oncutv/bant1

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",PAMUKKALE TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://mediaserver1.baynet.com.tr/livepkgr/ playpath=pamukkaletv swfUrl=http://releases.flowplayer.org/swf/flowplayer-3.2.15.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2012/10/pamukkale-tv.html swfVfy=1 live=true

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",RUMELİ TV
mms://yayin.canlitv.com/rumelitv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",SHOPPİNG TV
rtmp://77.79.103.154:1935/ShoppingTv/live/live

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",SİPAŞ VİZYON
mmsh://78.168.136.35:8080

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",SİVAS SRT
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/sivas_srt

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",SKY TV
http://127.0.0.1:6498/ms2/1370004179881/0MediaPlayer 0 /octoshape hVV 
streams.octoshape.net V skytv V live V flv V poc1 V 600k

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",SUN TV
rtmp://stream2.taksimbilisim.com/suntv/bant1

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",SÜPER TV
rtmp://5.135.69.217/live/supertv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",TARSUS GÜNEY TV
rtmp://stream.taksimbilisim.com/tarsusguneytv/bant1

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",TAVŞANLI TV
http://95.6.86.245:35434/

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",TEK RUMELİ TV
rtsp://yayin.canlitv.com/tekrumelitv/

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",TEMPO TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://91.93.118.165/tempotv/ playpath=livestream swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2011/12/tempo-tv.html swfVfy=1 live=true

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",TR 1
rtsp://yayin.canlitv.com/tr1

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",TRAKYA TÜRK TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://46.105.56.139/live/ playpath=trakyaturk swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2012/10/trakya-turk-tv.html swfVfy=1 live=true

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",TV1
rtmp://stream.taksimbilisim.com:1935/tv1/bant1

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",TV5
mms://yayin3.canliyayin.org/tv5

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",TV10
rtmp://176.31.239.67/tv10/livestream

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",TV41
rtmp://stream.taksimbilisim.com/tv41/bant1

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",TV52
rtmp://stream.taksimbilisim.com/tv52/bant1

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",TUNA TV
http://eu02.kure.tv:80/liveedge/tuna3/playlist.m3u8

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",TV GENÇ
rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/genctv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",TV KAYSERİ
rtmp://yayin3.canliyayin.org/tvkayseri/tvkayseri

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",TVM
mms://euro3.bizidinle.com/yayin-bd-tvmalatya?ashes=&MSWMExt=.asf

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",UŞAK EGEM TV
rtmp://stream2.taksimbilisim.com/egemtv/bant1

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",UZAY TV
rtmpe://sr1.netmedya.org/uzay-tv/live.sdp

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",VAN TV
rtmp://wowza.tvhosting.gen.tr/Vantv/Vantv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",VİZYONTÜRK TV
rtsp://yayin.canlitv.com/kralkaradeniz

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",VTV
rtmp://stream2.taksimbilisim.com/kanalvip/bant1

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",VUSLAT TV
mms://yayin.canlitv.com/malatyavuslattv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",YOL TV
rtsp://85.214.55.224/yol

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",ZİGANA TV
rtmpe://sr1.netmedya.org/zigana-tv2/live.sdp

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",ZİLE TV
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/tokat_ziletv

#EXTINF:-1 $ExtFilter="TÜRK TV 2",BARTIN TV
rtmp://yayin.tvdunyasi.com/live/bartintv

zagros tv

mms://live.zagrostv.com/zag

ATV : rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://origin1.nar.tv/dvrh264/canliatv/ playpath=mp4:canliatv swfUrl=http://www.yildiz.tv/dvr/dvrGoogle16.swf?v=1.6b live=1 pageUrl=http://www.yildiz.tv/
NTV : rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge1-1.nar.tv/dvrh264/canlintv/ playpath=mp4:canlintv swfUrl=http://www.yildiz.tv/dvr/dvrGoogle16.swf?v=1.6b live=1 pageUrl=http://www.yildiz.tv/
NTV SPOR : rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://origin3.nar.tv/dvrh264/ntvspor/ playpath=mp4:ntvspor swfUrl=http://www.yildiz.tv/dvr/dvrGoogle16.swf?v=1.6b live=1 pageUrl=http://www.yildiz.tv/
TMB TV : rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://origin2.nar.tv/dvrh264/tmbtv/ playpath=mp4:tmbtv swfUrl=http://www.yildiz.tv/dvr/timer/timelineNar.swf?v=0.3 live=1 pageUrl=http://www.yildiz.tv/?act=dvr&chan=trt1&seekTime=29-05-2012%2019:52
KANAL A :  rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://origin2.nar.tv/dvrh264/kanala/ playpath=mp4:kanala swfUrl=http://www.yildiz.tv/dvr/dvrGoogle16.swf?v=1.6b live=1 pageUrl=http://www.yildiz.tv/
FOX : rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://origin2.nar.tv/dvrh264/foxtv/ playpath=mp4:foxtv swfUrl=http://www.yildiz.tv/dvr/dvrGoogle16.swf?v=1.6b live=1 pageUrl=http://www.yildiz.tv/
EURO D : rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://origin3.nar.tv/dvrh264/eurod/ playpath=mp4:eurod swfUrl=http://www.yildiz.tv/dvr/dvrGoogle16.swf?v=1.6b live=1 pageUrl=http://www.yildiz.tv/
EURO S : rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://origin2.nar.tv/dvrh264/euros/ playpath=mp4:euros swfUrl=http://www.yildiz.tv/dvr/dvrGoogle16.swf?v=1.6b live=1 pageUrl=http://www.yildiz.tv/
TRT AVAZ : rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge1-1.nar.tv/dvrh264/trtavaz/ playpath=mp4:trtavaz swfUrl=http://www.yildiz.tv/dvr/dvrGoogle16.swf?v=1.6b live=1 pageUrl=http://www.yildiz.tv/
TRT 3 : rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge1-1.nar.tv/dvrh264/trt3/ playpath=mp4:trt3 swfUrl=http://www.yildiz.tv/dvr/dvrGoogle16.swf?v=1.6b live=1 pageUrl=http://www.yildiz.tv/
CANAL 7  :  rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://edge1-1.nar.tv/dvrh264/kanal7/ playpath=mp4:kanal7 swfUrl=http://www.yildiz.tv/dvr/dvrGoogle16.swf?v=1.6b live=1 pageUrl=http://www.yildiz.tv/
CINE 5  :  rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://origin2.nar.tv/dvrh264/cine5/ playpath=mp4:cine5 swfUrl=http://www.yildiz.tv/dvr/dvrGoogle16.swf?v=1.6b live=1 pageUrl=http://www.yildiz.tv/
WORLD TRAVEL CH: rtsp://stream.taksimbilisim.com:1935/wtc/bant1
#EXTM3U
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:24
http://strm-3.tr.medianova.tv/kanal24/kanal243/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:7
http://live.gostream.nl/kanal7/kanal7/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:A HABER
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://5.63.151.4:443/ahaber playpath=ahaber3 swfUrl=http://i.tmgrup.com.tr/p/flowplayer-3.2.9.swf?i=1 pageUrl=http://www.ahaber.com.tr/webtv/videoizle/ahaber/canli_yayin live=1
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:A9 TV
rtmp://85.17.29.89/live/myStream_2
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:AKILLI TV
rtmp://83.149.127.89:80/akillitv/akillitv
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:ARTI 1 TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream-20.vty.dailymotion.com:1935/live-dm?auth=1377196132-53eed3de1fc7c092b9d2fd62ac5e62e7 playpath=x1144mw_sd?auth=1377196132-53eed3de1fc7c092b9d2fd62ac5e62e7 swfUrl=http://www.dailymotion.com/[[IMPORT]]/static1.dmcdn.net/flash/dmplayerv4/dmplayer-prod-compressed.swf.v59b6de1a4c429a6d9?withLoader=1 live=1 pageUrl=http://www.dailymotion.com/embed/video/x1144mw?autoPlay=1
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:ATV
http://88.212.11.195:5000/live/24/24.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:ATV AVRUPA
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://5.63.151.4:443/atveu playpath=atveu3 swfUrl=http://i.tmgrup.com.tr/p/flowplayer-3.2.9.swf?i=2 pageUrl=http://www.atvavrupa.tv/webtv/videoizle/atv_avrupa/canli_yayin swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:BEN TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://kanalben.cubecdn.net/live/kanalben1 swfUrl=http://www.kanalben.com/player/player.swf?939811664 pageUrl=http://www.kanalben.com/
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:BENGÜTÜRK TV
rtmp://yayin5.canliyayin.org/benguturk/benguturk
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:BERAT TV
http://live.gostream.nl/armaholding/berattv/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:BEREKET TV
rtmp://fl1.sz.xlcdn.com:80/live/_definst_/sz=berekettv=berekettv_3
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:BEYAZ TV
http://37.77.5.218:1935/load/beyaztv/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:BiLiM TV
http://radyotv.sdu.edu.tr:1935/live/bilimtv2/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:Bloomberg
http://stream.ciner.com.tr/bloomberght/bloomberght1/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:BRT TV 1 mms
mms://bms.brtk.net/brttv
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:BRT TV 2 mms
mms://bms.brtk.net/brt2
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:BUGUN
http://kanalturk.ercdn.net/er/buguntv3/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:ÇAĞRI TV
rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/cagritv
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:CAPiTAL TV
rtmp://cdn-sov-2.musicradio.com:80/LiveVideo/Capital
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:ÇAPUL TV
http://iphone-streaming.ustream.tv/ustreamVideo/14706485/streams/live/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:CEM TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.pivol.com/livestream/ playpath=cemtv swfUrl=http://www.ecanlitvizle.com/wp-content/plugins/proplayer/players/player.swf pageUrl=http://www.ecanlitvizle.com/cem-tv-izle/ live=1
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:CİHAN TV
rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/cihantv/cihantv3
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:CNBC-e
rtsp://85.111.3.55/cnbce
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:DENİZ TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://win5.yayinda.org:1935/deniztv/ playpath=deniztv swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2012/11/deniz-tv.html swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:DÜGÜN TV
http://62.113.210.237/vipinfotainment-live/livestream/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:E HABER
http://46.197.188.150:3100/listen.pls
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:EURO D
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://origin1.nar.tv/dvrh264/eurod/ playpath=mp4:eurod swfUrl=http://www.yildiz.tv/dvr/dvrGoogle16.swf?v=1.6b live=1 pageUrl=http://www.yildiz.tv/?act=dvr&chan=eurod
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:EURO STAR
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://origin2.nar.tv/dvrh264/euros/ playpath=mp4:euros swfUrl=http://www.yildiz.tv/dvr/dvrGoogle16.swf?v=1.6b live=1 pageUrl=http://www.yildiz.tv/
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:FLASH TV
rtmp://174.127.77.205:1935/flashtv/flashtv
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:FOX TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/foxtv_web/ playpath=foxtv3 swfUrl=http://www.vidyoda.com/player/_vidyodaPlayer_fox.swf?version=1.0.73 pageUrl=http://www.fox.com.tr/canli-yayin swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:HABER 365
http://live.gostream.nl/armaholding/365/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:HABER 365
http://live.gostream.nl/armaholding/365/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:HABER TÜRK
http://strm-i.glb.pr.medianova.tv:1935/haberturk/smil:ihaberturk.smil/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:HALK HABER
rtmp://37.77.5.218:1935/redirect/halkhabertv
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:HiLAL TV
http://yayin5.canliyayin.org:1935/live/hilaltv/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:IMC TV
http://stream.pivol.com:1935/livestream/imctv/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:KANAL 7
http://live.gostream.nl/kanal7/kanal7/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:KANAL 7 AVRUPA
http://live.gostream.nl/kanal7int/kanal7int/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:KANAL A
http://iphone.noc.com.tr/kanala/kanala1/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:KANAL A
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://yayin.yayin.tv.tr:1935/kanala/ playpath=kanala2 swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://www.yayin.tv.tr/yayin-frame.php swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:KANAL AVRUPA
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://kanal-avrupalivefs.fplive.net/kanal-avrupalive-live/_definst_/ playpath=stream1 swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2009/08/kanal-avrupa.html swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:KANAL D
http://85.132.44.99:1935/turktv/kanald.sdp/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:KANALTÜRK
http://kanalturk.ercdn.net/er/kanalturk3/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:KARAMEL TV
rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/karamel/karamel
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:KRAL TV
http://karltvhls-i.akamaihd.net/hls/live/207034/KarlTV-HLS/stream1/streamPlaylist.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:MEHTAP TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://eu02.kure.tv:80/liveedge playpath=mehtap3 swfUrl=http://www.kure.tv/player_files/flowplayer.rtmp-3.1.3.swf live=1 pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2011/12/mehtap-tv.html
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:MELTEM TV
http://213.128.92.166:80/meltemtvcanli/meltemtvcanli/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:MESAJ TV
http://213.128.92.166:80/mesajtvcanli/mesajtvcanli/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:MOBİLİTY CHANNEL
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://eu02.kure.tv:80/liveedge/ playpath=mobility3 swfUrl=http://web1.kure.tv/P/player_files/flowplayer.commercial-3.2.7.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2012/10/mobility-channel.html  swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:NTV
http://85.132.71.4:1935/turktv/ntv.sdp/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:NTV SPOR
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://85.132.44.99:1935/turktv playpath=ntvspor.sdp swfUrl=http://www.livetv.az/static/player/player.swf live=1 pageUrl=http://www.livetv.az/ntv-spor/
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:on 4
rtmp://yayin.netradyom.com/live/on4
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:Power Turk
http://46.20.4.42:80/powerturk/powerturk2/playerlist.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:SEMERKAND TV
rtmp://91.194.90.61/Semerkand/Live
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:SHOW TV
http://yayin5.canlitv.com/showtv
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:SKY 360
http://dcdn.motiwe.com/live/_definst_/skyturk.smil/chunklist-b370000.m3u8?wowzasessionid=1720415719
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:Sports Tv
http://stream.sportstv.com.tr:1935/sportstv/SportsTV3/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:STAR TV
http://85.132.44.99:1935/turktv/startv.sdp/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:STV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://eu02.kure.tv:80/liveedge playpath=stv3 swfUrl=http://www.kure.tv/player_files/flowplayer.rtmp-3.1.3.swf live=1 pageUrl=http://www.hdtvizle.com/kanalhtml/stv1.htm
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:STV AVRUPA
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://fml.ams.1B3E.edgecastcdn.net/201B3E playpath=STVEU1 swfUrl=http://www.hdtvizle.com/proplayer/players/player.swf live=1 pageUrl=http://www.hdtvizle.com/166-samanyolu-avrupa-hd-izle.html
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT 1
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://mn-l.mncdn.com/trt1/ playpath=trt13  swfUrl=http://www.trt.net.tr/js/jwplayer.flash.swf  pageUrl=http://www.trt.net.tr/anasayfa/canli.aspx?y=tv&k=trt1
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT 6
http://85.111.24.138/tv/trt6.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT ANADOLU
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://mn-l.mncdn.com/trtanadolu/ playpath=trtanadolu3  swfUrl=http://www.trt.net.tr/js/jwplayer.flash.swf  pageUrl=http://www.trt.net.tr/anasayfa/canli.aspx?y=tv&k=trtanadolu
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT AVAZ
http://85.111.24.138/tv/trtavaz.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT DİYANET
http://85.111.24.138/tv/trtdiyanet.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT HD
http://85.111.24.138/tv/trthd.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT OKUL
http://85.111.24.138/tv/trtokul.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TRT TÜRK
http://85.111.24.138/tv/trtturk.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TV 1
rtmp://stream.taksimbilisim.com:1935/tv1/bant1
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TV 2
http://85.132.44.99:1935/turktv/tv2.sdp/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TV 2
http://85.132.44.99:1935/turktv/tv2.sdp/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TV 2000
http://stream.taksimbilisim.com:1935/tv2000/smil:tv2000.smil/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TV 8
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://strm-i.glb.pr.medianova.tv/tv8/ playpath=tv8_live3 swfUrl=http://static.oroll.com/p.swf?v=18.75  pageUrl=http://www.tv8.com.tr/iyitelevizyon-webtv swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TV EM
rtmpe://sr1.netmedya.org/em-tv2/live.sdp
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:TVT
http://live.gostream.nl/armaholding/tvt/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:ÜLKE TV
http://livede.gostream.nl/ulketv/ulketv/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:ULUSAL KANAL
rtmp://174.127.77.205:1935/ulusaltv/livestream
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:VATAN TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://yayin.mirasis.com.tr/live/vatantv swfUrl=http://www.bedavacanlitvizle.com/wp-content/plugins/proplayer/players/player.swf pageUrl=http://vatantv.com.tr/v2/yayin.php
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:VTV
rtmp://stream2.taksimbilisim.com/kanalvip/bant1
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:WORLD FASHION TV
rtmp://83.229.210.89/WFC_EU/BTVwfceu0
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:WORLD TRAVEL CHANNEL HD
rtmp://stream.taksimbilisim.com:1935/wtc/bant1
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:WTC
http://stream.taksimbilisim.com:1935/wtc/smil:wtc.smil/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:XNHD
rtmp://win5.yayinda.org/telecine/telecine
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:YOL TV
rtsp://85.214.55.224/yol
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL:YUMURCAK
http://eu01.kure.tv:1935/liveedge/yumurcak.smil/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL_YEDEK:ATV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://5.63.151.4:443/atv playpath=atv3 swfUrl=http://i.tmgrup.com.tr/p/flowplayer-3.2.9.swf?i=1 pageUrl=http://www.atv.com.tr/webtv/canli-yayin live=1
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL_YEDEK:ATV  mms
mms://yayin5.canlitv.com/atv
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL_YEDEK:ATV Seçenek 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://159.253.145.140/atv/ playpath=atv3 swfUrl=http://i.tmgrup.com.tr/p/flowplayer-3.2.9.swf?i=1 live=1 pageUrl=http://www.atv.com.tr/webtv/canli-yayin
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL_YEDEK:ATV Seçenek 3
mms://yayin.canlitv.com/atv
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL_YEDEK:BEYAZ TV Seçenek 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://origin2.nar.tv/dvrh264/beyaz/ playpath=mp4:beyaz swfUrl=http://www.yildiz.tv/dvr/dvrGoogle16.swf?v=1.6b live=1 pageUrl=http://www.yildiz.tv/?act=dvr&chan=beyaz
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL_YEDEK:CNBC-e Seçenek 3
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://origin2.nar.tv/dvrh264/cnbce/ playpath=mp4:cnbce swfUrl=http://www.yildiz.tv/dvr/dvrGoogle16.swf?v=1.6b live=1 pageUrl=http://www.yildiz.tv/
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL_YEDEK:FLASH TV Seçenek 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://origin2.nar.tv/dvrh264/skyturk/ playpath=mp4:skyturk swfUrl=http://www.yildiz.tv/dvr/dvrGoogle16.swf?v=1.6b pageUrl=http://www.yildiz.tv/ live=true swfVfy=true timeout=30
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL_YEDEK:FLASH TV Seçenek 3 mms
mms://yayin5.canlitv.com/flashtv
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL_YEDEK:FOX TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://fox-l.mncdn.com:80/foxtv_web/ playpath=foxtv3 swfUrl=http://www.vidyoda.com/player/_vidyodaPlayer_fox.swf?version=1.0.73 pageUrl=http://www.fox.com.tr/canli-yayin swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL_YEDEK:FOX TV Seçenek 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://origin2.nar.tv/dvrh264/foxtv/ playpath=mp4:foxtv swfUrl=http://www.yildiz.tv/dvr/dvrGoogle16.swf?v=1.6b pageUrl=http://www.yildiz.tv/ live=true
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL_YEDEK:FOX TV Seçenek 3
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/foxtv_web/ playpath=foxtv3 swfUrl=http://www.vidyoda.com/player/_vidyodaPlayer_fox.swf?version=1.0.73  pageUrl=http://www.fox.com.tr/canli-yayin swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL_YEDEK:KANAL D
http://dcdn.motiwe.com/dsecure/_definst_/kanalds.smil/chunklist-b374000.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL_YEDEK:KANALTÜRK Seçenek 2
mms://yayin5.canlitv.com/kanalturk
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL_YEDEK:KANALTÜRK Seçenek 3
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://origin1.nar.tv/dvrh264/kanalturk/ playpath=mp4:kanalturk swfUrl=http://www.yildiz.tv/dvr/dvrGoogle16.swf?v=1.6b live=1 pageUrl=http://www.yildiz.tv/
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL_YEDEK:SHOW TV Seçenek 2 mms
mms://yayin5.canlitv.com/showtv
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL_YEDEK:TRT 1 Seçenek 2 mms
mms://yayin.canlitv.com/trt1
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL_YEDEK:TRT 1 Seçenek 3
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://origin1.nar.tv/dvrh264/trt1/ playpath=mp4:trt1 swfUrl=http://www.yildiz.tv/dvr/dvrGoogle16.swf?v=1.6b live=1 pageUrl=http://www.yildiz.tv/
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL_YEDEK:TRT 1 Seçenek 4
http://live-stream.mncdn.net:1935/trt1/trt13/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL_YEDEK:TRT ANADOLU Seçenek 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://live-stream.mncdn.net:1935/trtanadolu/ playpath=trtanadolu3  swfUrl=http://www.trt.net.tr/js/jwplayer.flash.swf  pageUrl=http://www.trt.net.tr/anasayfa/canli.aspx?y=tv&k=trtanadolu
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL_YEDEK:TRT AVAZ Seçenek 2
http://live-stream.mncdn.net:1935/trtavaz/trtavaz3/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL_YEDEK:TRT HD
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://mn-l.mncdn.com/trthd/ playpath=trthd3  swfUrl=http://www.trt.net.tr/js/jwplayer.flash.swf  pageUrl=http://www.trt.net.tr/anasayfa/canli.aspx?y=tv&k=trthd
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL_YEDEK:TRT HD Seçenek 2
http://live-stream.mncdn.net:1935/trthd/trthd3/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL_YEDEK:TRT TÜRK
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://mn-l.mncdn.com/trtturk/ playpath=trtturk3  swfUrl=http://www.trt.net.tr/js/jwplayer.flash.swf  pageUrl=http://www.trt.net.tr/anasayfa/canli.aspx?y=tv&k=trtturk
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL_YEDEK:TRT TÜRK Seçenek 2
http://live-stream.mncdn.net:1935/trtturk/trtturk3/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL_YEDEK:TV8
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/tv8/ playpath=tv8_live3 swfUrl=http://static.oroll.com/p.swf?v=18.75 pageUrl=http://www.tv8.com.tr/iyitelevizyon-webtv swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_ULUSAL_YEDEK:TV8 Seçenek 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://live-stream.mncdn.net:1935/tv8/_definst_/ playpath=tv8_live3 swfUrl=http://static.oroll.com/p.swf?v=18.75  pageUrl=http://www.tv8.com.tr/iyitelevizyon-webtv swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:AHİ TV
rtmp://stream.taksimbilisim.com:1935/ahitv/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:AKDENİZ TV mms
mms://78.187.235.199:4545
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:AKSU TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/ playpath=maras_aksutv swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2012/03/aksu-tv.html swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:ALTAŞ TV
rtmp://tv.tvdunyasi.tv/live/ordu_altastv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:ART AKSARAY mms
mms://yayin.canlitv.com/arttv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:astv
rtsp://stream.taksimbilisim.com:1935/astv/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:BAFRA TV
http://embed.wistia.com/deliveries/409d7951ac3996784f928778b8e9a311f4587194.bin
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:BALKAN TV
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/balkanrtv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:BEA TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://88.255.100.215/live/ playpath=livestream swfUrl=http://www.beatv.com.tr/player/player.swf?v1.3 pageUrl=http://www.beatv.com.tr/index.php?icerik=canli swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:BEREKET TV
rtmp://fl1.sz.xlcdn.com:80/live/_definst_/sz=berekettv=berekettv_3
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:BTV Ordu
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.taksimbilisim.com/btv/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:BURSA AS TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.taksimbilisim.com/astv playpath=bant1 swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2009/08/bursa-as-tv.html swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:BURSA OLAY TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.yayindayiz.biz:80/olaytv playpath=olaytv swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2009/08/bursa-olay-tv.html swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:bursaspor tv
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.yayindayiz.biz:80/Bursaspor/bursaspor
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:CAN TV ERZINCAN Yeni
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live playpath=cantverzincan swfUrl=http://www.canliyayin.org/cantverzincan/mediaplayer2.swf live=1 pageUrl=http://www.canliyayin.org/cantverzincan/index.php
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:CEM TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://95.211.185.45:1935/livestream/ playpath=cemtv swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2011/12/cem-tv.html swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:CİHAN TV
rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/cihantv/cihantv3
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:CRT TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/crttv1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:ÇTV
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/samsun_crt
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:DEHA TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream2.taksimbilisim.com/deha/ playpath=bant1 swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2013/01/deha-tv.html swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:DRT mmsh
mmsh://euro3.bizidinle.com/yayin-bd-drttv?ashes=&MSWMExt=.asf
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:Ege TV
rtsp://213.142.142.213/ege%20tv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:ERT ZONGULDAK
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/zonguldak_erttv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:ES TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/estv/ playpath=eskisehir_livetv swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2012/11/es-tv.html swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:ETV MANİSA
rtmp://78.40.224.74/etv/etv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:FİNEST TV
http://78.188.152.96:1466
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:GAZİANTEP OLAY TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.taksimbilisim.com/olaytv playpath=bant1 swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2011/12/gaziantep-olay-tv.html swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:GTV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream2.taksimbilisim.com/gtv/ playpath=bant1 swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2012/10/gtv.html swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:GTV Gaziantep Olay TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream2.taksimbilisim.com/gtv/bant2
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:GUNEY TV Tarsus
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.taksimbilisim.com/tarsusguneytv/ playpath=bant1 swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2009/09/guney-tv.html swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:HABER 61
rtmp://win8.yayinda.org/haber61tv/haber61tv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:HİLAL TV
rtsp://yayin3.canliyayin.org/hilaltv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:INT KUZEY TV
rtmp://win5.yayinda.org/kuzeytv/kuzeytv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:İSTWEB TV
rtmp://wowza.istweb.tv/webtv/webtv_wowza1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KADIRGA TV
rtmpe://sr1.netmedya.org/kadirga-tv/live.sdp
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KAMPÜS TV
rtmp://tv.erciyes.edu.tr/kampustv/livestream
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL 09 AYDIN
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/aydin_kanal09
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL 2000
rtmp://stream2.taksimbilisim.com/kanal2000/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL 28 mms
mms://50.7.242.242/kanal28
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL 3 Eskisehir
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.taksimbilisim.com/kanal3/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL 33
rtmpe://sr1.netmedya.org/kanal-33/live.sdp
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL 34
rtmp://stream11.teknikdata.com/kanal34/kanal34
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL 35
http://37.123.100.242/live/mystream.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL 48
rtsp://85.25.246.124/kanal48
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL 54
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/sakarya_kanal54
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL 55
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.taksimbilisim.com/kanal55/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL 68
rtsp://yayin3.canliyayin.org/kanal68
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL 9
rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/kanal9
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL A
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://yayin.yayin.tv.tr:1935/kanala/kanala2
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL ALANYA mmsh
mmsh://kanalalanya.com:82/kanalalanya?MSWMExt=.asf
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL E ELAZIG
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/elazig_kanale
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KANAL MAVİ
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/trabzon_kanalmavi
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KanalA
rtsp://88.255.31.105:554/kanala1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KARADENİZ TÜRK
http://live.gostream.nl/armaholding/karadenizturktv/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KIRSEHIR AHI TV
rtsp://stream.taksimbilisim.com:1935/ahitv/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KIRSEHiR TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/kirsehirtv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KIRŞEHİR TV
rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/kirsehirtv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:Kirsehir24 TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/cihantv/ playpath=cihantv3 swfUrl=http://www.kirsehir24.tv/live/Kirsehir24.swf pageUrl=http://kirsehir24.tv/canliyayin&y=cihantv3
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KOCELİ TV
rtmp://stream.taksimbilisim.com/kocaelitv/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KON TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://93.186.117.104/live playpath=kontv swfUrl=http://kontv.com.tr/canli/jwplayer/player.swf pageUrl=http://www.kontv.com.tr/canliyayin.php?lnk=canli live=1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KORDON TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://92.42.35.100/live/kordontv/ playpath=kordontv swfUrl=http://www.kordontv.com/player.swf pageUrl=http://www.kordontv.com/ swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KÖROĞLU TV
rtmp://stream.taksimbilisim.com/koroglutv/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KRT
rtmp://stream.taksimbilisim.com/karesitv/bant2
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:KUZEY TV
rtmp://win5.yayinda.org/kuzeytv/kuzeytv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:MALATYA GÜNEŞ TV mms
mms://yayin.canlitv.com/MalatyaGunesTV
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:MALATYAM TV
rtsp://yayin5.canliyayin.org/malatyamtv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:MANİSA ETV
rtmp://78.40.224.74/etv/etv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:MARANKI TV mms
mms://yayin3.canliyayin.org/marankitv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:MERKÜR TV
rtsp://euro3.bizidinle.com/yayin-bd-merkurtv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:MPL TV
rtsp://mpl.dyndns.tv/MPL
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:OLAY TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.yayindayiz.biz:80/olaytv/olaytv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:ÖNCÜ TV
rtmp://stream.taksimbilisim.com/oncutv/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:SAĞLIK TV
rtsp://yayin5.canliyayin.org/sagliktv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:TARIM TV mms
mms://85.111.4.61/tarim
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:TARIMTÜRK TV
rtmp://31.210.43.84/live/myStream_1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:TARSUS GÜNEY TV
rtmp://stream.taksimbilisim.com/tarsusguneytv/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:TEK RUMELİ TV
rtsp://yayin.canlitv.com/tekrumelitv/
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:TRABZON KUZEY TV
rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/trabzon_kuzeytv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:TRAKYA TÜRK TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://46.105.56.139/live/ playpath=trakyaturk swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2012/10/trakya-turk-tv.html swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:TV1
rtmp://stream.taksimbilisim.com:1935/tv1/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:TV41
rtmp://stream.taksimbilisim.com/tv41/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:TV5 mmsh
mmsh://yayin3.canliyayin.org/tv5
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:VTV
rtmp://stream2.taksimbilisim.com/kanalvip/bant1
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:VUSLAT TV mms
mms://yayin.canlitv.com/malatyavuslattv
#EXTINF:-1,TURK_YEREL:ZONGULDAK 67 TV mms
mms://50.7.242.242/actsistem
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:AKILLI TV
rtmp://83.149.127.89:80/akillitv/akillitv
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:BELGESEL TV mms
mms://yayin7.canliyayin.org/belgeseltv
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:BEREKET TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://fl1.sz.xlcdn.com:80/live/_definst_/sz=berekettv=berekettv_3
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:BİLİM TV
http://radyotv.sdu.edu.tr:1935/live/bilimtv1/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:EGE ÜNİVERSİTESİ TV
rtmp://155.223.63.80/live/eutv/eutv
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:FASHION ONE TV
http://5.39.66.125:1935/live/fashionone.sdp/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:FOX BELGESEL
mms://yayin.networkbil.com/foxbelgesel
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:GALAXY
http://80.243.185.22:8081/galaxy
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:HD SINEMA 1 mms
mms://yayin7.canliyayin.org/sinema1
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:HD SİNEMA 2 mms
mms://yayin7.canliyayin.org/sinema2
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:HD SİNEMA 3 mms
mms://yayin7.canliyayin.org/sinema3
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:HD SİNEMA 4 mms
mms://yayin7.canliyayin.org/sinema4
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:HD SİNEMA 5 mms
mms://yayin7.canliyayin.org/sinema5
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:HD SİNEMA 6 mms
mms://yayin7.canliyayin.org/sinema6
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:HD SINEMA mms
mms://yayin7.canliyayin.org/sinema
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:HD SINEMA TÜRK mms
mms://yayin7.canliyayin.org/sinematurk
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:HTV
rtmp://m4.webvideocore.net/live/6ddkiv179ikokss8c40w
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:KAMPÜS TV
rtmp://tv.erciyes.edu.tr/kampustv/livestream
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:KANAL M
mms://yayin.networkbil.com/kanalm
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:KÖY TV
rtmp://213.128.92.166:80/koytv/koytv
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:ODTÜ TV mms
mms://144.122.56.15/ODTU-TV
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:PLANET PEMBE
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://planetler.ercdn.net/live/ playpath=planet3 swfUrl=http://fpdownload.adobe.com/strobe/FlashMediaPlayback.swf/[[DYNAMIC]]/1 live=1 pageUrl=http://www.hdtvizle.com/47-planet-sinema-canli-hd-izle.html
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:PLANET SiNEMA
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://planetler.ercdn.net/live/ playpath=planet4 swfUrl=http://fpdownload.adobe.com/strobe/FlashMediaPlayback.swf/[[DYNAMIC]]/1 live=1 pageUrl=http://www.hdtvizle.com/47-planet-sinema-canli-hd-izle.html
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:PLANET TÜRK
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://planetler.ercdn.net/live/ playpath=planet1 swfUrl=http://fpdownload.adobe.com/strobe/FlashMediaPlayback.swf/[[DYNAMIC]]/1 live=1 pageUrl=http://www.hdtvizle.com/47-planet-sinema-canli-hd-izle.html
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:TARIM TV mms
mms://85.111.4.61/tarim
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:TARIMTÜRK TV
rtmp://31.210.43.84/live/myStream_1
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:TGRT Belgesel
rtmp://tgrtbelgesel.mediatriple.net:1935/tgrtbliveedge/tgrt1
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:TRT BELGESEL
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://mn-l.mncdn.com/trtbelgesel/ playpath=trtbelgesel3  swfUrl=http://www.trt.net.tr/js/jwplayer.flash.swf  pageUrl=http://www.trt.net.tr/anasayfa/canli.aspx?y=tv&k=trtbelgesel
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:TRT BELGESEL Seçenek 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://live-stream.mncdn.net:1935/trtbelgesel/ playpath=trtbelgesel3 swfUrl=http://www.trt.net.tr/js/jwplayer.flash.swf  pageUrl=http://www.trt.net.tr/anasayfa/canli.aspx?y=tv&k=trtbelgesel
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:TRT BELGESEL Seçenek 3
http://85.111.24.138/tv/trtbelgesel.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:TV GENÇ
rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/genctv
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:WOMAN LİFE TV mmsh
mmsh://yayin5.canliyayin.org/womanlife?MSWMExt=.asf
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:WORLD FASHION TV
rtmp://83.229.210.89/WFC_EU/BTVwfceu0
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:WORLD TRAVEL CHANNEL HD
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.taksimbilisim.com:1935/wtc/bant1
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:XNHD
rtmp://win5.yayinda.org/telecine/telecine
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
http://212.175.35.219/tv.flv
#EXTINF:-1,TURK_SINEMA_BELGESEL:ZTV BİLGİ
rtmp://85.195.98.254/ztv/bant1
#EXTINF:-1,TURK_SPOR:FENERBAHCE TV
rtmp://live.master.cubecdn.net/fbtv/stream1
#EXTINF:-1,TURK_SPOR:GALATASARAY TV
rtmp://cdn21.motiwe.com/live/gstv370
#EXTINF:-1,TURK_SPOR:GALATASARAY TV
rtmp://cdn21.motiwe.com/live/gstv370
#EXTINF:-1,TURK_SPOR:NTV SPOR
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://85.132.44.99:1935/turktv playpath=ntvspor.sdp swfUrl=http://www.livetv.az/static/player/player.swf live=1 pageUrl=http://www.livetv.az/ntv-spor/
#EXTINF:-1,TURK_SPOR:NTV SPOR mms
mms://85.111.3.55/ntvspor
#EXTINF:-1,TURK_SPOR:SPORT HD
http://88.150.210.138:5001/spor
#EXTINF:-1,TURK_SPOR:SPORTS TV
rtmp://stream.sportstv.com.tr/sportstv/SportsTV3
#EXTINF:-1,TURK_SPOR:TJK TV
rtmp://tjk-l.mncdn.com/tjk/tjk2
#EXTINF:-1,TURK_HABER:24
rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/kanal24/kanal243
#EXTINF:-1,TURK_HABER:A HABER
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://5.63.151.4:443/ahaber playpath=ahaber3 swfUrl=http://i.tmgrup.com.tr/p/flowplayer-3.2.9.swf?i=1 pageUrl=http://www.ahaber.com.tr/webtv/videoizle/ahaber/canli_yayin live=1
#EXTINF:-1,TURK_HABER:BLOOMBERG HT
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.ciner.com.tr/bloomberght/ playpath=bloomberght1 swfUrl=http://www.bloomberght.com/Flash/flowPlayer/flowplayer.commercial-3.1.5.swf pageUrl=http://www.bloomberght.com/vid.html swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_HABER:BUGÜN
http://kanalturk.ercdn.net/er/buguntv3/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_HABER:ÇAPUL TV
http://iphone-streaming.ustream.tv/ustreamVideo/14706485/streams/live/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_HABER:ÇAPUL TV
rtmp://s9.tilda.com.tr:80/live/Stream1
#EXTINF:-1,TURK_HABER:CEM TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://stream.pivol.com/livestream/ playpath=cemtv swfUrl=http://www.ecanlitvizle.com/wp-content/plugins/proplayer/players/player.swf pageUrl=http://www.ecanlitvizle.com/cem-tv-izle/ live=1
#EXTINF:-1,TURK_HABER:CNN TURK
rtsp://yayin.canlitv.com/cnnturk
#EXTINF:-1,TURK_HABER:E HABER
http://46.197.188.150:3100/listen.pls
#EXTINF:-1,TURK_HABER:EURONEWS TÜRKÇE
rtmp://fr-par-3.stream-relay.hexaglobe.net/rtpeuronewslive/tr_video750_rtp.sdp
#EXTINF:-1,TURK_HABER:HABERTÜRK
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://origin2.nar.tv/dvrh264/haberturk/ playpath=mp4:haberturk swfUrl=http://www.yildiz.tv/dvr/dvrGoogle16.swf?v=1.6b live=1 pageUrl=http://www.yildiz.tv/
#EXTINF:-1,TURK_HABER:HALK HABER
rtmp://37.77.5.218:1935/redirect/halkhabertv
#EXTINF:-1,TURK_HABER:HALK HABER Seçenek 4
http://iphone-streaming.ustream.tv/ustreamVideo/14903279/streams/live/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_HABER:İMC
rtmp://stream.pivol.com:1935/livestream/imctv
#EXTINF:-1,TURK_HABER:KANAL B
http://212.174.233.129/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/mylivestream.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_HABER:ND TV
http://bglive-a.bitgravity.com/ndtv/247hi/live/native
#EXTINF:-1,TURK_HABER:NHK WORLD
rtsp://ca-1.net.fivecool.org/nhkw/gwm
#EXTINF:-1,TURK_HABER:NTV Seçenek 2 mms
mms://85.111.3.55/ntv
#EXTINF:-1,TURK_HABER:NTV Seçenek 3
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://origin1.nar.tv/dvrh264/canlintv/ playpath=mp4:canlintv swfUrl=http://www.yildiz.tv/dvr/dvrGoogle16.swf?v=1.6b live=1 pageUrl=http://www.yildiz.tv/
#EXTINF:-1,TURK_HABER:ON 4
rtmp://yayin.netradyom.com/live/on4
#EXTINF:-1,TURK_HABER:SAMANYOLU HABER
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://eu02.kure.tv:80/liveedge/shaber3 swfUrl=http://web1.kure.tv/P/player_files/flowplayer.commercial-3.2.7.swf
#EXTINF:-1,TURK_HABER:TGRT EU
rtmp://live.tgrt.de/live/TGRT
#EXTINF:-1,TURK_HABER:TGRT HABER
rtmp://tgrthaber.mediatriple.net:1935/tgrtliveedge/tgrt3
#EXTINF:-1,TURK_HABER:TRT HABER
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://mn-l.mncdn.com/trthaber/ playpath=trthaber3 swfUrl=http://mnhst.mncdn.net/players/player/flowplayer.commercial-3.2.11.swf pageUrl=http://www.trt.net.tr/anasayfa/canli.aspx?y=tv&k=trthaber swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_HABER:TRT HABER Seçenek 2
http://live-stream.mncdn.net:1935/trthaber/trthaber3/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_HABER:TRT HABER Seçenek 3
mms://yayin.canlitv.com/trthaber
#EXTINF:-1,TURK_HABER:TVNET
rtmp://91.93.118.165/tvnet/livestream
#EXTINF:-1,TURK_HABER:ÜLKE TV
http://livede.gostream.nl/ulketv/ulketv/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_HABER:ULUSAL KANAL
rtmp://174.127.77.205:1935/ulusaltv/livestream
#EXTINF:-1,TURK_HABER:YENİ ASIR TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://5.63.151.4:443/yeniasirtv playpath=yeniasirtv3 swfUrl=http://i.tmgrup.com.tr/p/flowplayer-3.2.9.swf?i=1 pageUrl=http://www.yeniasirtv.com.tr/tv live=1
#EXTINF:-1,TURK_DINI:BERAT TV
http://live.gostream.nl/armaholding/berattv/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_DINI:BEREKET TV
rtmp://fl1.sz.xlcdn.com:80/live/_definst_/sz=berekettv=berekettv_3
#EXTINF:-1,TURK_DINI:ÇAĞRI TV
rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/cagritv
#EXTINF:-1,TURK_DINI:HILAL TV mms
mms://yayin3.canliyayin.org/hilaltv
#EXTINF:-1,TURK_DINI:KANAL 7
http://live.gostream.nl/kanal7/kanal7/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_DINI:KANAL 7 AVRUPA
http://live.gostream.nl/kanal7int/kanal7int/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_DINI:KANAL ISLAM mmsh
mmsh://yayin7.canliyayin.org/kanalislam?MSWMExt=.asf
#EXTINF:-1,TURK_DINI:MEDİNE CANLI
http://live.gostream.nl/medine/medine/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_DINI:MEHTAP TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://eu02.kure.tv:80/liveedge playpath=mehtap3 swfUrl=http://www.kure.tv/player_files/flowplayer.rtmp-3.1.3.swf live=1 pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2011/12/mehtap-tv.html
#EXTINF:-1,TURK_DINI:MEKKE CANLI
http://live.gostream.nl/mekke/mekke/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_DINI:MELTEM TV
http://213.128.92.166:80/meltemtvcanli/meltemtvcanli/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_DINI:MESAJ TV
http://213.128.92.166:80/mesajtvcanli/mesajtvcanli/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_DINI:MPL TV
rtsp://mpl.dyndns.tv/MPL
#EXTINF:-1,TURK_DINI:NUR TV mmsh
mmsh://rmserver5.mihr.com:8080/wmtencoder/nurtv_tr.wmv?MSWMExt=.asf
#EXTINF:-1,TURK_DINI:REHBER TV
rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/cagritv
#EXTINF:-1,TURK_DINI:SEMERKAND TV
rtmp://91.194.90.61/Semerkand/Live
#EXTINF:-1,TURK_DINI:STV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://eu02.kure.tv:80/liveedge playpath=stv3 swfUrl=http://www.kure.tv/player_files/flowplayer.rtmp-3.1.3.swf live=1 pageUrl=http://www.hdtvizle.com/kanalhtml/stv1.htm
#EXTINF:-1,TURK_DINI:STV AVRUPA
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://fml.ams.1B3E.edgecastcdn.net/201B3E playpath=STVEU1 swfUrl=http://www.hdtvizle.com/proplayer/players/player.swf live=1 pageUrl=http://www.hdtvizle.com/166-samanyolu-avrupa-hd-izle.html
#EXTINF:-1,TURK_DINI:TRT DİYANET
http://85.111.24.138/tv/trtdiyanet.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_DINI:TV5 mmsh
mmsh://yayin3.canliyayin.org/tv5
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:ALJAZEERA KİDS TV
rtsp://78.100.44.238/live-jscc/jscc
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:BARAEM TV
rtsp://78.100.44.238/live-baraem/baraem
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:BARBARİKİ TV
rtmp://planetaonline.cdnvideo.ru/rr/channel_6
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:CAMP CARTOON
mms://72.13.93.186/campcartoon
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:CARTOON NETWORK
http://torrent-tv.ru/torrent-online.php?translation=1115
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:ÇİZGİ FİLM TV
mms://yayin.networkbil.com/cizgifilmtv
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:ÇİZGİ FİLM TV mms
mms://yayin.networkbil.com/cizgifilmtv
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:DİSNEY CHANNEL
http://torrent-tv.ru/torrent-online.php?translation=1428
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:JİMJAM
http://torrent-tv.ru/torrent-online.php?translation=1427
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:KARAMEL TV
rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/karamel/karamel
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:KARAMEL TV
rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/karamel/karamel
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:KİKA
rtsp://85.239.122.162/mk3w-3faw-3rqf-enc0-kika?MSWMExt=.asf
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:MİNİKA ÇOCUK
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://5.63.151.4:443/minikacocuk playpath=minikacocuk3 swfUrl=http://i.tmgrup.com.tr/p/flowplayer-3.2.9.swf?i=1 pageUrl=http://www.minika.com.tr/minika_tv/minikacocuk live=1
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:MİNİKA ÇOCUK
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://5.63.151.4:443/minikacocuk playpath=minikacocuk3 swfUrl=http://i.tmgrup.com.tr/p/flowplayer-3.2.9.swf?i=1 pageUrl=http://www.minika.com.tr/minika_tv/minikacocuk live=1
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:MİNİKA GO
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://5.63.151.4:443/minika playpath=minika3 swfUrl=http://i.tmgrup.com.tr/p/flowplayer-3.2.9.swf?i=1 pageUrl=http://www.minika.com.tr/minika_tv/minikago live=1
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:MİNİKA GO
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://5.63.151.4:443/minika playpath=minika3 swfUrl=http://i.tmgrup.com.tr/p/flowplayer-3.2.9.swf?i=1 pageUrl=http://www.minika.com.tr/minika_tv/minikago live=1
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:PLANET ÇOCUK
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://planetler.ercdn.net/live/ playpath=planet2 swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf  live=1 pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2011/02/planet-cocuk.html
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:PLANET ÇOCUK
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://planetler.ercdn.net/live/ playpath=planet2 swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf live=1 pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2011/02/planet-cocuk.html
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:RAİ YOYO
mms://212.162.68.162/rai_yoyo
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:TİJİ TV
http://torrent-tv.ru/torrent-online.php?translation=1820
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:TRT ÇOCUK
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://live-stream.mncdn.net:1935/trtcocuk// playpath=trtcocuk3  swfUrl=http://www.trt.net.tr/js/jwplayer.flash.swf  pageUrl=http://www.trt.net.tr/anasayfa/canli.aspx?y=tv&k=trtcocuk
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:TRT ÇOCUK Seçenek 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://origin1.nar.tv/dvrh264/trtcocuk/ playpath=mp4:trtcocuk swfUrl=http://www.yildiz.tv/dvr/dvrGoogle16.swf?v=1.6b live=1 pageUrl=http://www.yildiz.tv/
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:TRT ÇOCUK Seçenek 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://origin1.nar.tv/dvrh264/trtcocuk/ playpath=mp4:trtcocuk swfUrl=http://www.yildiz.tv/dvr/dvrGoogle16.swf?v=1.6b live=1 pageUrl=http://www.yildiz.tv/
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:TRT ÇOCUK Seçenek 3
rtmp://85.111.24.138/tv/trtcocuk
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:TRT ÇOCUK Seçenek 4
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://live-stream.mncdn.net:1935/trtcocuk/ playpath=trtcocuk3 swfUrl=http://gusto.trt.net.tr/VideoPlayer/player.swf  pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2012/10/trt-cocuk-secenek-2.html
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:YUMURCAK TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://eu02.kure.tv:80/liveedge playpath=yumurcak3 swfUrl=http://www.kure.tv/player_files/flowplayer.rtmp-3.1.3.swf live=1 pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2011/02/yumurcak-tv.html
#EXTINF:-1,TURK_COCUK:YUMURCAK TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://eu02.kure.tv:80/liveedge playpath=yumurcak3 swfUrl=http://www.kure.tv/player_files/flowplayer.rtmp-3.1.3.swf live=1 pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2011/02/yumurcak-tv.html
#EXTINF:-1,TURK_MUZIK:EKİN TV
rtmp://46.165.196.9:1935/ekintv/ekintv
#EXTINF:-1,TURK_MUZIK:GALA
http://live.gostream.nl/armaholding/gala/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_MUZIK:GENÇ TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://212.175.65.69/live/ playpath=BQ2HJKN swfUrl=http://www.genctv.tv/radyo.swf pageUrl=http://www.genctv.tv/ swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,TURK_MUZIK:İSTANBUL TV
rtmp://85.25.122.231/istv2/klip/stream.flv
#EXTINF:-1,TURK_MUZIK:KRAL POP TV
http://doguslive-i.akamaihd.net/hls/live/205669/kralpopsd/stream1/streamPlaylist.m3u8
#EXTINF:-1,TURK_MUZIK:MUZ TV Azerbaycan
rtmp://85.132.78.6:1935/live/muztv.stream
#EXTINF:-1,TURK_MUZIK:POWER TURK
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://46.20.4.42:80/powerturk/ playpath=powerturk1 swfUrl=http://www.hdtvizle.com/proplayer/players/player.swf live=1 pageUrl=http://www.hdtvizle.com/14-power-turk-hd-canli-izle.html
#EXTINF:-1,TURK_MUZIK:SÜPER TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://5.135.69.217/live playpath=supertv swfUrl=http://releases.flowplayer.org/swf/flowplayer-3.2.15.swf live=1 pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.ch/2012/09/super-tv.html
#EXTINF:-1,TURK_MUZIK:TRT MÜZİK
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://mn-l.mncdn.com/trtmuzik/ playpath=trtmuzik3  swfUrl=http://www.trt.net.tr/js/jwplayer.flash.swf  pageUrl=http://www.trt.net.tr/anasayfa/canli.aspx?y=tv&k=trtmuzik
#EXTINF:-1,TURK_MUZIK:TRT MÜZİK
mms://95.0.159.131/TRTMUZIK
#EXTINF:-1,TURK_MUZIK:TUBA TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://fms.gazeta.pl/aglive/tuba_tv pageUrl=http://gazeta.hit.gemius.pl/_ swfUrl=http://bi.gazeta.pl/im/Player.swf live=1
#EXTINF:-1,TURK_MUZIK:VATAN TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://yayin.mirasis.com.tr/live/vatantv swfUrl=http://www.bedavacanlitvizle.com/wp-content/plugins/proplayer/players/player.swf pageUrl=http://vatantv.com.tr/v2/yayin.php
#EXTINF:-1,Turki:ALTERNATİF TV Azerbaycan mms
mms://livetv.regiontv.az/atv
#EXTINF:-1,Turki:ANADİLİ TV
rtsp://yayin5.canliyayin.org/anadilitv
#EXTINF:-1,Turki:ANS TV Azerbaycan
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://fl1.viastreaming.net/ANS playpath=livestream swfUrl=http://fl1.viastreaming.net:8000/jw5/player.swf pageUrl=http://www.anstv.ws/index.php?id=775
#EXTINF:-1,Turki:ATV Azerbaycan
http://85.132.44.99:1935/bakutv/atv.sdp/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,Turki:ATV İNT Azerbaycan mmsh
mmsh://38.117.88.155/AzadTV?TICKET=6e02c87814718291e36256298fdf9f7f%7C91583426=http://www.glwiz.com/ajax.aspx?activity=add&ppoint=AzadTV&&ref=361028514&MSWMExt=.asf
#EXTINF:-1,Turki:AZ TV Azerbaycan
rtmp://lswb-de-08.servers.octoshape.net:1935/live/aztvmainchannel
#EXTINF:-1,Turki:CTV Azerbaycan
mms://livetv.regiontv.az/ctv
#EXTINF:-1,Turki:DÜNYA TV Azerbaycan
http://iphone-streaming.ustream.tv/ustreamVideo/6817688/streams/live/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1,Turki:EL TV Azerbaycan mms
mms://80.69.49.62:1755
#EXTINF:-1,Turki:İÇTİMAİ TV mms
mmsh://38.117.88.157/Ictemai?TICKET=755ba1082786a6a4d394ab18839b33b3%7C91299167=http://www.glwiz.com/ajax.aspx?activity=add&ppoint=Ictemai&MSWMExt=.asf
#EXTINF:-1,Turki:İDMAN TV Azerbaycan
http://127.0.0.1:6498/ms2/1370004179881/0MediaPlayer 0 /octoshape hVV streams.octoshape.net V aztv V live V sportschannel V abr
#EXTINF:-1,Turki:İNTERAZ TV Azerbaycan
rtmp://cdn4.video.az:1935/live/interaz
#EXTINF:-1,Turki:İSTİQLAL TV Uygur
rtmp://50.7.129.10/live-a/istiqlaltv
#EXTINF:-1,Turki:KANAL S Azerbaycan mms
mms://85.132.55.179:1755
#EXTINF:-1,Turki:KEPEZ TV Azerbaycan mms
mms://85.132.59.54:1755
#EXTINF:-1,Turki:LİDER TV Azerbaycan
rtmp://85.132.48.75/livepkgr/livestream3
#EXTINF:-1,Turki:MEDENİYYET TV Azerbaycan
rtmp://lswb-de-08.servers.octoshape.net:1935/live/aztvculturechannel
#EXTINF:-1,Turki:MUZ TV Azerbaycan
rtmp://85.132.78.6:1935/live/muztv.stream
#EXTINF:-1,Turki:SES TV Azerbaycan
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://94.20.20.135/tv/canli/ playpath=clientPlayStream live=1 swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player5.9.swf  pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2012/10/az-ses-tv.html swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1,Turki:SES TV Azerbaycan
rtmp://94.20.20.135/tv/canli/clientPlayStream
#EXTINF:-1,Turki:TURKEL TV Azerbaycan mms
mms://livetv.regiontv.az/turkeltv
#EXTINF:-1,Turki:XEZER TV Azerbaycan mms
mmsh://8.21.48.54/xazar?TICKET    6e02c87814718291e36256298fdf9f7f%7C91583426    http://www.glwiz.com/ajax.aspx?activity    add&ppoint    Xazar+TV&&ref    361028514&MSWMExt    .asf
#EXTM3U
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",YOL TV
rtsp://85.214.55.224/yol
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",MEHTAP TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://eu02.kure.tv:80/liveedge playpath=mehtap3 swfUrl=http://www.kure.tv/player_files/flowplayer.rtmp-3.1.3.swf live=1 pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2011/12/mehtap-tv.html
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",ÇAPUL TV
rtmp://s9.tilda.com.tr:80/live/Stream1
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",YUMURCAK
http://eu01.kure.tv:1935/liveedge/yumurcak.smil/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",VTV
rtmp://stream2.taksimbilisim.com/kanalvip/bant1
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",VATAN TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://yayin.mirasis.com.tr/live/vatantv swfUrl=http://www.bedavacanlitvizle.com/wp-content/plugins/proplayer/players/player.swf pageUrl=http://vatantv.com.tr/v2/yayin.php
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",ÜLKE TV
http://livede.gostream.nl/ulketv/ulketv/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",TVT
http://live.gostream.nl/armaholding/tvt/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",TV EM
rtmpe://sr1.netmedya.org/em-tv2/live.sdp
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",TV 2000
http://stream.taksimbilisim.com:1935/tv2000/smil:tv2000.smil/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",TV 2
http://85.132.44.99:1935/turktv/tv2.sdp/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",TÜRKMENELİ TV mms
mms://213.142.142.213/turkmenelitv
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",TRT OKUL
http://85.111.24.194/tv/trtokul.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",TRT AVAZ
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://mn-l.mncdn.com/trtavaz/ playpath=trtavaz3 swfUrl=http://www.trt.net.tr/js/jwplayer.flash.swf pageUrl=http://www.trt.net.tr/anasayfa/canli.aspx?y=tv&k=trtavaz
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",TRT ANADOLU
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://mn-l.mncdn.com/trtanadolu/ playpath=trtanadolu3 swfUrl=http://www.trt.net.tr/js/jwplayer.flash.swf pageUrl=http://www.trt.net.tr/anasayfa/canli.aspx?y=tv&k=trtanadolu
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",TRT 1
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://mn-l.mncdn.com/trt1/ playpath=trt13 swfUrl=http://www.trt.net.tr/js/jwplayer.flash.swf pageUrl=http://www.trt.net.tr/anasayfa/canli.aspx?y=tv&k=trt1
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",TGRT HABER
rtmp://tgrthaber.mediatriple.net:1935/tgrtliveedge/tgrt3
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",STV AVRUPA
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://fml.ams.1B3E.edgecastcdn.net/201B3E playpath=STVEU1 swfUrl=http://www.hdtvizle.com/proplayer/players/player.swf live=1 pageUrl=http://www.hdtvizle.com/166-samanyolu-avrupa-hd-izle.html
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",STV AMERİKA
rtmp://stream2.ebru.tv/live/samanyolu_usa_1.sdp
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",STV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://eu02.kure.tv:80/liveedge playpath=stv3 swfUrl=http://www.kure.tv/player_files/flowplayer.rtmp-3.1.3.swf live=1 pageUrl=http://www.hdtvizle.com/kanalhtml/stv1.htm
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",Sports Tv
http://stream.sportstv.com.tr:1935/sportstv/SportsTV3/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",SKY 360
http://dcdn.motiwe.com/live/_definst_/skyturk.smil/chunklist-b370000.m3u8?wowzasessionid=1720415719
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",SHOW TV mms
mms://yayin.canlitv.com/showtv
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",SEMERKAND TV
rtmp://91.194.90.61/Semerkand/Live
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",Power Turk
http://46.20.4.42:80/powerturk/powerturk2/playerlist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",ON 4
rtmp://yayin.netradyom.com/live/on4
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",NTV SPOR
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://85.132.44.99:1935/turktv playpath=ntvspor.sdp swfUrl=http://www.livetv.az/static/player/player.swf live=1 pageUrl=http://www.livetv.az/ntv-spor/
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",NTV
http://85.132.71.4:1935/turktv/ntv.sdp/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",MESAJ TV
http://213.128.92.166:80/mesajtvcanli/mesajtvcanli/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",MELTEM TV
http://213.128.92.166:80/meltemtvcanli/meltemtvcanli/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",KRAL TV
http://karltvhls-i.akamaihd.net/hls/live/207034/KarlTV-HLS/stream1/streamPlaylist.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",KARAMEL TV
rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/karamel/karamel
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",KANAL A
http://iphone.noc.com.tr/kanala/kanala1/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",KANAL 7 AVRUPA
http://live.gostream.nl/kanal7int/kanal7int/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",KANAL 7
http://live.gostream.nl/kanal7/kanal7/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",IMC TV
http://stream.pivol.com:1935/livestream/imctv/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",HABER TÜRK
http://strm-i.glb.pr.medianova.tv:1935/haberturk/smil:ihaberturk.smil/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",HABER 365
http://live.gostream.nl/armaholding/365/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",FOX TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/foxtv_web/ playpath=foxtv3 swfUrl=http://www.vidyoda.com/player/_vidyodaPlayer_fox.swf?version=1.0.73 pageUrl=http://www.fox.com.tr/canli-yayin swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",FLASH TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://174.127.77.205:1935/flashtv/ playpath=flashtv swfUrl=http://174.127.77.205/jw5/player.swf live=1 pageUrl=http://www.flashtv.com.tr/canliyayin/flashtvyayinizle.html
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",DENİZ TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://win5.yayinda.org:1935/deniztv/ playpath=deniztv swfUrl=http://player.longtailvideo.com/player.swf pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2012/11/deniz-tv.html swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",BUGUN
http://kanalturk.ercdn.net/er/buguntv3/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",BRT TV 2 mms
mms://bms.brtk.net/brt2
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",BRT TV 1 mms
mms://bms.brtk.net/brttv
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",Bloomberg
http://stream.ciner.com.tr/bloomberght/bloomberght1/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",BiLiM TV
http://radyotv.sdu.edu.tr:1935/live/bilimtv2/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",BEREKET TV
rtmp://fl1.sz.xlcdn.com:80/live/_definst_/sz=berekettv=berekettv_3
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",BERAT TV
http://live.gostream.nl/armaholding/berattv/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",BENGÜTÜRK TV
rtmp://yayin5.canliyayin.org/benguturk/benguturk
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",BEN TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://kanalben.cubecdn.net/live/kanalben1 swfUrl=http://www.kanalben.com/player/player.swf?939811664 pageUrl=http://www.kanalben.com/
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",A9 TV
rtmp://85.17.29.89/live/myStream_2
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",7
http://live.gostream.nl/kanal7/kanal7/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",TRT TÜRK
http://live-stream.mncdn.net:1935/trtturk/trtturk3/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",TRT DİYANET
http://85.111.24.194/tv/trtdiyanet.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",TRT HD
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://mn-l.mncdn.com/trthd/ playpath=trthd3 swfUrl=http://www.trt.net.tr/js/jwplayer.flash.swf pageUrl=http://www.trt.net.tr/anasayfa/canli.aspx?y=tv&k=trthd
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",TRT 6
http://85.111.24.194/tv/trt6.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",ON 4
rtmp://yayin.netradyom.com/live/on4
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",KANAL D
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://85.132.71.4/turktv/ playpath=kanald.sdp live=1 swfUrl=http://www.livetv.az//static/player/player.swf pageUrl=http://www.livetv.az/kanald-tv/
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",FANATIK TV
http://fanatik-l.mncdn.com/fanatik_livestream/livestream3/stml.m3u
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",TRT Müzik
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://mn-l.mncdn.com/trtmuzik/ playpath=trtmuzik3 swfUrl=http://www.trt.net.tr/js/jwplayer.flash.swf live=1 pageUrl=http://webainos.blogspot.ch/2012/03/canli-tv-izle-trt-muzik.html#tv
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",SHOW TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://showtvRTMP.giniko.com:1935/livepkgr/ playpath=showtv?adbe-live-event=liveevent swfUrl=http://p.jwpcdn.com/6/4/jwplayer.flash.swf live=1 pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.ch/2012/03/show-tv-secenek-2.html
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",TRT HABER
http://trt-i.mncdn.com/trthaber/smil:trthaber.smil/chunklist-b364000.m3u8?wowzasessionid=813027557
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",Kral TV
http://10gb1.tulix.tv/hls/kraltv.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",TRT Cocuk
http://10gb1.tulix.tv/hls/trt4cocuk.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",Kanal D
http://10gb1.tulix.tv/hls/kanald.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",Atv m3u8
http://85.132.53.51:1935/turktv/atv-turkiye.sdp/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",kanald m3u8
http://85.132.53.51:1935/turktv/kanald.sdp/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",ntv spor m3u8
http://85.132.53.51:1935/turktv/ntvspor.sdp/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",Star m3u8
http://85.132.53.51:1935/turktv/startv.sdp/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",trt spor m3u8
http://85.132.53.51:1935/turktv/trtspor.sdp/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",tv2 m3u8
http://85.132.53.51:1935/turktv/tv2.sdp/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",TURK MAX
http://yayin.no-ip.org:6502
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",DİZİ MAX
http://yayin.no-ip.org:6501
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",24
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/kanal24 playpath=kanal243 swfUrl=http://gusto.trt.net.tr/VideoPlayer/player.swf live=1 pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.ch/2009/10/24.html
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",ÇAĞRI TV
rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/cagritv
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",ULUSAL KANAL
http://iphone-streaming.ustream.tv/ustreamVideo/14748091/streams/live/hasbahca.m3u8
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",HALK HABER
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://37.77.5.219:1935/load playpath=halkhabertv swfUrl=http://www.hdtvizle.com/proplayer/players/player.swf live=1 pageUrl=http://www.hdtvizle.com/237-halk-tv-hd-izle.html
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",TV 8
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://strm-i.glb.pr.medianova.tv/tv8/ playpath=tv8_live3 swfUrl=http://static.oroll.com/p.swf?v=18.75 pageUrl=http://www.tv8.com.tr/iyitelevizyon-webtv swfVfy=1 live=true
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",STAR TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://85.132.44.99:1935/turktv/ playpath=startv.sdp live=1 swfUrl=http://www.livetv.az//static/player/player.swf pageUrl=http://www.livetv.az/star-tv/
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",CİHAN TV
rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/cihantv/cihantv3
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",CNBC-e
rtsp://85.111.3.55/cnbce
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",TV 1
rtmp://stream.taksimbilisim.com:1935/tv1/bant1
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",WORLD FASHION TV
rtmp://83.229.210.89/WFC_EU/BTVwfceu0
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL",WORLD TRAVEL CHANNEL HD
rtmp://stream.taksimbilisim.com:1935/wtc/bant1
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL_YEDEK",YOL TV
rtsp://85.214.55.224/yol
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL_YEDEK",STV AVRUPA mms
mms://208.65.101.208/STVAVRUPA1052E
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL_YEDEK",STRİCTLY BELLY DANCİNG TV
rtsp://46.249.213.87/broadcast/strictlybellydancing-tablet.3gp
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL_YEDEK",SHOW TV mms
mms://yayin5.canlitv.com/showtv
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL_YEDEK",MEHTAP TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://eu02.kure.tv:80/liveedge playpath=mehtap3 swfUrl=http://www.kure.tv/player_files/flowplayer.rtmp-3.1.3.swf live=1 pageUrl=http://radyodelisi.blogspot.com/2011/12/mehtap-tv.html
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL_YEDEK",KARAMEL TV
rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/karamel/karamel
#EXTINF:-1 group-title="TURK_ULUSAL_YEDEK",KANALTÜRK mms
mms://yayin5.canlitv.com/kanalturk
#EXTM3U

24 TV = rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/kanal24/kanal243
24 TV = rtmp://strm-i.glb.pr.medianova.tv:1935/kanal24/kanal243
24 TV = http://strm-i.glb.pr.medianova.tv:1935/kanal24/kanal243/playlist.m3u8
A HABER = rtsp://5.63.151.4:443/ahaber/ahaber3
A HABER = rtsp://live.sabah.com.tr:443/ahaber/ahaber3
A9 TV = rtmp://85.17.29.89/live/myStream_1
A9 TV = rtmp://85.17.29.89/live/myStream_2
A9 TV = rtmp://85.17.29.89/live/myStream_3
A9 TV = rtmp://live.harunyahya.tv/harunyahyalive/hytest1
A9 TV = rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/harunyahyatv/harunyahyatv2
A9 TV = http://strm-i.glb.pr.medianova.tv/iharuny....st.m3u8
ABANT TV = rtmp://85.17.147.211/live/abanttv
ADANA KOZA TV = rtmp://kozatv.garantisistem.com:1935/kozatv/kozatv2
ADANA TV = rtmp://adanatv.garantisistem.com:1935/adanatv/adanatv2
AHİ TV = rtmp://stream.taksimbilisim.com:1935/ahitv/bant1
AKDENIZ TV = mms://78.187.235.199:4545
AKİT TV = mms://yayin.networkbil.com/akittv
AKS TV = mms://yayin.canlitv.com/akstv
AKSARAY ART TV = mms://yayin.canlitv.com/arttv
AKSU TV = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/maras_aksutv
ALTAŞ TV = rtmp://tv.tvdunyasi.tv/live/ordu_altastv
AMASYA ART = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/amasya_art
ANADİLİ TV= http://yayin5.canliyayin.org/anadilitv
ANADOLU TV = rtmp://anadolutv.radyotvyayini.com/rtplive/anadolutv.sdp
ANC TV= rtmp://212.64.200.238/livepkgr/livestream
ANTENSİZ TV = http://yayin4.canliyayin.org/antensiztv
ART USAK TV = mms://yayin.canlitv.com/usakart
ARTVİN 08 TV = http://213.142.142.213:81/08haber
ATV = rtsp://5.63.151.4:443/atv/atv2
ATV = rtsp://live.sabah.com.tr:443/atv/atv3/
ATV = http://ilive.atv.com.tr:443/atv-ipad/smil:atv.smil/playlist.m3u8
ATV = mms://yayin5.canlitv.com/atv
ATV = http://www.canlitv.com/asx/atv.asx
ATV AVRUPA = rtsp://5.63.151.4:443/atveu/atveu3
ATV AVRUPA = rtsp://live.sabah.com.tr:443/atveu/atveu3
ATV Azerbaycan = http://85.132.44.99:1935/bakutv/atv.sdp/playlist.m3u8
AY TV = rtmp://stream.taksimbilisim.com/aytv/bant1
AY TV = http://stream.taksimbilisim.com:1935/aytv/bant1/playlist.m3u8
AZ TV Azerbaycan = rtmp://aztv.fms.visionip.tv/live/aztv-aztv-live-25f-4x3-SDq
AZ TV Azerbaycan = rtmp://85.132.71.4:1935/limited/aztv.sdp AZ TV Azerbaycan = http://85.132.71.4:1935/limited/aztv.sdp/playlist.m3u8 AZELYA TV = rtmp://217.116.196.97:1935/live/azelyatv
BARIŞ TV = mms://yayin.canlitv.com/baristv
BAŞAKSEHİR BELEDİYE TV = http://yayin5.canliyayin.org/basaksehir
BEA TV = rtmp://88.255.100.215/live/livestream
BELEDİYE TV = http://77.223.131.83:82/bant
BELGESEL TV = http://yayin.tv-fm.com/belgeseltv
BENGÜTÜRK TV = http://yayin3.canliyayin.org/benguturk
BENGÜTÜRK TV = mms://yayin4.canliyayin.org/benguturk
BERAT TV = rtmp://85.17.125.50/armaholding?ID=A5D1E2A9AA10/berattv
BEREKET TV = rtmp://fl1.sz.xlcdn.com:80/live/_definst_/sz=berekettv=berekettv_3
BEST TV = mms://yayin.canlitv.com/besttv
BEYAZ TV = rtsp://88.255.227.30/beyaztv
BEYAZ TV = mms://88.255.227.30/beyaztv
BEYAZ TV = http://188.132.217.125/stream-low.m3u8
BEŞİKTAŞ TV = rtmp://85.17.120.73:80/kartal/kartalbakisi
BİLİM TV = rtmp://radyotv.sdu.edu.tr:1935/live/bilimtv2
BLOOMBERG HT = rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/bloomberght/bloomberght1
BODRUM KENT TV= rtsp://yayin1.yayindakiler.tv:1935/live/bodrumkenttv
BOLLYWOOD TV = rtmp://85.25.122.231/hhm/video/stream
BRT TV 1 = mms://bms.brtk.net/brttv
BRT TV 2 = mms://bms.brtk.net/brt2
BTV = rtmp://stream.taksimbilisim.com/btv/bant1
BUGÜN TV = rtmp://94.75.221.227/iphone/BugunTV3
BUGÜN TV = rtsp://94.75.221.227/iphone/BugunTV3
BURSA AS TV = rtmp://stream.taksimbilisim.com/astv/bant1
BURSA KANAL 16= rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/bursa_kanalonalti
BURSA LİNE TV= rtmp://217.116.196.97:1935/live/bursalinetvinternet
BURSA OLAY TV= rtmpt://stream.yayindayiz.biz:80/olaytv/olaytv
BURSA OLAY TV= mms://yayin.canlitv.com/olaytv
BURSASPOR TV= rtmp://stream.yayindayiz.biz:80/Bursaspor/bursaspor
BURSASPOR TV = rtmp://stream.yayindayiz.biz/Bursaspor/bursaspor
BURSASPOR TV = http://stream.yayindayiz.biz/Bursaspor/bursaspor/playlist.m3u8
BURSA TV = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/bursatv
CAN ERZİNCAN TV = rtmp://win5.yayinda.org/canerzincantv/canerzincantv
CAPİTAL TV = rtmp://cdn-sov-2.musicradio.com:80/LiveVideo/Capital
CEM TV = rtmp://95.211.185.45:1935/livestream/cemtv
CİNE 5 = mms://yayin.cine5.com.tr/cine5
CİNE 5 = rtsp://yayin.cine5.com.tr/cine5
CİNE 5 = http://streamer1.medfon.com:8125/streams/cine5/tv/pl_high.m3u8
CNBC-e = mms://85.111.3.55/cnbce
CNBC-e = http://dogus-live.mncdn.com/tv_cnbce/cnbce3/playlist.m3u8
CNN SPOR = mms://yayin.networkbil.com/cnnspor
CNN TÜRK = http://canlitv.com/asx/cnnturk.asx
CNN TÜRK = mms://yayin5.canlitv.com/cnnturk
CNN TÜRK = rtmp://live.dtv.cubecdn.net:80/cnnturktv/CNNTurk3
CRT TV = rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/crttv1
CTV Azerbaycan = mms://85.132.52.210:1755
ÇAĞRI TV = rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/cagritv
ÇANAKKALE TON TV = rtmp://217.116.196.97/live/tontv
ÇANAKKALE TON TV = rtsp://217.116.196.97/live/tontv
ÇANAKKALE TON TV = rtmp://217.116.196.97:1935/live/tontv
ÇANAKKALE TON TV = rtsp://217.116.196.97:1935/live/tontv
ÇANAKKALE TON TV = rtmp://yayin1.yayindakiler.tv/live/tontv
ÇANAKKALE TON TV = rtsp://yayin1.yayindakiler.tv/live/tontv
ÇANAKKALE TON TV = rtmp://yayin1.yayindakiler.tv:1935/live/tontv
ÇANAKKALE TON TV = rtsp://yayin1.yayindakiler.tv:1935/live/tontv
ÇAY TV = rtsp://yayin.caytv.com.tr/CayTv
ÇİZGİ FİLM TV = mms://yayin.tv-fm.com/cizgifilmtv
DENGE TV = mms://yayin.canlitv.com/dengetv
DENİZ TV = rtmp://win5.yayinda.org:1935/deniztv/deniztv
DENİZ TV = http://win5.yayinda.org/system/playlist.php?id=385&type=m3u8
DENİZLİ ART TV = rtmp://95.173.164.238/live/arttv
DESTAN TV = mms://yayin.canlitv.com/destantv
DİJLE TV = rtmp://89.149.244.41:1935/live/dicletv
DİYANET TV = mms://www.diyanet.gov.tr/dyn
DOST TV = rtmp://dosttv.garantisistem.com:1935/dosttv/dosttv2
DOST TV = http://dosttv.garantisistem.com:1935/dosttv....st.m3u8
DREAM TV = rtmp://dcdn.motiwe.com/dreamtv/dreamtvweb.stream
DRT TV = rtmp://yayin1.yayindakiler.tv:1935/live/denizlidrttv
DÜNYA TV = rtsp://media2.kure.tv:1935/live/dunya3
DÜNYA TV = http://eu02.kure.tv:1935/liveedge/dunya.smil/playlist.m3u8
DÜZCE TV = mms://yayin.canlitv.com/duzcetv
E2 = http://strm-l.glb.mncdn.net:1935/tv_e2/eiki3/playlist.m3u8
E HABER TV = http://78.186.46.169:3100/listen.pls
EDESSA TV = rtmp://win5.yayinda.org:1935/edessatv/edessatv
EDİRNE TV = rtmp://radyo.sistemhost.com/etv/live
EGE TV = mms://213.142.142.213/ege tv
EKİN TV = rtmp://stream.pivol.com:1935/livestream/ekintvyeni
EL TV Azerbaycan = mms://80.69.49.62:1755
ELAZIĞ KANAL 23 = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv:1935/live/elazig_kanale
ERT KONYA = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/konya_erttv
ERT ZONGULDAK = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/zonguldak_erttv
ES TV = rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/estv/eskisehir_livetv
ETV MANİSA = rtmp://31.3.241.218/etv/etv
EURONEWS TÜRKİSH = rtsp://fr-par-5.stream-relay.hexaglobe.net:1935/rtpeuronewslive/tr_video750_flash_all.sdp
EXPO TV = rtmp://powerstream.iphonewebtown.com:1935/expotv/expotv
FİNEST TV = mms://live.wm.t-bn.de/live/megasat/finest_tv
FIRAT TV = mms://streamtv.firat.edu.tr:8080
FLASH TV = mms://yayin5.canlitv.com/flashtv
FLASH TV = rtmp://stream1.yayinizle.com/flashtv/flashtv
FLASH TV = http://vsadmin:yxcvbnm123!@81.223.79.210:9242
FOX BELGESEL = mmsh://yayin.tv-fm.com/foxbelgesel?MSWMExt=.asf
FOX TV = http://www.canlitv.com/asx/foxtv.asx
FOX TV = mms://yayin5.canlitv.com/foxtv
FOX TV = http://strm-i.glb.pr.medianova.tv/foxtv/foxtv3/playlist.m3u8
GALATASARAY TV = rtmp://cdn21.motiwe.com/live/gstv370
GAZİANTEP OLAY TV= rtmp://stream.taksimbilisim.com/olaytv/bant1
GELİŞİM TV= mms://euro3.bizidinle.com/yayin-bd-gelisimtv
GENÇ TV= rtmp://212.175.65.69/live/BQ2HJKN
GİMSA TV= rtmp://yayin.tvdunyasi.tv:1935/live/ankara_gimsatv
GÖZYAŞI TV = mms://yayin3.canliyayin.org/gozyasitv
GÜN TV = rtmp://yayin1.yayindakiler.tv:1935/live/diyarbakirguntv
GÜNAZ TV Azerbaycan = http://v1.webcasting.granicus.com/webcasting_gunaz
GÜNEŞ TV = mms://yayin.canlitv.com/MalatyaGunesTV
GTV = rtmp://stream2.taksimbilisim.com/gtv/bant1
GTV = rtmp://stream2.taksimbilisim.com/gtv/bant2
HABER TÜRK = http://canlitv.com/asx/haberturk.asx
HABER TÜRK = mms://yayin5.canlitv.com/haberturk
HABER TÜRK = rtmp://strm-i.glb.pr.medianova.tv:1935/haberturk/haberturk2
HABER TÜRK = http://strm-i.glb.pr.medianova.tv:1935/habertu....st.m3u8
HALK TV = rtmp://37.77.4.18:1935/live/halktv
HALİS TV= mms://yayin5.canliyayin.org/halistv
HAMSİ TV = rtmp://win5.yayinda.org:1935/hamsitv/hamsitv
HAYAT TV = http://www.canlitv.com/asx.php?id=11503
HAYAT TV= mms://yayin.canlitv.com/hayattv
HEART TV = rtmp://cdn-sov-2.musicradio.com:80/LiveVideo/Heart
HEYDARBABA TV Azerbaycan = rtsp://85.17.147.211/heydarbaba
hd SİNEMA = mms://yayin.networkbil.com/sinema
HD SİNEMA 1 = mms://yayin.networkbil.com/sinema1
HD SİNEMA 2 = mms://yayin.networkbil.com/sinema2
HD SİNEMA 3 = mms://yayin.networkbil.com/sinema3
HD SİNEMA 4 = mms://yayin.networkbil.com/sinema4
HD SİNEMA 5 = mms://yayin.networkbil.com/sinema5
HD SİNEMA 6 = mms://yayin.networkbil.com/sinema6
HD SİNEMATÜRK = mms://yayin.networkbil.com/sinematurk
HİLAL TV = mms://yayin3.canliyayin.org/hilaltv
HİZMET TV = mms://euro3.bizidinle.com/yayin-bd-hizmettv?ashes=
HTV = rtmp://m4.webvideocore.net/live/6ddkiv179ikokss8c40w
İCTİMAİ TV Azerbaycan = rtmp://85.132.71.4:1935/bakutv/itv.sdp
İCTİMAİ TV Azerbaycan = http://85.132.71.4:1935/bakutv/itv.sdp/playlist.m3u8
İDMAN TV Azerbaycan = rtmp://lswb-de-08.servers.octoshape.net:1935/live/aztvsport
İDMAN TV Azerbaycan = http://lswb-de-08.servers.octoshape.net:1935/live....st.m3u8
İMC TV = rtmp://stream.pivol.com:1935/livestream/imctv
IMTV= mms://yayin1.canlitv.com/imtv
İNTERAZ TV Azerbaycan = rtmp://cdn4.video.az:1935/live/interaz
İSTANBUL TV = rtmp://85.25.122.231/istv2/klip/stream
İSTANBULPİX = rtmp://213.128.92.166:80/live/turkpix
İSTİQLAL TV Azerbaycan = rtmp://yayin.istiqlaltv.com/live/istiqlaltv
İSTWEB TV = rtmp://wowza.istweb.tv:1935/webtv/webtv_wowza1
İSTWEB TV = rtmp://wowza.istweb.tv:1935/webtv/webtv_wowza2
KAÇKAR TV = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/rize_kackartv
KADIRGA TV = rtmpe://sr1.netmedya.org/kadirga-tv/live.sdp
KADİRLİ TV= mms://yayin.canlitv.com/kadirlitv
KANAL 09 = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/aydin_kanal09
KANAL 3 = rtmp://stream.taksimbilisim.com/kanal3/bant1
KANAL 5 = mms://yayin.canlitv.com/kanal5
KANAL 7= mms://yayin5.canlitv.com/kanal7
KANAL 7 = rtmp://live.gostream.nl/kanal7/kanal7
KANAL 7 HQ = rtmp://live.gostream.nl/kanal7hq/kanal7hq
KANAL 7 İNT = rtmp://live.gostream.nl/kanal7int/kanal7int
KANAL 7= http://mobil.gostream.nl/kanal7iphone/smil:kanal7.smil/playlist.m3u8
KANAL 7 AVRUPA = http://vsadmin:yxcvbnm123!@81.223.79.210:9246
KANAL 9= rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/kanal9
KANAL 15 = http://77.245.150.95/hds-liv....eam.f4m
KANAL 17= mms://stream.ixirhost.com/Kanal17
KANAL 23= rtmp://yayin5.canliyayin.org/live/kanal23
KANAL 25= mms://yayin.canlitv.com/kanal25
KANAL 26= rtmp://yayin.tvdunyasi.tv:1935/live/eskisehir_kanal26
KANAL 27 ANTEP = rtmp://yayin3.canliyayin.org/live/antep_kanal27
KANAL 32 = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/kanal32
KANAL 33 = rtmpe://sr1.netmedya.org/kanal-33/live.sdp
KANAL 34= rtmp://stream11.teknikdata.com/kanal34/kanal34
KANAL 35= rtmp://yayin.yayin.tv.tr/live/kanal35_1
KANAL 38= mms://yayin.canlitv.com/kanal38
KANAL 54= rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/sakarya_kanal54
KANAL 59= http://www.biziizle.com/player/SAlone.asp?id=123
KANAL 60= rtsp://yayin1.yayindakiler.tv:1935/live/tokatkanal60
KANAL 66 = mms://yayin.networkbil.com/sinema
KANAL 67= http://yayin3.canliyayin.org/actsistem
KANAL 67= mms://50.7.241.234/actsistem
KANAL 68= http://yayin3.canliyayin.org/kanal68
KANAL 68= mms://yayin3.canliyayin.org/kanal68
KANAL 78 = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/karabuk_kanal78
KANAL 80 = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/osmaniye_mrt
KANAL 99= rtmp://188.138.94.225:8086/kanal99/kanal99
KANAL 2000= mms://yayin.canlitv.com/kanal2000
KANAL A= rtsp://88.255.31.105:554/kanala1
KANAL A= mms://88.255.31.105:554/kanala1
KANAL A= rtmp://yayin.yayin.tv.tr:1935/kanala/kanala2
KANAL A= http://iphone.noc.com.tr/kanala/smil:kanala.smil/playlist.m3u8
KANAL ALANYA= mmsh://kanalalanya.com:82/kanalalanya?MSWMExt=.asf
KANAL Avrupa= rtmp://kanal-avrupalivefs.fplive.net/kanal-avrupalive-live/stream1
KANAL B= rtmp://212.174.233.129/livepkgr/livestream
KANAL B=http://212.174.233.129/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/livestream.m3u8
KANAL D = rtmp://live.dtv.cubecdn.net/kdmobil/KanalD1
KANAL D = rtmp://195.33.219.14/kanald_origin/mp4:stream_1.f4v
KANAL E = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/elazig_kanale
KANAL F = rtmp://stream.taksimbilisim.com/kanalf/bant1
KANAL G = mms://yayin3.canliyayin.org/kanalg
KANAL İSLAM = mms://yayin.tv-fm.com/kanalislam
KANAL HAYAT= rtmp://lvs.wowza.jay.net:1935/kkrtv/tv
KANAL K = mms://yayin.canlitv.com/kanalk
KANAL M = mms://yayin.networkbil.com/kanalm
KANAL MAVİ = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/trabzon_kanalmavi
KANAL S = mms://yayin.canlitv.com/kanals
KANAL S = rtmp://stream.taksimbilisim.com/kanal55/bant1
KANAL S Azerbaycan = mms://85.132.53.166:1755
KANAL SPORT HD = rtmp://lswb-de-08.servers.octoshape.net:1935/live/kanalsport/2000k
KANAL T = rtmp://213.128.67.74:1935/live/kanalt2
KANAL T KIBRIS = mms://212.175.244.10:8081
KANALTÜRK = mms://yayin5.canlitv.com/kanalturk
KANALTÜRK = rtmp://94.75.221.227/iphone/KanalTurk3
KANALTÜRK = rtsp://94.75.221.227/iphone/KanalTurk3
KANALTÜRK = http://94.75.221.227/iphone/KanalTurk2/playlist.m3u8
KANAL URFA = mms://yayin.canlitv.com/kanalurfa
KANAL URFA = rtmp://stream.taksimbilisim.com/kanalurfa/bant1
KANAL YÖRÜK = mms://yayin5.canliyayin.org/yoruktv
KAPADOKYA TV= rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/nevsehir_kapadokya
KARADENİZ TV= rtmp://karadeniztv.garantisistem.com:1935/karadeniztv/karadeniz2
KARADENİZ TV = http://karadeniztv.garantisistem.com:1935/karaden....st.m3u8
KARADENİZ TÜRK = rtmp://85.17.125.50/armaholding?ID=A5D1E2A9AA10/karadenizturktv
KARAHİSAR TV = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/afyon_karahisartv
KARAMEL TV= rtmp://strm-3.tr.medianova.tv/karamel/karamel
KAY TV= rtmp://217.116.196.97:1935/live/kayserikay
KAZAKHSTAN = rtmp://online.kazakstan.kz:1935/live/myStream1
KAZAKHSTAN KPLUS TV = rtmp://KPlus.fms.visionip.tv/live/KPlus-SDq
KAZAKH TV Kazakistan = rtmp://212.154.153.109:1938/live_mpegts/mpegts.stream
KEPEZ TV Azerbaycan = mms://94.20.29.43:1755
KGRT = http://euro3.bizidinle.com/yayin-bd-kgrttv?ashes=
KIBRIS GENÇ TV = http://euro3.bizidinle.com/yayin-bd-kibrisgenctv?ashes=
KIBRIS GENÇ TV = mms://euro3.bizidinle.com/yayin-bd-Kibrisgenctv
KIBRIS GENÇ TV = http://www.bizidinle.com/player/SAlone.asp?id=101
KIRŞEHİR TV = mms://yayin5.canliyayin.org/kirsehirtv
KİRKUK TV = rtmp://kirkuktv.flashmediacast.com/live/livestream
KOCELİ TV HD = rtmp://stream.taksimbilisim.com/kocaelitv/bant1
KOCELİ TV SD = rtmp://stream.taksimbilisim.com/kocaelitv/bant2
KON TV= rtmp://89.149.244.41:1935/live/kontv
KÖROĞLU TV= rtmp://stream.taksimbilisim.com/koroglutv/bant1
KÖY TV= rtmp://188.138.94.225:8086/koytv/koy-tv
KRAL KARADENİZ TV= mms://yayin.canlitv.com/kralkaradeniz
KRAL TV = http://dogus-live.mncdn.com/kraltv_avrupa/kraltv_avrupa3/playlist.m3u8
KRAL POP TV= http://dogus-live.mncdn.com/kraltv/kraltv3/playlist.m3u8
KUZEY TV= rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/trabzon_kuzeytv
KÜRE TV MEKKE = http://eu01.kure.tv:1935/liveedge/mekke.smil/playlist.m3u8
KÜRE TV MEDİNE = http://eu01.kure.tv:1935/liveedge/medine.smil/playlist.m3u8
LİDER TV Azerbaycan = rtmp://94.20.30.120/livepkgr/livestream1
LİDER TV Azerbaycan = rtmp://94.20.30.120/livepkgr/livestream2
LİDER TV Azerbaycan = rtmp://94.20.30.120/livepkgr/livestream3
LİVE QURAN TV = rtmp://69.65.38.152/besmallah/cam4
M5 TV = rtmp://85.25.122.231/streamHD/video/stream
MALATYA ER TV = mms://yayin.canlitv.com/malatyaertv
MALATYA GÜNCEL TV = mms://yayin.canlitv.com/malatyaguncel
MALATYA GÜNEŞ TV = mms://yayin.canlitv.com/MalatyaGunesTV
MALATYA TV= mmsh://euro3.bizidinle.com/yayin-bd-tvmalatya
MALATYAM TV = http://yayin5.canliyayin.org/malatyamtv
MAMAŞ TV = http://cdn.livestream.com/embed/mamasfm
MARANKİ TV = mms://yayin3.canliyayin.org/marankitv
MARATON TV = rtmp://yayin6.canliyayin.org/live/aydin_maratontv
MARMARA TV= mms://yayin4.canliyayin.org/marmaratv
MAVİ KARADENİZ TV = rtmp://89.149.244.41:1935/live/mavikaradeniz
MEDENİYYET TV Azerbaycan = rtmp://lswb-de-08.servers.octoshape.net:1935/live/aztvculturechannel
MEDİCAL CHANNEL = rtmp://85.25.122.232/medicalC/video/stream
MEDYA TV= rtmp://medyatv.garantisistem.com/medyatv/medyatv
MEHTAP TV= rtsp://media2.kure.tv:1935/live/mehtap3
MEHTAP TV= rtmp://eu02.kure.tv:80/liveedge/mehtap3
MEHTAP TV= http://eu02.kure.tv:1935/liveedge/mehtap.smil/playlist.m3u8
MELTEM TV= rtmp://188.138.94.225:8086/meltemtv/meltem-tv
MERCAN TV = mms://yayin.canlitv.com/mercantv
MERKÜR TV= mmsh://euro3.bizidinle.com/yayin-bd-merkurtv
MESAJ TV= rtmp://188.138.94.225:8086/mesajtv/mesaj-tv
METROPOL HD = rtmp://win5.yayinda.org/metro/metro
MULTİ TV = mms://109.70.5.84/MultiTV
MUZ TV Azerbaycan = rtmp://85.132.85.190:1935/live/muztv.stream
MUZ TV Azerbaycan = mmsh://85.132.78.130:12345
MÜJDE TV = rtmp://94.23.248.192/rtplive/mujde.sdp
MY NETWORK = rtmp://live.ilive.to/edge/4jcmi96j8b5nzz6
NİĞDE NTV = rtmp://stream.taksimbilisim.com/nigdentv/bant1
MIHR TV= mmsh://rmserver5.mihr.com:8080/wmtencoder/nurtv_tr.wmv
MİNİKA ÇOCUK TV= rtsp://live.minika.tv:443/minikacocuk/minikacocuk3
MMC TÜRK = rtmp://live.gostream.nl/armaholding?ID=A5D1E2A9AA10/mmctv
MOBİLİTY CHANNEL = rtmp://eu01.kure.tv:80/liveedge/mobility3
MPL TV= rtsp://mpl.dyndns.tv/MPL
MUĞLA 21. YÜZYIL TV = http://yayin.canlitv.com/21yytv
NUMBER ONE = rtmp://31.3.236.90/live/nr2.sdp
NUMBER ONE TÜRK = rtmp://31.3.236.90/live/nr1_turk.sdp
NTV= mms://85.111.3.55/ntv
NTV= rtmp://dogus-live.mncdn.com/tv_ntv/ntv3
NTV = http://strm-l.glb.mncdn.net/tv_ntv/ntv3/playlist.m3u8
NTV SPOR = mms://85.111.3.55/ntvspor
NTV SPOR = rtmp://strm-l.glb.mncdn.net/tv_ntvspor/ntvspor3
NTV SPOR = http://dogus-live.mncdn.com/tv_ntvspor/ntvspor3/playlist.m3u8
ODTU TV= http://144.122.56.15/ODTU-TV"
ON 4 TV= rtmp://50.7.242.106/live/tv2
ON 8 TV= rtmp://188.132.170.53/live-tv-on8/test1
ONCUR TV= mms://yayin.canlitv.com/oncurtv
ORMAN TV= mms://yayin.networkbil.com/ormantv
ORT Osmaniye= http://euro3.bizidinle.com/yayin-bd-ortosmaniye
PAMUKKALE TV = rtmp://5.9.45.61/live/pamukkale
PLANET ÇOCUK = rtmp://planetler.ercdn.net/live/planet2
PLANET PEMBE = rtmp://planetler.ercdn.net/live/planet3
PLANET SİNEMA = rtmp://planetler.ercdn.net/live/planet4
PLANET TÜRK = rtmp://planetler.ercdn.net/live/planet1
POWER TÜRK = rtmp://46.20.4.42:80/powerturk/powerturk1
POWER TÜRK = http://46.20.4.42:80/powerturk/powerturk2/playlist.m3u8
RTL Luxembourg = rtmp://wowza01.newmedia.lu/channel1/live
RTV Azerbaycan = mms://85.132.67.74:1755
RUMELİ TV= rtsp://yayin.canlitv.com/rumelitv
SAĞLIK TV = http://yayin5.canliyayin.org/sagliktv
SAMANYOLU AVRUPA = rtmp://fml.ams.1B3E.edgecastcdn.net/201B3E/STVEU1
SAMANYOLU AVRUPA = mms://208.65.101.208/STVAVRUPA1052E
SAMANYOLU AVRUPA= http://208.65.101.208/STVAVRUPA1052E
SAMANYOLU HABER = mms://yayin5.canlitv.com/shaber
SAMANYOLU HABER = rtsp://media2.kure.tv:1935/live/shaber2
SAMANYOLU HABER = http://eu01.kure.tv:1935/liveedge/shaber.smil/playlist.m3u8
SAMANYOLU TV= rtsp://media2.kure.tv:1935/live/_definst_/stv3
SAMANYOLU TV= rtmp://media2.kure.tv:1935/live/_definst_/stv3
SAMANYOLU TV = http://www.canlitv.com/asx/stv.asx
SAMANYOLU TV = mms://yayin5.canlitv.com/stv
SAMANYOLU TV= http://eu01.kure.tv:1935/liveedge/stv.smil/playlist.m3u8
SAMANYOLU AMERİKA= rtmp://stream2.ebru.tv/live/samanyolu_usa_1.sdp
SAMSUN ÇTV = rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/samsun_crt
SELAM TV = rtmp://yayin.yayin.tv.tr:1935/live/selamtv
SEMERKAND TV= rtmp://semerkandweb.garantisistem.com:80/Semerkand/semerkand2
SES TV Azerbaycan = rtmp://94.20.20.135/tv/canli/clientPlayStream
SHOW TV = http://canlitv.com/asx/showtv.asx
SHOW TV = mms://yayin5.canlitv.com/showtv
SHOW TV = rtmp://show.garantisistem.com:1935/showtv/show2
SHOW TV = rtmp://show.garantisistem.com:1935/showtv/_definst_/mp4:show2
SHOW TV = rtmp://fml.45FB.edgecastcdn.net/2045FB/showtv1/showtv1
SİPAŞ VİZYON = rtsp://euro3.bizidinle.com/yayin-bd-sipastv?MSWMExt=.asf
SİVAS TV= rtmp://yayin.tvdunyasi.tv/live/sivas_srt
SİYER TV = http://yayin6.canliyayin.org/siyertv
SKY TÜRK TV = rtmp://195.33.219.14/skyturk_origin/mp4:stream_1.f4v
STAR TV = rtmp://dogus-live.mncdn.com/tv_startv/star3
STAR TV = http://strm-l.glb.mncdn.net/tv_startv/star3/playlist.m3u8
SUN TV= rtmp://213.128.68.51/live/suntv2
SÜPER TV= rtmp://95.211.185.45:1935/livestrea